-44 days ago

Specifications

Announcement
Comprehensive information on the contract. If you log in you can access all documents and more.
Title Procedure Deadline
Service och underhåll av maskindrivna portar och vikväggar( 18226 ) Simplified 2019-09-06 (electronic tender)
Contracting authorities Last updated Deadline for questions
AB Bostaden i Umeå
Infrastruktur i Umeå AB
Bjurholms kommun
Vindelns kommun
Vännäs Kommun
Umeå kommun
Umeå Energi AB
2019-08-13 2019-08-30 (electronic)
CPV-coding Tender binding until
44221240: Garage doors
50710000: Repair and maintenance services of electrical and mechanical building installations
50700000: Repair and maintenance services of building installations
2020-02-06
Description
Maskindrivna portar och vikväggar.

Uppdraget omfattar att säljaren, till respektive paket och till en beslutad kostnad per objekt utför service 1 gång per år. Den årliga servicen och det övriga reparationer som kan tillkomma ska alltid innan åtgärd godkännas av köparen. Vid service som kräver reservdel/ar ska den förbrukade delen på anmodan av köparen lämnas på av köparen bestämd plats, annars är säljaren ansvarig för den förbrukade delen.

Uppdraget omfattar:

I enlighet med EN 126 35 och EN 1398

Exempel på utfört underhåll vid avtal
Kontroll / smörjning och justering av mekaniska delar
Kontroll /justering av motordrivna delar
Kontroll / justering av säkerhetsfunktioner
Kontroll / justering av balansering
Säkerhetsställer att produkten överensstämmer med tillämplig klassificering
Funktions kontroll
Underhåll och dokumentations kontroll

Detta avtal understödjer ägares ansvar beträffande underhåll och tillsyn av sina produkter i enlighet med EC 89/654, EC 89/655 samt relaterade lokala föreskrifter

Reservdelar med överenskommen rabatt.
Reparationer.
Messages, questions & answers

Here you can take part of the answered questions relating to this procurement.

You can set their own questions by logging in and clicking "Ask question" in the menu on the left if such a button exists. If not see specifications.

All questions will be publicly available as soon as they answered.

ID:174439

Question

Vi finner inget ramverk som upphandlingen ansluter till, exempelvis ABFF/​AFF

Vid eventuella motstridiga uppgifter eller då tolkningsförfaranden uppstår. Vilken är upphandlingens tolkningsordning? Det vill säga vilka handlingar tolkas först och sedan därefter.

Answer 2019-08-26

Hej,

Vi har ingen hänvisning till standardvillkor.

I avtalet framgår rangordning, se nedan. Kan inte ev. problem lösas via detta så får förhandling ske.

21.0 AVTALSHANDLINGAR
För avtalet gäller nedanstående handlingar. Dessa handlingar kompletterar varandra och förekommer i dessa mot varandra stridande uppgifter, gäller de om inte omständigheterna uppenbarligen föranleder annat, sinsemellan i följande ordning:

1. Skriftliga ändringar och tillägg som överenskommits mellan parterna
2. Detta avtal med bilagor
3. Upphandlingsdokumentet inklusive bilagor och eventuella kompletteringar
4. Säljarens anbud inklusive bilagor och eventuella kompletteringar

Bilagor:
Bilaga Objektslistor och maskinutrustning
Bilaga 3Skötselinstruktioner port- maskineri och vikportar

12345
Documents

Click "download & monitor this contract" in the menu on the left to read the documents.

Then click on the links to access the content.

Enclosure Description
FFU21 Documents
Avtal.doc-2019-06-17 15:50
Begäran affärssekretess.doc-2019-06-17 15:50
Dokumentation ledningssystem vägledning och krav utökat kvalificeringkrav[1].docx-2019-06-17 15:50
Företagspresentation.doc-2019-06-17 15:50
Objektslistor Bjurholm.docx-2019-06-17 15:50
Objektslistor Bostaden portar.xlsx-2019-06-17 15:50
Objektslistor DÅVA DAC.rtf-2019-06-17 15:50
Objektslistor INAB.rtf-2019-06-17 15:50
Objektslistor Umeå Södra - maskindrivna portar.rtf-2019-06-17 15:50
Objektslistor Umeå Södra - maskindrivna vikväggar.rtf-2019-06-17 15:50
Objektslistor Umeå Västra - maskindrivna portar.rtf-2019-06-17 15:50
Objektslistor Umeå Västra - maskindrivna vikväggar.rtf-2019-06-17 15:50
Objektslistor Umeå Östra - maskindrivna portar.rtf-2019-06-17 15:50
Objektslistor Umeå Östra - maskindrivna vikväggar.rtf-2019-06-17 15:50
Objektslistor Vindeln - maskindrivna portar.rtf-2019-06-17 15:50
Objektslistor Vindeln - maskindrivna vikväggar.rtf-2019-06-17 15:50
Objektslistor Vännäs kommun - Portar o vikväggar.xlsx-2019-06-17 15:50
Objektslistor Vännäs kommun Vännäs Fastigheter - maskindrivna vikväggar.rtf-2019-06-17 15:50
Objektslistor Vännäs kommun Vännäs Fastigheter maskindrivna portar.rtf-2019-06-17 15:50
skötselinstruktioner-port-maskineri-vikport.pdf-2019-06-17 15:50
Upphandlingsföreskrifter.doc-2019-06-17 15:50
Modell2 Documents
Skakrav.pdfBeskrivning skakravsformulär2019-06-18 11:41
Utvärderingsmodell.pdfBeskrivning utvärderingsformulär2019-06-18 11:41