Annonser

Annonserade upphandlingar

RubrikPubliceradOmrådeAnbudsdag
Nybyggnad av förskola 2017-05-30 44211100: Mobila byggnader och modulbyggnader
45100000: Förberedande anläggningsarbeten
45300000: Byggnadsinstallationsarbeten
45400000: Färdigställande byggnadsarbeten
45200000: Delar av eller kompletta bygg- och anläggningsarbeten samt väg- och vattenarbeten
45110000: Rivning av byggnader och schaktning
45210000: Byggnadsanläggning
45230000: Bygg- och anläggningsarbeten: rörledningar, kommunikations- och kraftledningar, huvudvägar, vägar, flygplatser och järnvägar; mark- och grundarbeten
45000000: Anläggningsarbete
2017-07-14
16 dagar kvar
Översiktlig geoteknisk undersökning om ca 5 hektar i Forseru 2017-06-13 71332000: Geotekniska ingenjörstjänster
2017-08-03
36 dagar kvar
Caféverksamhet i Nässjö sim och sporthall 2017-05-30 55330000: Kafeteriaverksamhet
2017-08-17
50 dagar kvar
9964-175 Wifi på trygghetsboende 2017-06-15 51600000: Installation av datorer och kontorsutrustning
51000000: Installation (utom programvara)
51300000: Installation av kommunikationsutrustning
2017-08-20
53 dagar kvar
Tekniska konsulttjänster Anläggningskonsult 2017-06-02 71530000: Konsulttjänster för bygg- och anläggningsarbeten
2017-08-24
57 dagar kvar
Tekniska konsulter geotekniska undersökningar 2017-06-22 71332000: Geotekniska ingenjörstjänster
71530000: Konsulttjänster för bygg- och anläggningsarbeten
2017-08-30
63 dagar kvar
Fotograf 2017-06-21 79961300: Specialfotografering
22315000: Fotografier
2017-08-31
64 dagar kvar