Language
Register account

Announcements

Public Procurements

TitlePublishedContextDeadline
Vindkrafts- och solenergiutredning 2024-02-23 71000000: Architectural, construction, engineering and inspection services
71300000: Engineering services
71313000: Environmental engineering consultancy services
2024-03-18
20 days left
DIS Tekniska konsulter Bygg- & Projekteringsledning 2021-05-08 71000000: Architectural, construction, engineering and inspection services
Ongoing bidding
DIS Tekniska konsulter Kontrollansvarig (KA) 2021-05-09 71000000: Architectural, construction, engineering and inspection services
71300000: Engineering services
71310000: Consultative engineering and construction services
Ongoing bidding
Auktorisationssystem för fastighetsnära insamling av returpapper 2021-10-14 90500000: Refuse and waste related services
Ongoing bidding