-82 days ago

Specifications

Announcement
Comprehensive information on the contract. If you log in you can access all documents and more.
Title Procedure Deadline
Service av hissar( 19060 ) Open 2019-05-27 (electronic tender)
Contracting authorities Last updated Deadline for questions
AB Bostaden i Umeå
Vakin
Infrastruktur i Umeå AB
Vindelns kommun
Vännäs Kommun
Umeå kommun
Umeå Energi AB
2019-05-21 2019-05-20 (electronic)
CPV-coding Tender binding until
50750000: Lift-maintenance services
50740000: Repair and maintenance services of escalators
42416000: Lifts, skip hoists, hoists, escalators and moving walkways
2019-09-30
Description
Avtalet omfattar service och underhåll enligt gällande lag upp till en fast summa per prisfråga på 7 000 kr. Samt åtgärder p.g.a. modernisering och åverkan utifrån efterfrågat behov under avtalstiden. Samtliga hissar ska ha 99 % tillgänglighet, vilket motsvarar maximalt 87 timmars totalt driftstopp per hiss och år. Jourutryckning ska göras närhelst larmet går och inställelsetiden vid felanmälan är 3 timmar. Inställelse vid folk fast är 1 timme
ÖVRIGA AVROPSBERÄTTIGADE
AB Bostaden i Umeå
INAB
Vännäs kommun
Umeå Kyrkliga Samfällighet
Vindelns kommun
Vakin
Umeå Energi
Messages, questions & answers

Here you can take part of the answered questions relating to this procurement.

You can set their own questions by logging in and clicking "Ask question" in the menu on the left if such a button exists. If not see specifications.

All questions will be publicly available as soon as they answered.

ID:168436

Question

Ni anger 1.0 att entreprenören skall stå för omprogrammering av larmtelefonerna . För att inte bryta mot likabehandlingsprincipen då nuvarande entreprenör får konkurrensfördel av detta. Vi anser att omprogrammering av nödtelefoner bör göras enligt gällande timpris.

Answer 2019-05-21

Observera att vi har ändrat i avtalstexten under punkt 1.0 och tagit bort att entreprenören ska stå för kostnaden gällande omprogrammering av larmtelefonerna.

Observera att vi lagt till prisfrågor i utvärderingen på punkterna. 1.6, 2.3 samt 3.7.

1234567
Documents

Click "download & monitor this contract" in the menu on the left to read the documents.

Then click on the links to access the content.

Enclosure Description
Modell2 Documents
Skakrav.pdfBeskrivning skakravsformulär2019-05-13 11:42
Utvärderingsmodell.pdfBeskrivning utvärderingsformulär2019-05-21 13:25
Avtal.doc-2019-05-21 13:25
Dokumentation ledningssystem vägledning och krav utökat kvalificeringkrav.docx-2019-04-25 12:00
Företagspresentation.doc-2019-04-25 12:00
Service hissar o lyftbort - komponentlista Läroverket 1 Umeå Kommun.xls-2019-04-25 12:00
Service hissar komponentlista + lyftbord Svenska kyrkan 2019.xlsx-2019-04-25 12:00
Service hissar komponentlista Bostaden.xlsx-2019-04-25 12:00
Service hissar komponentlista Umeå Energi.xlsx-2019-04-25 12:00
Service hissar komponentlista Umeå Kommun.xlsx-2019-04-25 12:00
Service hissar Komponentlista VAKIN.xlsx-2019-04-25 12:00
Service hissar komponentlista Vindeln Kommun.xlsx-2019-04-25 12:00
Service hissar komponentlista Vännäs Kommun.xlsx-2019-04-25 12:00
Service hissar o rulltrappor komponentlista INAB.xlsx-2019-04-25 12:00
Service lyftbord komponentlista Umeå Kommun.xlsx-2019-04-25 12:00
Service läktare komponentlista Umeå Kommun.xlsx-2019-04-25 12:00
Service traverser komponentlista Umeå Kommun.xlsx-2019-04-25 12:00
Upphandlingsföreskrifter.doc-2019-05-13 08:38