Annonser

Annonserade upphandlingar

RubrikPubliceradOmrådeAnbudsdag
Flygfotografering med stereokartering m.m. 2017-11-10 79961200: Flygfotografering
2017-12-13
I dag
2330-171 Annebergs skola, byte fettavskiljare mm 2017-11-15 45112000: Grävning och schaktning
45231300: Anläggningsarbete för vatten- och avloppsledningar
45231110: Rörläggningsarbete
45332200: VA-arbeten
45000000: Anläggningsarbete
50000000: Reparation och underhåll
2017-12-13
I dag
Hantverkare Måleri & Tapet 2017-11-17 45442300: Ytbehandlingsarbeten
45261221: Målning av tak
98394000: Tapetserararbeten
2017-12-18
5 dagar kvar
Hantverkare EL 2017-11-17 50800000: Diverse reparationer och underhåll
51000000: Installation (utom programvara)
2017-12-21
8 dagar kvar
Hantverkare Glasmästare 2017-11-20 50800000: Diverse reparationer och underhåll
44221100: Fönster
45440000: Målning och glassättning
2017-12-21
8 dagar kvar
Hantverkare Avlopp/Spolning/Filmning 2017-11-20 50000000: Reparation och underhåll
90000000: Avlopps- och avfallshantering, sanering och miljötjänster
2017-12-21
8 dagar kvar
Hantverkare Låssmed 2017-11-20 50000000: Reparation och underhåll
98395000: Låssmedstjänster
2017-12-21
8 dagar kvar
Hantverkare Saneringstjänster 2017-11-20 71000000: Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster
90000000: Avlopps- och avfallshantering, sanering och miljötjänster
2017-12-21
8 dagar kvar
Hantverkare Staket & Grindar 2017-11-20 45200000: Delar av eller kompletta bygg- och anläggningsarbeten samt väg- och vattenarbeten
45000000: Anläggningsarbete
2017-12-21
8 dagar kvar
Hantverkare Innertak 2017-11-20 45262000: Bygg- och anläggningsarbeten som kräver specialkunskaper eller specialverktyg, med undantag för takarbeten
45421146: Montering av undertak
2017-12-21
8 dagar kvar
Hantverkare Mureri & Platt 2017-11-20 45431000: Golv- och plattläggning
45262310: Arbete med armerad betong
45262370: Betongbeklädnadsarbeten
2017-12-21
8 dagar kvar
Hantverkare Mureri Fasad 2017-11-20 45262521: Murverk av fasadtegel
45443000: Fasadarbeten
2017-12-21
8 dagar kvar
Hantverkare Ventilation 2017-11-20 39563530: Ventilationskanaler
42500000: Kyl- och ventilationsutrustning
45331000: Installation av värme, ventilation och luftkonditionering
2017-12-21
8 dagar kvar
Hantverkare Säkerhet 2017-11-20 51000000: Installation (utom programvara)
50800000: Diverse reparationer och underhåll
2017-12-22
9 dagar kvar
Personalbilar med operationell leasing 2017-11-23 66110000: Banktjänster
66000000: Finans- och försäkringstjänster
2017-12-28
15 dagar kvar
Mediciskåp med elektroniskt lås 2017-12-05 39141300: Förvaringsskåp
2018-01-04
22 dagar kvar
Nybyggnad av förskola 2017-12-05 45000000: Anläggningsarbete
45210000: Byggnadsanläggning
45214000: Bygg- och anläggningsarbeten: undervisnings- och forskningsbyggnader
45300000: Byggnadsinstallationsarbeten
45400000: Färdigställande byggnadsarbeten
44211100: Mobila byggnader och modulbyggnader
2018-01-08
26 dagar kvar