Ongoing bidding

Specifications

Title Procedure Deadline
LOV - Boendestöd( 2016/00153-NF-8.1.3 ) LOV (Swedish law on freedom of choice system) Ongoing bidding (electronic tender)
Contracting authorities Last updated Deadline for questions
Västerås stad 2020-11-05 Questions are answered regularly (electronic)
CPV-coding
85300000: Social work and related services
Description
Syftet med boendestöd är att stödja den enskildes utveckling till ett så självständigt liv som möjligt, genom att stärka den enskildes förmåga att hantera vardagen i den egna bostaden, öka den enskildes möjligheter till gemenskap och delaktighet i samhället samt med att behålla och skapa nätverk för att motverka isolering.

Boendestöd innebär motivation och planering, men även stöd och hjälp i att utföra praktiska göromål med utgångspunkt i att stödet och hjälpen är av karaktären hjälp till självhjälp med målet ökad självständighet.
Messages, questions & answers

Here you can take part of the answered questions relating to this procurement.

You can set their own questions by logging in and clicking "Ask question" in the menu on the left if such a button exists. If not see specifications.

All questions will be publicly available as soon as they answered.

ID: 214241

Question

9.1 Krav (Referenser)

Upphandlaren uppger tre alternativ gällande referenser.

1. Redan verksamma utförare inom staden och nämndens ansvarsområde.
2. Anbudsgivaren för redan verksamma företag, som inte är utförare inom staden och nämndens
ansvarsområde.
3. För nybildade företag ska anbudsgivaren.

Vår fråga är om staden även beaktar anbudsgivare som redan är verksamma men inte inom Boendestöd men som avser att starta ett nytt affärsområde inom Boendestöd i samma bolag. Kan staden då tänka sig att ta referenser på företrädare för det nya affärsområdet Boendestöd inom detta redan verksamma bolag?

Answer 2020-11-05

Ja.

Documents

Contract document

Click on the links to see the content.

Messages, questions & answers
Enclosure Description
FFU annonsering6 Documents
Bilaga 1- Karta nyckelkodsområden Västerås tätorten.pdf-2017-06-09 13:24
Bilaga 2- Karta nyckelkodsområden Västerås kommunen.pdf-2017-06-09 13:24
Bilaga 3- Karta zonindelning samt nyckelkodsområden.pdf-2017-06-09 13:24
Bilaga 4- PUB-Avtalsförlaga.docx-2017-06-09 13:24
Boendestöd - Upphandlingsföreskrifter.pdf-2017-06-09 13:24
Boendestöd Kontraktsförlaga.pdf-2017-06-09 13:24
Modell1 Document
skallkrav.pdfBeskrivning skakravsformulär2017-09-07 11:31
 

All documents