-163 days ago

Specifications

Announcement
Comprehensive information on the contract. If you log in you can access all documents and more.
Title Procedure Deadline
Spol- och sugbilstjänster( 18140 ) Open 2019-01-14 (electronic tender)
Contracting authorities Last updated Deadline for questions
Vakin
Bjurholms kommun
Vindelns kommun
Vännäs Kommun
Umeå kommun
2019-01-04 2019-01-07 (electronic)
CPV-coding Tender binding until
90470000: Sewer cleaning services
2019-04-14
Description
Uppdraget avser avrop efter de deltagande myndigheterna och enheternas behov omfattande spolning och rensning av spill- och dagvattenledningar och tömning av slutna tankar och externa brunnar och därtill hörande anläggningar inom medverkande kommuner.
Messages, questions & answers

Here you can take part of the answered questions relating to this procurement.

You can set their own questions by logging in and clicking "Ask question" in the menu on the left if such a button exists. If not see specifications.

All questions will be publicly available as soon as they answered.

ID:155376

Question

Hej
Vi ser gärna att ni förklarar ert svar angående ändringen av avtalsstart. Det är visserligen rätt att flytta fram denna men att det fortfarande är alldeles för kort för att alla potentiella anbudsgivare skall kunna likabehandlas och att ha skälig tid att ställa resurser till avtalstidens början.

Ni ställer vissa maskinmässiga krav i er upphandling, dessa maskiner har vid nybeställning idag en leveranstid på minst 7 månader hos den leverantör som erbjuder kortast leverans(vi har kontrollerat samtliga leverantörer i Norden och norra Europa efter vintersäkrade maskiner). På begagnat marknaden finns idag ingen maskin som uppfyller de krav som ni ställer i upphandlingen. Vi har idag flera maskiner som uppfyller era krav men alla är upptagna på andra uppdrag, detsamma lär gälla för många av våra andra konkurrenter förutom dom som har avtalet idag.

Med bakgrund till ovan hur ser ni som upphandlande myndighet/​organisation på att alla anbudsgivare skall ha samma förutsättningar samt ni gett tillräckligt med tid att starta ert nya avtal?
Vänliga hälsningar

Answer 2019-01-07

Vi vill förstås få in så många anbud som möjligt, just i denna upphandling har vi hamnat i en så kallad moment 22 situation beroende på att befintligt avtal löpt ut.
Vi påbörjade upphandlingen i augusti 2018, vi hade ett förfrågningsunderlag vid månadsskiftet september/​oktober men då dök frågan upp om inte fler kommuner ville medverka i upphandlingen vilket tog alldeles för lång tid att utreda och därför blev inte upphandlingen annonserad förrän 5 december. Det blev många lediga dagar vid jul och därför valde vi att ta in anbuden den 14 januari då vi bedömde att anbudsgivare behövde extra dagar att lämna anbud förutom de lagstadgade 30 dagarna.
När det gäller maskinkraven är inte de så speciellt avancerade, det handlar framför allt om miljökrav men vi har förstås inte insikt i hur era fordon ska vara utrustade för att klara att utföra den tjänst vi upphandlar.
När det gäller avtalsstarten kan vi inte ta den senare än 1 april 2019. Vi är avtalslösa från den 1 januari 2019 och har löst det med en så kallad direktupphandling vilken kan upphandlas till ett värde av ca 1,1 miljon per år. Med den omsättning detta avtal har kan vi därför inte upphandla på mer än ett (1) kvartal för att inte riskera att överstiga nivån för direktupphandlingsgränsen. Vi får därför hoppas att ni som anbudsgivare kan vara kreativa och kanske omdisponera era fordon under en period. Om jag tolkar er fråga rätt så skriver ni något om vintersäkring, från 1 april kanske det inte är riktigt vinterklimat heller och då kanske det finns möjlighet att ni kan hyra in fordon som kan utföra tjänsten under sommarperioden.

12345678
Documents

Click "download & monitor this contract" in the menu on the left to read the documents.

Then click on the links to access the content.

Enclosure Description
Modell2 Documents
Skakrav.pdfBeskrivning skakravsformulär2018-12-06 11:20
Utvärderingsmodell.pdfBeskrivning utvärderingsformulär2018-12-14 11:25
Avtal.doc2019-01-04 14:26
Miljökrav vid upphandling transporter Vakin 20171221.pdf2018-12-05 14:12
Sekretessförbindelse.doc2018-12-05 14:12
Social hänsyn Umeå kommun.pdf2018-12-06 11:17
Upphandlingsföreskrifter.doc2018-12-05 14:12