TitleAnbudsdag
Y-bommar 2023-09-28
2 dagar
Markanvisning Lövhagen 33, Råby 2023-10-01
5 dagar
Drift och serviceavtal Elsi Smart Floor 2023-10-01
5 dagar
Hyresmoduler för förskola och skola 2023-10-02
6 dagar
Julgåvor till medarbetare 2023-10-04
8 dagar
Solskydd 2023-10-05
9 dagar
El- och telearbeten 2023-10-06
10 dagar
Hjärtstartare och Första hjälpen-artiklar 2023-10-10
14 dagar
Kullgärdsgatan Kopparlunden 2023-10-19
23 dagar
Akustik, buller och vibration 2023-10-23
27 dagar
Ramavtal Trafikflödesmätning i Västerås 2023-10-25
29 dagar
Ankarlift Vedbobacken 2023-10-27
31 dagar
Förhandsinsyn avseende Underhåll- och supportavtal till Raindance ekonomisystem 2023-12-31
96 dagar
LOV - Boendestöd Anbud kan
lämnas löpande
LOV - Daglig verksamhet Anbud kan
lämnas löpande
LOV - Avlösar- och ledsagarservice LSS/SoL Anbud kan
lämnas löpande
LOV - HVB och stödboende Anbud kan
lämnas löpande
LOV - Hemvård Anbud kan
lämnas löpande
Kvalificerad tillsyn av övervakande karaktär Anbud kan
lämnas löpande
LOV - personlig assistans och ickevalsalternativ Anbud kan
lämnas löpande
Auktorisation Kommunal Vuxenutbildning Anbud kan
lämnas löpande
Sjuksköterskor konsulter vård och omsorg Anbud kan
lämnas löpande
DIS - Fordon Anbud kan
lämnas löpande