VÄLKOMMEN TILL UPPSALA UNIVERSITET

DATABAS FÖR AVTAL OCH AKTUELLA UPPHANDLINGAR

 

Här kan du söka och ta del av våra aktuella avtal och pågående upphandlingar. 

Bäst funktionalitet får du om du är inloggad. Som inloggad kan du bevaka förändringar i avtal och upphandlingar.

Du får också möjlighet att aktivera en prenumerationstjänst på kommande upphandlingar och förändringar i aktuella avtal utan kostnad. 

Om du inte redan har ett konto på e-Avrop kan du skapa ett konto kostnadsfritt i dag.

 

Nedan finner ni de områden som Uppsala universitet har ramavtal på. För att komma till avtalen klickar du på den gröna pilen med texten avtalsdatabas.

 

Böcker

- Litteratur

 

Catering och frukt

- Fruktlådor

 Lokalvård

- Fönsterputstjänster

- Hygienpapper och plastprodukter

- Lokalvårdsprodukter

Ekonomi

- Internrevision

 

Infrastruktur och lokaler

- Flyttjänster

- Kyl och frys

- Inredningsprojekteringstjänster

- Schema och lokalbokning

- Integrerat säkerhetssystem

- Transport av farligt avfall (elektronik, kemikalier m.m.)

- Integrerat säkerhetssystem, hårdvara

 

Medie och kommunikationstjänster

- Allmänt kontorstryck, kopiering och produktion av expomateri

- Offsettryck

- Annonsförmedling

- Originalproduktion för tryckta och digitala medier

- Digitaltryck

- PR-byråtjänster

- Fotograftjänster

- Profil- och presentartiklar

- Frilansskribenter

- Tryckeritjänster av Universen

- Kommunikationsbyråtjänster

IT-produkter och programvaror

- IT-produkter och tjänster

- Programvara

 

Kontorsvaror

- Kontorsmaterial

 

Personal

- Arbetskläder

- Företagshälsovård

- Blommor

- Krisstöd

- Chef och ledarstöd

- Medarbetarundersökning

- Friskvårdsmassage

- Verksamhet- och grupputveckling

LAB- kemikalier, utrustning, förbrukning och övrigt

- Antikroppar och immunologiska kit

- Gaser

- Etanol

- Kemikalier

- Förbrukning, LAB

- Molekylärbiologiska produkter

- Förbrukning, skydd vid laboratorie verksamhet

- Radionuklider

Resor, konferenser och hotell

- Konferenshotell

- Resor och resebyråtjänster

Språktjänster

- Skrivtolkar

- Teckenspråkstolkning

- Textmatchning

- Översättnings- och språkgranskningstjänster

 

Telefoni

- Operatörstjänst fast och mobil telefoni samt transmission

- Telefoner

 

 

 

Kontrollera alltid (oavsett värdet på det du ska köpa) om det finns ett ramavtal för de varor/tjänster som ska köpas. Använd i första hand universitetets egna ramavtal och i andra hand de ramavtal som upphandlats för statliga myndigheter.

Om ramavtal saknas ska en upphandling göras. Vid belopp under 586 907 kronor, följ instruktionen för direktupphandling (intern sida, inloggning krävs). Vid belopp över 586 907 kronor, ge oss ett upphandlingsuppdrag. Observera att finansieringen måste vara ordnad innan en upphandlingen startar, för mer information se upphandlingsuppdrag (intern).