Annonser

Annonserade upphandlingar

RubrikPubliceradOmrådeAnbudsdag
Slottet 1, Nässjö. Nybyggnad av tillfällig förskola. Rivning av byggnader Bullerbyn 1. 2019-01-22 45200000: Delar av eller kompletta bygg- och anläggningsarbeten samt väg- och vattenarbeten
50700000: Reparation och underhåll av utrustning i byggnader
45110000: Rivning av byggnader och schaktning
2019-02-14
23 dagar kvar