Annonser

Annonserade upphandlingar

RubrikPubliceradOmrådeAnbudsdag
2404-171 Takbyte Vallen 4 2017-10-05 45000000: Anläggningsarbete
45400000: Färdigställande byggnadsarbeten
45450000: Övriga färdigställande byggnadsarbeten
71000000: Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster
2017-10-19
I dag
Tekniska konsulttjänster brandskydd för husbyggnad 2017-09-19 71317100: Konsulttjänster för skydd och kontroll av eldsvåda och explosion
71000000: Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster
2017-10-20
I morgon
Ramavtal, systemintegratör fastighetsautomation 2017-10-02 35125000: Övervakningssystem
72228000: Konsulttjänster för integration av maskinvara
48420000: Programvara och programsviter för fastighetsförvaltning
72212420: Programvaruutvecklingstjänster och programsviter för fastighetsförvaltning
51900000: Installation av styr- och reglersystem
2017-10-31
12 dagar kvar
2401-171 Renovering Skansen 3 2017-10-11 45000000: Anläggningsarbete
45100000: Förberedande anläggningsarbeten
45300000: Byggnadsinstallationsarbeten
45400000: Färdigställande byggnadsarbeten
71000000: Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster
2017-10-31
12 dagar kvar
Totalentreprenad om- och tillbyggnad Åkersskolan, Nässjö 2017-09-12 45400000: Färdigställande byggnadsarbeten
45300000: Byggnadsinstallationsarbeten
45100000: Förberedande anläggningsarbeten
45200000: Delar av eller kompletta bygg- och anläggningsarbeten samt väg- och vattenarbeten
45000000: Anläggningsarbete
2017-11-02
14 dagar kvar
Elektroniska lås 2017-10-18 44500000: Verktyg, lås, nycklar, gångjärn, fästen, kedjor och fjädrar
98395000: Låssmedstjänster
31000000: Elektriska maskiner, apparater och förbrukningsvaror samt elektrisk utrustning; belysning
2017-11-03
15 dagar kvar