Planerade upphandlingar

Upphandlingar i planeringstadium

Rubrikcpv-kodPlanerad
Skribenttjänster 98300000: Diverse tjänster
92400000: Nyhetsbyråtjänster
64000000: Post- och telekommunikationstjänster
2017
Skanningstjänster 48219300: Programvara för administration
2017
Skyltar och underhåll 34928472: Skyltar
31523000: Upplysta skyltar och namnskyltar
44423400: Skyltar och liknande föremål
Kvartal 4 2017
Personbilar med gasdrift - 2017 34111100: Herrgårdsvagnar
34111200: Bilar av sedanmodell
Kvartal 4 2017
Borlänge Ramavtal Fastighetsrätt och Fastighetsvärdering 79111000: Juridisk rådgivning
Kvartal 4 2017
Mindre släckbil - 2017 34144212: Brandbilar med vattentank
34144213: Brandbilar
Kvartal 4 2017
Städmaskiner - 2017 42999200: Industriella golvboningsmaskiner
39713410: Skurmaskiner
Kvartal 4 2017
Entrémattor i utbytessystem mattor Tvätteritjänster - 2017 39532000: Dörrmattor
39531000: Mattor
39534000: Industrimattor
Kvartal 4 2017
Färghandelsvaror 44111400: Målarfärg och väggbeklädnadsmaterial
44810000: Färger
39224210: Målarpenslar
39190000: Tapeter och övrig beklädnad
39191100: Tapeter
Kvartal 4 2017
Planeringssystem för omsorgen 48330000: Programvara för schemaläggning och produktivitet
Kvartal 4 2017
Djupfrysta produkter och mejerivaror 15220000: Fryst fisk, fiskfiléer och övrig fisk
15311000: Fryst potatis
15331170: Frysta grönsaker
15500000: Mejeriprodukter
15000000: Livsmedel, drycker, tobak o d
Kvartal 4 2017
Trycksaker, exponeringsprodukter 39294100: Informations- och marknadsföringsprodukter
22100000: Tryckta böcker, broschyrer och foldrar
22990000: Tidningspapper, handgjort papper, annat papper och annan papp, obelagda och obestrukna, av sådana slag som används för skrivning, tryckning eller annat grafiskt ändamål
Kvartal 4 2017
Kopiering- och sammanträdsesservice 22000000: Trycksaker och tillhörande produkter
Kvartal 4 2017