TitleAnbudsdag
Drift, service och supportavtal för Trygghetsskapande teknik, Västerås stad 2021-06-28
3 dagar
Nybyggnation av Skallbergets förskola 2021-06-29
4 dagar
Konsulttjänster inom el och tele 2021-06-30
5 dagar
Eldriven ismaskin Skultuna 2021-06-30
5 dagar
Golvläggning Bäckbyhuset Gymnastik 2021-07-01
6 dagar
IT stöd för skoladministration 2021-07-12
17 dagar
Drift fritidsbåtsuppställningsplatser Gäddeholm 2021-08-18
54 dagar
Ramavtal - städtjänster för parkeringshus och Truckstop 2021-08-23
59 dagar
Ramavtal - Städtjänster för Skola och Förskola, Äldreomsorg, Stadshuset samt Växhuset 2021-08-23
59 dagar
Kommunikation som tjänst till Västerås Stad 2021-08-27
63 dagar
Mobila betaltjänster parkering 2021-08-29
65 dagar
Geodetisk mätningsutrustning 2021-08-31
67 dagar
Arkitekttjänster 2021-09-02
69 dagar
LOV - Boendestöd Anbud kan
lämnas löpande
LOV - Daglig verksamhet Anbud kan
lämnas löpande
Vuxenutbildning Anbud kan
lämnas löpande
LOV - Avlösar- och ledsagarservice LSS/SoL Anbud kan
lämnas löpande
LOV - HVB och stödboende Anbud kan
lämnas löpande
LOV - Hemvård Anbud kan
lämnas löpande
Kvalificerad tillsyn av övervakande karaktär Anbud kan
lämnas löpande
LOV - personlig assistans och ickevalsalternativ Anbud kan
lämnas löpande