-64 dagar sedan

Upphandlingsdokument

Annons
Övergripande information om upphandlingen. Som inloggad kommer du åt alla bilagor med mera.
Namn Förfarande Sista anbudsdag
Spol- och sugbilstjänster( 18140 ) Öppet 2019-01-14 (e-Anbud)
Köpare Underlaget uppdaterat Sista dag för frågor
Vakin
Bjurholms kommun
Vindelns kommun
Vännäs Kommun
Umeå kommun
2019-01-04 2019-01-07 (elektroniskt)
CPV-kodning
90470000: Rensning av avlopp
Beskrivning
Uppdraget avser avrop efter de deltagande myndigheterna och enheternas behov omfattande spolning och rensning av spill- och dagvattenledningar och tömning av slutna tankar och externa brunnar och därtill hörande anläggningar inom medverkande kommuner.
Meddelanden, frågor & svar

Här kan du ta del av besvarade frågor rörande denna upphandling.

Du kan ställa egna frågor genom att logga in och klicka på knappen "Ställ fråga" i menyn till vänster om en sådan knapp finns. Annars se underlag.

Alla frågor blir allmänt tillgängliga så fort de besvarats.

ID:155376

Fråga

Hej
Vi ser gärna att ni förklarar ert svar angående ändringen av avtalsstart. Det är visserligen rätt att flytta fram denna men att det fortfarande är alldeles för kort för att alla potentiella anbudsgivare skall kunna likabehandlas och att ha skälig tid att ställa resurser till avtalstidens början.

Ni ställer vissa maskinmässiga krav i er upphandling, dessa maskiner har vid nybeställning idag en leveranstid på minst 7 månader hos den leverantör som erbjuder kortast leverans(vi har kontrollerat samtliga leverantörer i Norden och norra Europa efter vintersäkrade maskiner). På begagnat marknaden finns idag ingen maskin som uppfyller de krav som ni ställer i upphandlingen. Vi har idag flera maskiner som uppfyller era krav men alla är upptagna på andra uppdrag, detsamma lär gälla för många av våra andra konkurrenter förutom dom som har avtalet idag.

Med bakgrund till ovan hur ser ni som upphandlande myndighet/​organisation på att alla anbudsgivare skall ha samma förutsättningar samt ni gett tillräckligt med tid att starta ert nya avtal?
Vänliga hälsningar

Svar 2019-01-07

Vi vill förstås få in så många anbud som möjligt, just i denna upphandling har vi hamnat i en så kallad moment 22 situation beroende på att befintligt avtal löpt ut.
Vi påbörjade upphandlingen i augusti 2018, vi hade ett förfrågningsunderlag vid månadsskiftet september/​oktober men då dök frågan upp om inte fler kommuner ville medverka i upphandlingen vilket tog alldeles för lång tid att utreda och därför blev inte upphandlingen annonserad förrän 5 december. Det blev många lediga dagar vid jul och därför valde vi att ta in anbuden den 14 januari då vi bedömde att anbudsgivare behövde extra dagar att lämna anbud förutom de lagstadgade 30 dagarna.
När det gäller maskinkraven är inte de så speciellt avancerade, det handlar framför allt om miljökrav men vi har förstås inte insikt i hur era fordon ska vara utrustade för att klara att utföra den tjänst vi upphandlar.
När det gäller avtalsstarten kan vi inte ta den senare än 1 april 2019. Vi är avtalslösa från den 1 januari 2019 och har löst det med en så kallad direktupphandling vilken kan upphandlas till ett värde av ca 1,1 miljon per år. Med den omsättning detta avtal har kan vi därför inte upphandla på mer än ett (1) kvartal för att inte riskera att överstiga nivån för direktupphandlingsgränsen. Vi får därför hoppas att ni som anbudsgivare kan vara kreativa och kanske omdisponera era fordon under en period. Om jag tolkar er fråga rätt så skriver ni något om vintersäkring, från 1 april kanske det inte är riktigt vinterklimat heller och då kanske det finns möjlighet att ni kan hyra in fordon som kan utföra tjänsten under sommarperioden.

12345678
Dokument

Klicka på "hämta & bevaka denna upphandling" i menyn till vänster för att läsa dokumenten.

Klicka därefter på länkarna för att ta del av innehållet.

Bilaga Beskrivning
Modell2 Dokument
Skakrav.pdfBeskrivning skakravsformulär2018-12-06 11:20
Utvärderingsmodell.pdfBeskrivning utvärderingsformulär2018-12-14 11:25
Avtal.doc2019-01-04 14:26
Miljökrav vid upphandling transporter Vakin 20171221.pdf2018-12-05 14:12
Sekretessförbindelse.doc2018-12-05 14:12
Social hänsyn Umeå kommun.pdf2018-12-06 11:17
Upphandlingsföreskrifter.doc2018-12-05 14:12