Annonser

Annonserade upphandlingar

RubrikPubliceradOmrådeAnbudsdag
Banläggningsentreprenad för friidrottsanläggning, Ytternäs sportfält 2019-02-04 45212220: Byggnation av idrottsanläggningar för flera idrottsgrenar
45236114: Markanläggning för löparbanor
45212000: Bygg- och anläggningsarbeten: byggnader för fritidsaktiviteter, idrott, kultur, inkvartering och restaurangverksamhet
2019-03-07
12 dagar kvar
Elentreprenad för friidrottsanläggning, Ytternäs sportfält 2019-02-04 71314100: Tjänster på elområdet
45317000: Övriga elinstallationsarbeten
45316000: Installation av belysnings- och signalsystem
45316100: Installation av utomhusbelysning
2019-03-07
12 dagar kvar
Tussilagogränd, ombyggnad av VAD-ledningar och gata 2019-02-21 45000000: Anläggningsarbete
2019-03-07
12 dagar kvar