-87 days ago

Specifications

Announcement
Comprehensive information on the contract. If you log in you can access all documents and more.
Title Procedure Deadline
Nybyggnad av komplementbyggnad samt markarbeten( UH -2019-11 ) Simplified 2019-05-22 (electronic tender)
Contracting authorities Last updated Deadline for questions
Vännäs Kommun 2019-04-26 2019-05-15 (electronic)
CPV-coding
45000000: Construction work
45110000: Building demolition and wrecking work and earthmoving work
45300000: Building installation work
Description
Projektet omfattar nybyggnad av cykelförråd , miljöhus, bilskärmtak
med intilliggande uteplats/pergola. Kronprinsen 16, Vännäs. I
entreprenaden ingår även rivning av befintligt garage.
Messages, questions & answers

Here you can take part of the answered questions relating to this procurement.

You can set their own questions by logging in and clicking "Ask question" in the menu on the left if such a button exists. If not see specifications.

All questions will be publicly available as soon as they answered.

ID:167327

Question

Behöver svar på om något av nedanstående finns inom arbetsområdet samt position.
förekomsten inom arbetsområdet av ledning, brunn, brandpost, mätpunkt,
rest av tidigare bebyggelse, anslutningspunkter för media och dylikt.

Answer 2019-05-14

: Dräneringen av huvudbyggnaden är utförd under maj månad innevarande år. I samband med dräneringsarbetet installerades en pumpbrunn i det inre hörnet vid långsidan mot innergården.
I mitten av långsidan mot innergården har ett avstick förberetts för dagvattnet där komplementbyggnadens avvattning, dränering samt brunnar vid hårdgjorda ytor kan kopplas emot. Inkopplingspunkten är utmärkt samt ligger tillräckligt djupt för att klara lutningskravet. Dimensionen på avsticket är 160 mm.

I mitten av långsidan mot innergården går en matning av el till befintlig ljusstolpe samt en matning av el till befintligt garage. Entreprenören ansvarar för detaljprojekteringen av ny el från huvudbyggnadens undercentral i källare enligt ramhandling.

I mitten av långsidan mot innergården går en värmekulvert till befintligt garaget. Kulverten är omnämnd i rambeskrivningen och är inte i bruk.

Ingen brandpost finns på fastigheten.

I mitten av långsidan mot innergården utgår två koaxialkablar; en till grannfastigheten (Poppinshuset) som fortfarande är aktiv (ska inaktiveras inom en snar framtid men entreprenören ska räkna med att koaxialkabeln ska behållas i entreprenaden). Samt en koaxialkabel som går mot Vegaskolan som inte är i drift och därmed kan grävas bort.

Media för VA, fjärrvärme, fiber och el kommer från gaveln vid Köpmangatan och berörs inte av markarbeten vid innergården. Vid gaveln mot Köpmangatan finns även en samlingsbrunn för dagvattenledningarna innan ledningen ansluts mot den kommunala servisen. Bredvid samlingsbrunnen ligger även en brun för fastighetens vattenavstängning.

1234
Documents

Click "download & monitor this contract" in the menu on the left to read the documents.

Then click on the links to access the content.

Enclosure Description
A01-1.pdf-2019-04-26 11:50
A-40-1-01.pdf-2019-04-26 11:50
A-40-2-01.pdf-2019-04-26 11:50
A40-3-02.pdf-2019-04-26 11:50
A40-3-03.pdf-2019-04-26 11:50
Adm föreskrifter.pdf-2019-04-26 11:50
Anbudsformulär.pdf-2019-04-26 11:50
Markhöjder Kronprinsen16.pdf-2019-04-26 11:50
Rambeskrivning.pdf-2019-04-26 11:50
Ritningsförteckning bygglov.pdf-2019-04-26 11:50