NamnAnbudsdag
Upphandling av kamersystem (CCTV) 2018-01-07
25 dagar
Lindesgården Rivning efter brand 2018-01-08
26 dagar
Asklundaförskola, nybyggnad och ombyggnad 2018-01-21
39 dagar
Skanörs brandstation 2018-01-21
39 dagar
Upphandling av tryckeritjänster 2018-01-23
41 dagar
Hemtjänstval i Vellinge kommun Anbud kan
lämnas löpande
Valfrihet enligt LSS (ledsagars, avlösars, personlig ass) Anbud kan
lämnas löpande
Valfrihet enligt LSS (daglig verksamhet) Anbud kan
lämnas löpande
Val av dagverksamhet för personer med demenssjukdom Anbud kan
lämnas löpande