Ongoing bidding

Specifications

Messages, questions & answers

Here you can take part of the answered questions relating to this procurement.

You can set their own questions by logging in and clicking "Ask question" in the menu on the left if such a button exists. If not see specifications.

All questions will be publicly available as soon as they answered.

ID: 320199

Question

Punkt 15. Dröjsmål
” Säljaren ska ersätta köparen för skada som uppkommer pga. dröjsmål.”.

Ovanstående formulering innebär ett obergänsat kostnads- och skadeståndsavnsvar inkl. ansvar för såväl direkta som indirekta skador.

Oklara villkor för skadeståndsansvar har en direkt kostnadsdrivande effekt eftersom leverantörerna behöver ta höjd för risken när de räknar fram sitt anbud. Det kan även leda till färre anbud från seriösa leverantörer.

Vi ber er därför bekräfta att skadeståndsansvaret omfattar direkt skada och inte indirekt skada.

Vi ber er också att ange ett tak för skadeståndsansvaret, förslagsvis 25% av årsavtalsvärdet (jämför tex begränsningen i Avtal 90 punkt 15.3, IT- och Telekomföretagens Allmänna Bestämmelser för IT-Infrastrukturtjänster 2014 punkt 18.2. Detta för att åstadkomma förutsägbarhet och en ansvarsfördelning i sund balans mellan parterna.

Answer 2023-09-04

Vi har kompletterat Allmänna villkor för avtal om tjänster med ny punkt: 14. Skadestånd. 

 

12345
Documents

Click "Download & Subscribe" in the menu on the left to read the documents.

Then click on the links to access the content.

Enclosure Description
Modell1 Document
Skakrav.pdfBeskrivning skakravsformulär2021-12-16 13:44
Administrativa Föreskrifter.docx-2021-12-16 13:44
allmänna villkor tjänster.docx-2023-09-04 16:51
Bilaga 1 Bilaga kompetens.xlsx-2021-12-16 13:44
Bilaga 2. Instruktioner avrop DIS.docx-2021-12-16 13:44
Kontrakt beställning.docx-2021-12-16 13:44