-29 dagar sedan

Upphandlingsdokument

Annons
Övergripande information om upphandlingen. Som inloggad kommer du åt alla bilagor med mera.
Namn Förfarande Sista anbudsdag
Avfallshämtning - Källsorterat material( 18117 ) Öppet 2019-02-18 (e-Anbud)
Köpare Underlaget uppdaterat Sista dag för frågor
Vakin
Bjurholms kommun
Vindelns kommun
Robertsfors Kommun
Vännäs Kommun
Umeå kommun
2019-02-11 2019-02-11 (elektroniskt)
CPV-kodning
90511100: Hämtning av deponisopor
90511200: Hämtning av hushållssopor
90513100: Disponering av hushållssopor
90513200: Disponering av sopor
Beskrivning
Uppdraget omfattar hämtning och behandling av olika fraktioner källsorterat återvinningsmaterial från Köparnas hämtställen såsom t.ex. soprum eller hämtningsställen med kärlskåp. Materialet är sådant som lyder under producentansvar i fraktionerna:
1. Returpapper
2. Förpackningar av kartong/wellpapp
3. Förpackningar av färgat glas
4. Förpackningar av ofärgat glas
5. Plastförpackningar
6. Metallförpackningar

För Umeå kommun ska även farligt avfall i fraktionerna ljuskällor (exkl. lysrör), småbatterier, småelektronik och aerosoler (sprayburkar) hämtas inkl. behandlas en gång per år från alla hämtställen som har behållare för någon/några eller alla av dessa fraktioner.

På begäran från Köparen ska säljaren delta i besiktningar av ny- och ombyggnader på befintliga och nya hämtställen
Meddelanden, frågor & svar

Här kan du ta del av besvarade frågor rörande denna upphandling.

Du kan ställa egna frågor genom att logga in och klicka på knappen "Ställ fråga" i menyn till vänster om en sådan knapp finns. Annars se underlag.

Alla frågor blir allmänt tillgängliga så fort de besvarats.

ID:158846

Fråga

Måste samtliga krav på fordon i punkterna 12.0 och 14.1 uppfyllas från uppdragsstart eller får entreprenören viss tid på sig att uppfylla dessa (förutsatt att man följer krav på miljözon osv)?

Svar 2019-02-11

Vi ändrar angivna krav till att de ska uppfyllas senast 12 månader efter avtalsstart, förutom hämtning i miljözon där måste kraven uppfyllas från avtalsstart. Denna text är justerad i bilaga avtalsvillkor.

12345678910... ->
Dokument

Klicka på "hämta & bevaka denna upphandling" i menyn till vänster för att läsa dokumenten.

Klicka därefter på länkarna för att ta del av innehållet.

Bilaga Beskrivning
Modell2 Dokument
Skakrav.pdfBeskrivning skakravsformulär2019-01-08 16:16
Utvärderingsmodell.pdfBeskrivning utvärderingsformulär2019-01-08 16:16
Avtal.doc2019-02-11 11:11
Prisbilaga - källsortering.xlsx2018-12-21 08:08
Referensfrågor utvärdering.doc2018-12-21 08:08
Social hänsyn Umeå kommun.pdf2018-12-07 15:02
Svarsbilaga- Begäran affärssekretess.doc2018-12-07 15:02
Upphandlingsföreskrifter.doc2018-12-21 08:08
Vägledning Ledningssystem.docx2018-12-07 15:02