TitleAnbudsdag
Systemstöd koncernredovisning (Koncernkonsolideringssystem) 2024-05-19
Idag
Digitalt placeringsstöd 2024-05-20
I morgon
Interaktivt visualiseringsverktyg för statistik 2024-05-20
I morgon
Schemaplaneringsverktyg 2024-05-22
3 dagar
Presentkort för resa och boende som minnesgåva 2024-05-23
4 dagar
Persontransport, taxitjänster 2024-05-24
5 dagar
Norrleden, Breddning till 4-fältsväg 2024-05-27
8 dagar
Konsulttjänster inom ramen för Social Hållbarhet 2024-05-28
9 dagar
Sätra Vattenpark 2024-05-30
11 dagar
Verksamhetsresor Västerås stad 2024-06-02
14 dagar
Konsult inom VVS samt kyla, ramavtal 2024-06-02
14 dagar
Reklamtavlor, väderskydd och offentliga toaletter 2024-06-03
15 dagar
Tillverkning och distribution av kylda matlådor 2024-06-03
15 dagar
Upphandling av Öster Mälarstrands äldreboende 2024-06-03
15 dagar
Maskinell och manuell renhållning, Västerås centrum 2024-06-05
17 dagar
Projektledning, Byggledning samt Kontrollansvarig - husbyggnation 2024-06-06
18 dagar
Projekteringsledning Bygg 2024-06-06
18 dagar
Trafiksignalsartiklar 2024-06-16
28 dagar
Vinterväghållning Västerås, Centrum och diverse kommunala fastigheter 2024-06-17
29 dagar
IT-stöd för medarbetarundersökning för Västerås stad 2024-06-17
29 dagar
Elektroniska körjournaler 2024-06-19
31 dagar
LOV - Boendestöd Anbud kan
lämnas löpande
LOV - Daglig verksamhet Anbud kan
lämnas löpande
Auktorisation Kommunal Vuxenutbildning Anbud kan
lämnas löpande
Dynamiskt Inköpssystem, Sjuksköterskor konsulter vård och omsorg Anbud kan
lämnas löpande
DIS - Fordon Anbud kan
lämnas löpande
LOV - Ledsagar- och avlösarservice enligt LSS Anbud kan
lämnas löpande
LOV - Personlig assistans och ickevalsalternativ Anbud kan
lämnas löpande
Dynamiskt Inköpssystem för Konstkonsulter Anbud kan
lämnas löpande
LOV - Hemvård Anbud kan
lämnas löpande