Ongoing bidding

Specifications

Announcement
Comprehensive information on the contract. If you log in you can access all documents and more.
Title Procedure Deadline
Utbildningskonsulter Campus Värnamo( UHN.2018.187 ) Selective procedure - Establishment of dynamic purchasing system Ongoing bidding (electronic tender)
Contracting authorities Last updated Deadline for questions
Värnamo kommun 2018-11-15 Questions are answered regularly (electronic)
CPV-coding Tender binding until
80000000: Education and training services
79632000: Personnel-training services
80400000: Adult and other education services
80500000: Training services
2019-03-17
Description
På Campus Värnamo anordnas, förutom högskole- och yrkesutbildningar också kompetensutveckling på olika nivåer för både privatpersoner och anställda i privat eller offentlig sektor. Alla kurser och utbildningar styrs av efterfrågan och bygger på nära samverkan mellan näringsliv, akademi och offentlig sektor. Samarbete sker även inom olika forsknings- och utvecklingsprojekt.

I dagsläget startas ett arbete upp för att stötta näringslivet avseende kompetensutveckling i de områden om anges nedan.

Avtalet är tänkt att användas i nära samarbete med näringslivet och enskilda bolag inom vår region, med avseende att samordna och genomföra utbildningar inom regionen. Avrop kommer göras på riktade insatser utifrån inkomna önskemål. Målgruppen är chefer och arbetsledare i första hand inom tillverkningsindustrin. Deltagarna är anställda hos företag med stor variation både vad det gäller antalet anställda, bransch-behörighet och ledningsstruktur. Uppdragen kan därmed komma att variera stort mellan kortare föreläsningar, utbildningar till längre utvecklingsprogram och nätverk.

Avtalet kommer vara ett så kallat DIS (Dynamiskt inköpssystem) vilket innebär att det finns möjlighet för nya aktörer att löpande kunna bli en leverantör som kan vara med och tävla om uppdrag förutsatt att aktören kvalificera sig.

Upphandlingen delas in i olika områden enligt nedan där anbudssökande kan välja att vilja delta i en eller flera grupper:
# Hälsa, miljö och säkerhet
# Mät- och ritteknikläsning
# Industriteknik
# Kvalitet/mijö och LEAN-production
# Språk svenska och engelska
# Digitalisering och Den digitala kundresan
# Affärsmannaskap
Messages, questions & answers

Here you can take part of the answered questions relating to this procurement.

You can set their own questions by logging in and clicking "Ask question" in the menu on the left if such a button exists. If not see specifications.

All questions will be publicly available as soon as they answered.

ID:153402

Info 2018-12-03

Fråga: Måste man uppfylla alla kompetenser i en specifik grupp för att kunna lämna anbud?
Svar: Nej, Det går bra att lämna anbud även om någon kompetens saknas. I nästa steg kommer kompetenserna att vara vägledande för vilka leverantörer som en ny förfrågan ska skickas ut till.

Fråga: Ska vi någonstans lämna in priser i detta steget?
Svar: Nej priser kommer i nästa fas, då vi vet det specifika uppdraget blir det också lättare för er att räkna på priset vid den specifika förfrågan.

123
Documents

Contract document

Click on the links to see the content.

Messages, questions & answers
Enclosure Description
Modell1 Document
Skakrav.pdfBeskrivning skakravsformulär2018-11-15 16:11
Administrativa Föreskrifter.docx-2018-11-15 16:11
allmänna villkor tjänster.docx-2018-11-15 16:11
Avtal beställning.docx-2018-11-15 16:11
Bilaga 1 Bilaga kompetens.xlsx-2018-11-15 16:11
Bilaga 2. Instruktioner avrop DIS.docx-2018-11-15 16:11
Personuppgiftsbiträdesavtal.docx-2018-11-15 16:11
 

All documents