-161 days ago

Specifications

Announcement
Comprehensive information on the contract. If you log in you can access all documents and more.
Title Procedure Deadline
Konferenser( 18237 ) Simplified 2019-03-11 (electronic tender)
Contracting authorities Last updated Deadline for questions
Vakin
Vännäs Kommun
Umeå kommun
Umeå Energi AB
2019-02-26 2019-03-06 (electronic)
CPV-coding Tender binding until
79952000: Event services
55000000: Hotel, restaurant and retail trade services
55120000: Hotel meeting and conference services
2019-09-07
Description
Umeå kommun upphandlar konferensanläggningar för konferenser i Umeås närområde.
Messages, questions & answers

Here you can take part of the answered questions relating to this procurement.

You can set their own questions by logging in and clicking "Ask question" in the menu on the left if such a button exists. If not see specifications.

All questions will be publicly available as soon as they answered.

ID:161072

Question

Fråga på följande skallkrav. "Anbudsgivaren ska arbeta efter ett dokumenterat ledningssystem innehållande minst:"

- Menar ni att jag kan skicka in vår 5 sidor långa beskrivning av vårt ledningssystem där vi bland annat hänvisar till alla de policys, delegationsordningar osv.
Eller menar ni att ni önskar vår 5 sidor långa beskrivningen av ledningssystemet inkl bokhyllan med alla policys delegationsordningar osv.

Answer 2019-03-05

Båda alternativet är ok men vi föredrar att ni endast skickar in den 5 sidor långa beskrivningen där ni hänvisar till policys osv.

12345678910... ->
Documents

Click "download & monitor this contract" in the menu on the left to read the documents.

Then click on the links to access the content.

Enclosure Description
Modell2 Documents
Skakrav.pdfBeskrivning skakravsformulär2019-02-05 16:19
Utvärderingsmodell.pdfBeskrivning utvärderingsformulär2019-02-05 16:19
Avtal.doc-2019-02-18 13:28
Företagsinformation.doc-2019-02-05 16:17
Handelns tjänstemannaavtal 2017-2020.pdf-2019-02-05 16:17
Instruktioner för e-Avrop.doc-2019-02-05 16:17
Upphandlingsföreskrifter.doc-2019-02-05 16:19