TitleAnbudsdag
Hemtjänstval i Vellinge kommun Anbud kan
lämnas löpande
Valfrihet enligt LSS (ledsagars, avlösars, personlig ass) Anbud kan
lämnas löpande
Valfrihet enligt LSS (daglig verksamhet) Anbud kan
lämnas löpande
Val av dagverksamhet för personer med demenssjukdom Anbud kan
lämnas löpande