Language
Register account

Announcements

Public Procurements

TitlePublishedContextDeadline
Ramavtal Utomhusmålning 2024-02-01 45442100: Painting work
2024-03-04
8 days left
Rondering och tömning grovsopor 2024-02-01 90512000: Refuse transport services
90511300: Litter collection services
90511000: Refuse collection services
2024-03-04
8 days left
Karet 5 Byte lägenhetsaggregat 2024-02-22 45331210: Ventilation installation work
2024-03-14
18 days left
Byte fjärrvärmecentraler ventiler med mera 2024-02-23 50700000: Repair and maintenance services of building installations
2024-03-18
22 days left
Tvätt av sopkärl 2024-02-22 90918000: Bin-cleaning services
2024-03-26
30 days left
Teknikkonsulter för AB Bostaden DIS 2020-09-22 71000000: Architectural, construction, engineering and inspection services
Ongoing bidding
DIS Kompetens inom tjänste-/servicedesign 2022-05-31 79411100: Business development consultancy services
72000000: IT services: consulting, software development, Internet and support
79400000: Business and management consultancy and related services
79415200: Design consultancy services
Ongoing bidding