Annonser

Annonserade upphandlingar

RubrikPubliceradOrganisationOmrådeAnbudsdag
Elarbeten 2018-05-24 Bostadsstiftelsen Platen 45310000: Installation av elektriska ledningar och armatur
50710000: Reparation och underhåll av elektrisk och maskinteknisk utrustning i byggnader
2018-06-24
I morgon
Nyförläggning av fjärrvärme till Höjden i Bengtsfors 2018-05-25 Bengtsfors Kommun 09323000: Fjärrvärme
09324000: Fjärrvärme på längre avstånd
44163120: Fjärrvärmeledningar
44163121: Värmeledningar
45232140: Byggnadsarbeten: fjärrvärmehuvudledningar
2018-06-24
I morgon
Framtagning av Kulturmiljöprogram 2018-06-12 Årjängs kommun 79314000: Genomförbarhetsstudie
98350000: Kultur- och fritidstjänster
75124000: Administration avseende rekreation, kultur och religion
2018-06-24
I morgon
Utveckling, support och förvaltning av Public 360 för Sundsvalls kommunkoncern 2018-06-04 Sundsvalls kommun 35710000: Ledning, styrning, kommunikation och IT-system (C4)
72000000: IT-tjänster: konsultverksamhet, programvaruutveckling, Internet och stöd
2018-06-24
I morgon
Förhadsinsyn Högtrycksspolning och sugning 2018-06-15 Sundsvalls kommun 90470000: Rensning av avlopp
34144410: Slamsugare
90400000: Avloppshantering
2018-06-24
I morgon
Ransby avloppsreningsverk Ombyggnad av slamhantering 2018-05-24 Torsby kommun 45232421: Reningsverk
45252000: Bygg- och anläggningsarbeten: avlopps- och vattenreningsverk och avfallsförbränningsanläggningar
45259200: Reparation och underhåll av reningsverk
45252200: Utrustning till reningsverk
2018-06-25
2 dagar kvar
Taklyfts system SÄBO 2018-05-08 Bengtsfors Kommun 33192600: Lyftanordningar för vårdsektorn
2018-06-25
2 dagar kvar
Vägräcken och stängsel 2018 2018-06-01 Nacka kommun 45233280: Uppförande av vägräcken
45341000: Montering av räcken
2018-06-25
2 dagar kvar
Handikappanpassade bussar, L3H2 2018-06-12 Säffle kommun 34100000: Motorfordon
34114400: Minibussar
2018-06-25
2 dagar kvar
Rekryteringsstödkonsulter 2018-05-15 Sundsvalls kommun 79000000: Företagstjänster: lagstiftning, marknadsföring, rådgivning, rekrytering, tryckning och säkerhet
2018-06-25
2 dagar kvar
Påsar och påshållare för matavfallsinsamling 2018-05-23 Nordmalings kommun 18930000: Säckar och påsar
39234000: Kompostbehållare
2018-06-25
2 dagar kvar
Påsar och påshållare för matavfallsinsamling 2018-05-23 Bjurholms kommun 18930000: Säckar och påsar
39234000: Kompostbehållare
2018-06-25
2 dagar kvar
Ombyggnad av Ramsele VV - Nanomembrananläggning 2018-05-29 Sollefteå kommun 51514110: Installation av maskiner och apparater för filtrering eller rening av vatten
2018-06-25
2 dagar kvar
Påsar och påshållare för matavfallsinsamling 2018-05-23 Vindelns kommun 18930000: Säckar och påsar
39234000: Kompostbehållare
2018-06-25
2 dagar kvar
Påsar och påshållare för matavfallsinsamling 2018-05-23 Robertsfors Kommun 18930000: Säckar och påsar
39234000: Kompostbehållare
2018-06-25
2 dagar kvar
Påsar och påshållare för matavfallsinsamling 2018-05-23 Vännäs Kommun 18930000: Säckar och påsar
39234000: Kompostbehållare
2018-06-25
2 dagar kvar
Påsar och påshållare för matavfallsinsamling 2018-05-23 Umeå kommun 18930000: Säckar och påsar
39234000: Kompostbehållare
2018-06-25
2 dagar kvar
E-learningtjänster 2018-05-25 Linköpings kommun 92110000: Film- och videoproduktion samt tillhörande tjänster
80420000: E-lärande
79632000: Utbildning av personal
80000000: Undervisning och utbildning
2018-06-25
2 dagar kvar
Musikutrustning 2018-05-24 Linköpings kommun 37300000: Musikinstrument och delar till dessa
50860000: Reparation och underhåll av musikinstrument
2018-06-25
2 dagar kvar
Friskvårdsinsats med stressmätning till Örebro tingsrätt 2018-06-04 Domstolsverket Upphandling 85147000: Företagshälsovård
71317210: Konsulttjänster för hälsa och säkerhet
2018-06-25
2 dagar kvar
     
12345678910111213141516171819202122232425...Sista sidan