-22 days ago

Specifications

Announcement
Comprehensive information on the contract. If you log in you can access all documents and more.
Title Procedure Deadline
Ombyggnad av lokaler till korttidsboende, Vännäs sh( UH -2020-20 ) Simplified 2020-10-02 (electronic tender)
Contracting authorities Last updated Deadline for questions
Vännäs kommun 2020-09-23 2020-09-25 (electronic)
CPV-coding
45000000: Construction work
45300000: Building installation work
45400000: Building completion work
Description
Messages, questions & answers

Here you can take part of the answered questions relating to this procurement.

You can set their own questions by logging in and clicking "Ask question" in the menu on the left if such a button exists. If not see specifications.

All questions will be publicly available as soon as they answered.

ID: 209794

Info 2020-09-30

Förtydligande till AFD.161:
Beställaren ansöker om bygglov och upprättar en ev. bygganmälan. Entreprenaden upphandlas enligt ABT 06 som en funktionsentreprenad där totalentreprenören ansvarar för alla övriga tillstånd. Då klimatskalet inte ändras krävs ingen energiberäkning.

12345678910... ->
Documents

Click "Download & Subscribe" in the menu on the left to read the documents.

Then click on the links to access the content.

Enclosure Description
11003367-101 KFU 2.pdf-2020-09-15 14:07
6.2.1 Rambeskrivning Ombyggnad Hus D.pdf-2020-08-26 08:43
6.2.2 Rumsfunktionsprogram.pdf-2020-08-26 08:43
6.2.3 Rumsbeskrivning.pdf-2020-08-26 08:43
6.2.5 K-PM.pdf-2020-08-26 08:43
6.3.1 Rambeskrivn VVS-anläggning.pdf-2020-08-26 08:43
6.3.2 Rambeskrivning EL-anläggning.pdf-2020-08-26 08:43
7.2 Brandskyddsbeskrivning FFU NSB Ombyggnation 2020-07-01 inkl. bilagor.pdf-2020-08-26 08:43
7.3 Arbetsmiljöplan för Stamhemmanet 2.pdf-2020-08-26 08:43
A-40-1-D10.pdf-2020-09-15 14:30
A-40-1-D20.pdf-2020-09-15 14:30
Adm föreskrifter.pdf-2020-08-26 08:43
Anbudsformulär.pdf-2020-08-26 08:43
Bilder fråga 208726.zip-2020-09-22 19:55
iBinderDownloadedFiles 2020-08-24.zip-2020-08-26 08:44
Informationsritning befintliga och nya anslutningspunkter avlopp plan 2.pdf-2020-08-26 08:44
Informationsritningar.zip-2020-09-16 11:25
KFU 1.zip-2020-09-04 11:46
Miljöinventering med fuktrapport hus D plan 1.pdf-2020-08-26 08:44
Miljöinventering med fuktrapport hus D plan 3.pdf-2020-08-26 08:44
PM 01 frågor och svar.docx-2020-09-15 14:07
Ritningar fråga 208752.zip-2020-09-22 20:07
VA och dagvatten Korttidsboende.docx-2020-09-23 08:35