Annonser

Annonserade upphandlingar

RubrikPubliceradOmrådeAnbudsdag
Markarbeten för nybyggnad av förskola m.m. 2018-04-10 45000000: Anläggningsarbete
45230000: Bygg- och anläggningsarbeten: rörledningar, kommunikations- och kraftledningar, huvudvägar, vägar, flygplatser och järnvägar; mark- och grundarbeten
45210000: Byggnadsanläggning
45110000: Rivning av byggnader och schaktning
2018-04-30
9 dagar kvar
Hyra av Bajamajor till badplatser 2018-04-19 24955000: Kemiska toaletter
45215500: Offentliga toaletter
2018-05-01
10 dagar kvar
Herden 13, Skogsborg. Bodafors 2018-04-06 45210000: Byggnadsanläggning
2018-05-02
11 dagar kvar
MIFO fas 2 undersökning Täppan 30 2018-04-06 71351500: Markundersökningstjänster
2018-05-03
12 dagar kvar
Hämtning av återvinning / avfall 2018-03-29 90500000: Avfallstjänster
90514000: Återvinning av avfall
90510000: Avfallshantering
44613800: Avfallscontainrar
90512000: Avfallstransport
2018-05-03
12 dagar kvar
Byggnation och hyreskontrakt servicebostad 2018-04-11 45211300: Byggnation av bostäder
45211200: Byggnation av servicehus
2018-05-11
20 dagar kvar