-96 days ago

Specifications

Announcement
Comprehensive information on the contract. If you log in you can access all documents and more.
Title Procedure Deadline
Litteratur( 19013 ) Open 2019-05-13 (electronic tender)
Contracting authorities Last updated Deadline for questions
Nordmalings kommun
Bjurholms kommun
Vindelns kommun
Robertsfors Kommun
Vännäs Kommun
Umeå kommun
Umeå Energi AB
2019-04-25 2019-05-08 (electronic)
CPV-coding Tender binding until
22113000: Library books
22110000: Printed books
22100000: Printed books, brochures and leaflets
2019-11-09
Description
Uppdraget omfattar leverans av litteratur, med och utan biblioteksutrustning.
Messages, questions & answers

Here you can take part of the answered questions relating to this procurement.

You can set their own questions by logging in and clicking "Ask question" in the menu on the left if such a button exists. If not see specifications.

All questions will be publicly available as soon as they answered.

ID:166820

Question

Följdfråga på 166149.
Ingenstans i underlaget regleras reklamation men UM hävdar att man kommer reklamera samt ta ut vite. Det innebär att leverantören riskerar att vid en avvikelse som kan definieras som dylikt kan bli tvungen att dels ersätta kunden med 100% + 50% av värdet på en order i vite. Ett exempel: Kunden anser att leverantören har brustit i sitt åtagande t ex att en etikett sitter fel eller dylikt. Om ordern är värd 100 000 kr så kommer leverantören att få göra en ombeställning av böckerna samt betala 50% i vite vilket blir ytterligare 50 000 kr. Om leverantörens marginal på affären är 20% så kommer denna beställning kosta kunden 100 000 kr och leverantören 210 000 kr (80 000+80000+50000). Vi förstår incitamentet för att få korrekta leveranser men anser att kraven på vite är oproportionerligt och strider mot proportionalitetsprincipen i LOU 4 kapitlet paragraf 1. Vidare är formuleringarna otydliga i punkt 24.2 vilket strider mot transparensen i upphandlingen och gör det svårt för leverantören att räkna på affären och dess risker. Är UM villig att se över detta eller kommer detta krav att kvarstå?

Answer 2019-05-08

Som köpare utgår vi ifrån att leverantören vill göra rätt. Det torde innefatta att inte en hel leverans är fel utan någon enstaka artikel, vilket gör att angivna värden i frågan får anses som osannolika. Endast felaktiga artiklar reklameras, inte en hel order om enstaka artikel är felaktig.
Ett vite är en ersättning när en leverantör gör fel. Avsikten är naturligtvis att ett vite ska kosta leverantören och att det ska vara bättre att göra rätt. Det ska inte vara lönande att göra fel.
Umeå kommun anser inte att vitet på något sätt strider mot LOU.

1234567
Documents

Click "download & monitor this contract" in the menu on the left to read the documents.

Then click on the links to access the content.

Enclosure Description
Modell2 Documents
Skakrav.pdfBeskrivning skakravsformulär2019-04-09 13:05
Utvärderingsmodell.pdfBeskrivning utvärderingsformulär2019-04-09 13:05
Avtal.doc-2019-04-25 15:46
Instruktioner för e-Avrop.doc-2019-04-09 13:05
Prismall.xls-2019-04-09 13:05
Språkstatistik 2018.xlsx-2019-04-09 13:05
Upphandlingsföreskrifter.doc-2019-04-09 13:05