Planerade upphandlingar

Upphandlingar i planeringstadium

Rubrikcpv-kodPlanerad
Möbler 2019 39100000: Möbler
39130000: Kontorsmöbler
39150000: Diverse möbler och utrustning
39141300: Förvaringsskåp
39120000: Bord, skåp, skrivbord och bokhyllor
Kvartal 3 2018
Arbetskläder lokalvård 18100000: Yrkeskläder, särskilda arbetskläder och tillbehör
Kvartal 3 2018
Utvecklande ledarskap UL och Utveckling av grupp och ledare UGL 2 80532000: Chefsutbildning
80511000: Personalutbildning
80500000: Utbildningstjänster
Kvartal 3 2018
Saneringsarbeten och miljöundersökningar 90700000: Miljötjänster
90920000: Sanering av anläggningar
90690000: Klottersanering
90733000: Tjänster avseende vattenföroreningar
45112340: Marksanering
90722200: Miljösanering
Kvartal 4 2018
Service av storköksutrustning 39221000: Köksutrustning
39314000: Utrustning för industrikök
42959000: Diskmaskiner för storkök
50530000: Reparation och underhåll av maskiner
Kvartal 4 2018
Analys- och laboratorietjänster - 2018 71620000: Analystjänster
71900000: Laboratorietjänster
Kvartal 4 2018
Skogsförvaltning Borlänge 77200000: Skogstjänster
77230000: Tjänster förknippade med skogsbruk
77000000: Jordbruks-, skogsbruks-, trädgårds-, vattenbruks- och biodlingstjänster
77210000: Skogsavverkning
77211000: Tjänster i samband med skogsavverkning
77231300: Skogsförvaltning
Kvartal 4 2018