Planned procurements

Planned procurements

TitleCPV-codePlanned
Serviceåtgärder och besiktning för idrottsanläggningar 45212290: Repair and maintenance work in connection with sports facilities
50000000: Repair and maintenance services
50800000: Miscellaneous repair and maintenance services
71630000: Technical inspection and testing services
71631000: Technical inspection services
Quarter 2 2021
Trycksaker 22000000: Printed matter and related products
22100000: Printed books, brochures and leaflets
22458000: Bespoke printed matter
22460000: Trade-advertising material, commercial catalogues and manuals
Quarter 2 2021
Slöjdvirke och slöjdmaterial 03419100: Timber products
Quarter 2 2021
Utbildning coachande ledarskap 79998000: Coaching services
80000000: Education and training services
Quarter 2 2021
Kommunskydd/larm Borlänge 35100000: Emergency and security equipment
35120000: Surveillance and security systems and devices
79710000: Security services
Quarter 2 2021
Upphandlingskonsulter 79418000: Procurement consultancy services
Quarter 2 2021
Brandsläckningsutrustning och utrymningsplaner 2021 44480000: Miscellaneous fire-protection equipment
45343000: Fire-prevention installation works
51700000: Installation services of fire protection equipment
75251110: Fire-prevention services
Quarter 2 2021
Utbildning för banteknik, kap och slip inom järnväg, 2021, Borlänge kommun 80510000: Specialist training services
80500000: Training services
Quarter 2 2021
Däck och däckservice 34350000: Tyres for heavy/light-duty vehicles
34351000: Light-duty tyres
34352000: Heavy-duty tyres
50116500: Tyre repair services, including fitting and balancing
Quarter 2 2021
Drivmedel stationstankning 09134200: Diesel fuel
09132000: Petrol
Quarter 2 2021
Köksutrustning, utensilier, husgeråd m.m. 39220000: Kitchen equipment, household and domestic items and catering supplies
Quarter 2 2021
Stationstankning av drivmedel - ytterområde, obemannad station 09134200: Diesel fuel
09132100: Unleaded petrol
30163100: Agency fuel cards
Quarter 2 2021
Utbildning i lågaffektivt bemötande 2021 79632000: Personnel-training services
Quarter 2 2021
Hotell, Konferensanläggning och Vandrarhem 55110000: Hotel accommodation services
55120000: Hotel meeting and conference services
Quarter 2 2021
Förbrukningsmaterial och redskap för textilslöjd 39500000: Textile articles
39510000: Textile household articles
Quarter 2 2021
   
123