Id: VI2404-002700 Ver: A

Signatories
Umeå kommun

Contract

AllOffice Nordic AB

Städ, pappers, plast & tvålprodukter > Städmaskiner >


Valid from 2024-02-01 Option to 2027-01-31
2028-01-31
Number 23139
Valid to 2026-01-31
Rätt att avropa

Umeå kommun

Nordmalings kommun

Robertsfors kommun

Vindelns kommun

Vännäs kommun

Fastighetstjänster i Vännäs AB

Order
Company information Order
AllOffice Nordic AB Corp.Id.No 556185-9629 Mikael Jonsson
Hästmarksvägen 12 Phone 070-669 31 66
891 38 Örnsköldsvik Fax mikael.jonsson@alloffice.se

Terms for payment 30 dagar efter fakturans ankomst
Warranty Enligt avtal
Delivery time Enligt avtal
Packaging Enligt avtal
Delivery terms Enligt avtal
VAT Lagstadgad mervärdesskatt tillkommer
Delivery agreements Enligt avtal
Internal contacts
Purchaser
Emma Åström
090161540
emma.astrom@umea.se
Document Description
Agreement overview Printing version
Avtalsinformation

Avtalet finns som bilaga