NamnAnbudsdag
St Knut och Aspen vård- och omsorgsboende 2018-04-09
46 dagar
Nattinsatser hemtjänst - sjuksköterskeinsatser under natten 2018-04-09
46 dagar
Hemtjänstval i Vellinge kommun Anbud kan
lämnas löpande
Valfrihet enligt LSS (ledsagars, avlösars, personlig ass) Anbud kan
lämnas löpande
Valfrihet enligt LSS (daglig verksamhet) Anbud kan
lämnas löpande
Val av dagverksamhet för personer med demenssjukdom Anbud kan
lämnas löpande