Ongoing bidding

Specifications

Title Procedure Deadline
LOV - Daglig verksamhet( 2016/79-NF-754 ) LOV (Swedish law on freedom of choice system) Ongoing bidding (electronic tender)
Contracting authorities Last updated Deadline for questions
Västerås stad 2017-06-09 Questions are answered regularly (electronic)
CPV-coding
85300000: Social work and related services
Description
Uppdraget innebär att anbudsgivaren utför daglig verksamhet till personer som omfattas av lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS personkrets 1 och 2.

Rätten till daglig verksamhet avser personer i yrkesverksam ålder som saknar förvärsarbete och inte utbildar sig.

Syftet med daglig verksamhet är att den ska bidra till personlig utveckling och att främja delaktighet i samhället. Verksamheten kan innehålla både habiliterande och mer produktionsinriktade uppgifter. Det övergripande målet är att utveckla den enskildes möjlighet till arbete. Möjlighet till arbete på den öppna arbetsmarknaden ska prövas regelbundet.

Leverantören kan utifrån sin verksamhetsidé erbjuda daglig verksamhet med särskild profil/inriktning.

Målgruppen kan förändras över tid vilket ska beaktas vid inlämning av ansökan.
Messages, questions & answers

Here you can take part of the answered questions relating to this procurement.

You can set their own questions by logging in and clicking "Ask question" in the menu on the left if such a button exists. If not see specifications.

All questions will be publicly available as soon as they answered.

No messages or answered questions.
Documents

Contract document

Click on the links to see the content.

Enclosure Description
FFU Annonsering3 Documents
Bilaga 1- PUB-Avtalsförlaga.docx-2017-06-09 13:29
Dagligverksamhet - Upphandlingsföreskrifter.pdf-2017-06-09 13:29
Dagligverksamhet Kontraktsförlaga.pdf-2017-06-09 13:29
Modell1 Document
skallkrav.pdfBeskrivning skakravsformulär2017-06-09 13:30
 

All documents