Language
Register account

Announcements

Public Procurements

TitlePublishedContextDeadline
Sopbil sidlastare 2024-06-24 34144510: Vehicles for refuse
34144511: Refuse-collection vehicles
2024-08-26
44 days left
Ramavtal för ammoniaklösning inkl. leverans 2024-06-16 24413100: Liquid ammonia
24413000: Ammonia
24000000: Chemical products
2024-08-30
48 days left
Städning och snöröjning inkl. halkbekämpning på återvinningsstationer 2024-06-28 90900000: Cleaning and sanitation services
90910000: Cleaning services
90630000: Ice-clearing services
90620000: Snow-clearing services
2024-10-16
95 days left