Annonser

Annonserade upphandlingar

RubrikPubliceradOrganisationOmrådeAnbudsdag
Entreprenadarbeten Målning, Golv, Glas, Smide och Byggplåt 2017-03-06 Vaggeryds kommun 45262600: Diverse entreprenader inom särskilda fackområden
2017-03-30
I dag
Rutinkontroll och reparation av disk- och spoldesinfektorer 2017-03-06 Härnösands kommun 50000000: Reparation och underhåll
2017-03-30
I dag
Ny-och ombyggnation av transformatorstation Edeforsen 2017-01-10 Ellevio AB 45315300: Anläggningar för elförsörjning
45317300: Elinstallation av utrustning för eldistribution
65300000: Eldistribution och tillhörande tjänster
45000000: Anläggningsarbete
45317200: Elinstallation av transformatorer
45300000: Byggnadsinstallationsarbeten
2017-03-30
I dag
Ny- och ombyggnation av transformatorstation Norränge 2017-01-10 Ellevio AB 45317200: Elinstallation av transformatorer
45317300: Elinstallation av utrustning för eldistribution
45300000: Byggnadsinstallationsarbeten
65300000: Eldistribution och tillhörande tjänster
45000000: Anläggningsarbete
45315300: Anläggningar för elförsörjning
2017-03-30
I dag
Ny-och ombyggnation av transformatorstation Näsviken 2017-01-10 Ellevio AB 45300000: Byggnadsinstallationsarbeten
65300000: Eldistribution och tillhörande tjänster
45000000: Anläggningsarbete
45317200: Elinstallation av transformatorer
45317300: Elinstallation av utrustning för eldistribution
45315300: Anläggningar för elförsörjning
2017-03-30
I dag
Konventionell röntgen (XR) Danderyds sjukhus 2017-02-14 Stockholms läns landsting 33111200: Röntgenlaboratorier
50421000: Reparation och underhåll av medicinsk utrustning
51400000: Installation av medicinsk och kirurgisk utrustning
2017-03-30
I dag
Icke fast installerade strålskyddsbarriärer 2017-02-16 Stockholms läns landsting 14712000: Bly
90721600: Skydd mot strålning
2017-03-30
I dag
Kognitionshjälpmedel 2017-02-28 Landstinget Dalarna 33190000: Diverse medicinktekniska produkter
33196000: Medicinska hjälpmedel
33196100: Hjälpmedel för äldre personer
33197000: Medicinsk datautrustning
39162200: Hjälpmedel och apparater för undervisning
33196200: Hjälpmedel för funktionshindrade personer
2017-03-30
I dag
Skanning av leverantörsfakturor 2017-02-28 Landstinget Dalarna 79560000: Arkivering
79995100: Arkiveringstjänster
79999100: Skanning
79999000: Skanning och fakturering
2017-03-30
I dag
Aspirationskatetrar 2017-02-27 Västerbottens läns landsting 33140000: Medicinska förbrukningsartiklar
33190000: Diverse medicinktekniska produkter
2017-03-30
I dag
Enebyskolan 2017-03-09 Norrevo Fastigheter AB 45400000: Färdigställande byggnadsarbeten
2017-03-30
I dag
Leverans av ventilationsfilter 2017-02-17 Västerås stad 42520000: Ventilationsutrustning
2017-03-30
I dag
Ekonomi och managementkonsulter 2017-02-16 Västerås stad 79210000: Redovisning och revision
79412000: Finansiella konsulttjänster
79400000: Företags- och managementrådgivning samt tillhörande tjänster
2017-03-30
I dag
Ärendehanteringsystem ÄHS 2017-02-28 Kommunalförbundet sjukvård och omsorg i Norrtälje 48219300: Programvara för administration
72510000: Administrativa tjänster för datorer
72317000: Datalagring
2017-03-30
I dag
Bemanningstjänster ekonomi 2017-03-15 Scenkonstbolaget i Östergötland AB 98513100: Bemanningstjänster för enskilda
79620000: Förmedling av personal, även tillfälligt anställda
79610000: Personalförmedling
2017-03-30
I dag
Rutinkontroll och reparation av disk- och spoldesinfektorer 2017-03-06 Timrå kommun 50000000: Reparation och underhåll
2017-03-30
I dag
Rutinkontroll och reparation av disk- och spoldesinfektorer 2017-03-06 Sundsvalls kommun 50000000: Reparation och underhåll
2017-03-30
I dag
Rutinkontroll och reparation av disk- och spoldesinfektorer 2017-03-06 Sollefteå kommun 50000000: Reparation och underhåll
2017-03-30
I dag
Sjukskötersketjänster 2017-03-20 Örnsköldsvik Kommun 85100000: Hälsovårdstjänster
2017-03-30
I dag
Rutinkontroll och reparation av disk- och spoldesinfektorer 2017-03-06 Örnsköldsvik Kommun 50000000: Reparation och underhåll
2017-03-30
I dag
     
12345678910111213141516171819202122232425...Sista sidan