-62 days ago

Specifications

Announcement
Comprehensive information on the contract. If you log in you can access all documents and more.
Title Procedure Deadline
Företagshälsovård( 19052 ) Open 2019-08-19 (electronic tender)
Contracting authorities Last updated Deadline for questions
Bjurholms kommun
Vindelns kommun
Vännäs Kommun
Umeå kommun
2019-07-03 2019-08-12 (electronic)
CPV-coding Tender binding until
85147000: Company health services
2020-03-06
Description
Umeå Kommun, Vindelns Kommun (inklusive bolag), Vännäs Kommun (inklusive bolag), Bjurholms Kommun samt Umeå pastorat upphandlar gemensamt företagshälsovård, härefter benämns de istället kommunen.
Uppdraget omfattar stöd till köparens systematiska arbetsmiljöarbete, arbetsanpassning och rehabilitering av kommunens totalt ca 14 000 anställda. Avtalet uppskattas till ett värde av 16 miljoner kronor/år. Uppdraget omfattar att bistå parterna i att främja hälsa, förebygga och undanröja hälsorisker på arbetsplatserna samt bistå oss i sjukskrivningsprocessen och i rehabiliteringsarbetet.
Messages, questions & answers

Here you can take part of the answered questions relating to this procurement.

You can set their own questions by logging in and clicking "Ask question" in the menu on the left if such a button exists. If not see specifications.

All questions will be publicly available as soon as they answered.

ID:172284

Info 2019-07-03

I bilaga utvärderingsmodell är:
Prisfråga 3.9 Hörselkontroller uppdaterad
Prisfråga 3.15 Drogtest vid misstanke uppdaterad
Prisfråga 3.17 Drogtest uppdaterad

12345678910... ->
Documents

Click "download & monitor this contract" in the menu on the left to read the documents.

Then click on the links to access the content.

Enclosure Description
Bilagor18 Documents
Alkohol och drogförebyggande arbetsmiljö.pdf-2019-06-13 09:24
Arbetsmiljöpolicy Svenska Kyrkan.pdf-2019-06-13 09:24
Arbetsmiljöpolicy.pdf-2019-06-13 09:24
Bilaga Företagspresentation.doc-2019-06-13 09:24
Bilaga Personalförteckning.xlsx-2019-06-13 09:24
Bilaga Umeå centralort.doc-2019-06-13 09:24
Diskriminering och särbehandlng - policy och handlingsplan.pdf-2019-06-13 09:24
Dokumentation ledningssystem vägledning och krav utökat kvalificeringkrav.docx-2019-06-13 09:24
Ledarpolicy.pdf-2019-06-13 09:24
Medarbetarskapspolicy.pdf-2019-06-13 09:24
Policy för hälsa arbetsmiljö och rehabilitering.pdf-2019-06-13 09:24
Process Arbetsmiljöarbete.pdf-2019-06-13 09:24
Process avslut rehabilitering.pdf-2019-06-13 09:24
Process Främja hälsa.pdf-2019-06-13 09:24
Process Tidiga signaler.pdf-2019-06-13 09:24
Referensfrågor utvärdering.doc-2019-06-13 09:24
Sjukfrånvaro statistik.pdf-2019-06-13 09:24
Årshjul arbetsmiljö Umeå kommun.docx-2019-06-13 09:24
Modell2 Documents
Skakrav.pdfBeskrivning skakravsformulär2019-06-28 11:14
Utvärderingsmodell.pdfBeskrivning utvärderingsformulär2019-07-03 14:06
Avtal.doc-2019-06-28 10:17
Uppdragsbeskrivning.doc-2019-06-13 09:24
Upphandlingsföreskrifter.doc-2019-06-13 11:51