-128 days ago

Specifications

Announcement
Comprehensive information on the contract. If you log in you can access all documents and more.
Title Procedure Deadline
Avfallshämtning - Källsorterat material( 18117 ) Open 2019-02-18 (electronic tender)
Contracting authorities Last updated Deadline for questions
Vakin
Bjurholms kommun
Vindelns kommun
Robertsfors Kommun
Vännäs Kommun
Umeå kommun
2019-02-11 2019-02-11 (electronic)
CPV-coding Tender binding until
90511100: Urban solid-refuse collection services
90511200: Household-refuse collection services
90513100: Household-refuse disposal services
90513200: Urban solid-refuse disposal services
2019-05-19
Description
Uppdraget omfattar hämtning och behandling av olika fraktioner källsorterat återvinningsmaterial från Köparnas hämtställen såsom t.ex. soprum eller hämtningsställen med kärlskåp. Materialet är sådant som lyder under producentansvar i fraktionerna:
1. Returpapper
2. Förpackningar av kartong/wellpapp
3. Förpackningar av färgat glas
4. Förpackningar av ofärgat glas
5. Plastförpackningar
6. Metallförpackningar

För Umeå kommun ska även farligt avfall i fraktionerna ljuskällor (exkl. lysrör), småbatterier, småelektronik och aerosoler (sprayburkar) hämtas inkl. behandlas en gång per år från alla hämtställen som har behållare för någon/några eller alla av dessa fraktioner.

På begäran från Köparen ska säljaren delta i besiktningar av ny- och ombyggnader på befintliga och nya hämtställen
Messages, questions & answers

Here you can take part of the answered questions relating to this procurement.

You can set their own questions by logging in and clicking "Ask question" in the menu on the left if such a button exists. If not see specifications.

All questions will be publicly available as soon as they answered.

ID:158846

Question

Måste samtliga krav på fordon i punkterna 12.0 och 14.1 uppfyllas från uppdragsstart eller får entreprenören viss tid på sig att uppfylla dessa (förutsatt att man följer krav på miljözon osv)?

Answer 2019-02-11

Vi ändrar angivna krav till att de ska uppfyllas senast 12 månader efter avtalsstart, förutom hämtning i miljözon där måste kraven uppfyllas från avtalsstart. Denna text är justerad i bilaga avtalsvillkor.

12345678910... ->
Documents

Click "download & monitor this contract" in the menu on the left to read the documents.

Then click on the links to access the content.

Enclosure Description
Modell2 Documents
Skakrav.pdfBeskrivning skakravsformulär2019-01-08 16:16
Utvärderingsmodell.pdfBeskrivning utvärderingsformulär2019-01-08 16:16
Avtal.doc2019-02-11 11:11
Prisbilaga - källsortering.xlsx2018-12-21 08:08
Referensfrågor utvärdering.doc2018-12-21 08:08
Social hänsyn Umeå kommun.pdf2018-12-07 15:02
Svarsbilaga- Begäran affärssekretess.doc2018-12-07 15:02
Upphandlingsföreskrifter.doc2018-12-21 08:08
Vägledning Ledningssystem.docx2018-12-07 15:02