TitleAnbudsdag
Driftområde Öster 2021-12-02
I morgon
Tjänst för båtplatsbokning 2021-12-02
I morgon
Möbelvård 2021-12-13
12 dagar
Återlämnings- och sorteringsautomat Biblioteket 2021-12-15
14 dagar
Om- och tillbyggnad av Persboskolan, Skultuna, Västerås 2022-01-11
41 dagar
Ramavtal mäklartjänster, försäljning av fastigheter 2022-01-17
47 dagar
LOV - Boendestöd Anbud kan
lämnas löpande
LOV - Daglig verksamhet Anbud kan
lämnas löpande
LOV - Avlösar- och ledsagarservice LSS/SoL Anbud kan
lämnas löpande
LOV - HVB och stödboende Anbud kan
lämnas löpande
LOV - Hemvård Anbud kan
lämnas löpande
Kvalificerad tillsyn av övervakande karaktär Anbud kan
lämnas löpande
LOV - personlig assistans och ickevalsalternativ Anbud kan
lämnas löpande