NamnAnbudsdag
Omtankens Hus vård- och omsorgsboende i Vellinge kommun 2017-05-15
16 dagar
Installation Tumblinggolv Tångvalla Vellinge kommun 2017-05-24
25 dagar
Hemtjänstval i Vellinge kommun Anbud kan
lämnas löpande
Valfrihet enligt LSS (ledsagars, avlösars, personlig ass) Anbud kan
lämnas löpande
Valfrihet enligt LSS (daglig verksamhet) Anbud kan
lämnas löpande
Val av dagverksamhet för personer med demenssjukdom Anbud kan
lämnas löpande