Annonser

Annonserade upphandlingar

RubrikPubliceradOrganisationOmrådeAnbudsdag
Platsgjuten gummi - fallskydd 2018-07-13 Svedala Kommun 37535200: Lekplatsutrustning
43325000: Park- och lekplatsutrustning
44112100: Skyddskonstruktion
2018-08-19
I dag
Ombyggnad Lauker avloppsreningsverk 2018-07-04 Arvidsjaur kommun 45252000: Bygg- och anläggningsarbeten: avlopps- och vattenreningsverk och avfallsförbränningsanläggningar
2018-08-19
I dag
Sustainable aviation fuel 2018-06-08 Swedavia upphandling 09131000: Flygfotogen
09131100: Fotogenliknande flygbränsle
2018-08-19
I dag
Barn- och elevregister II 2018-06-19 Linköpings kommun 48000000: Programvara och informationssystem
2018-08-20
I morgon
Maskintjänster inkl vinterväghållning - 2018 2018-07-02 Arvidsjaur kommun 90620000: Snöröjning
90630000: Isröjning
2018-08-20
I morgon
Accesspunkter - 2018 2018-06-28 Arvidsjaur kommun 32412110: Internetnätverk
2018-08-20
I morgon
Utemiljö Ekhagsskolan 2018-07-20 Bengtsfors Kommun 45000000: Anläggningsarbete
45200000: Delar av eller kompletta bygg- och anläggningsarbeten samt väg- och vattenarbeten
2018-08-20
I morgon
Nybyggnad/upprustning av Billingsfors lekpark och Lövåsens förskolgård 2018-07-17 Bengtsfors Kommun 31520000: Lampor och belysningsarmatur
45000000: Anläggningsarbete
37400000: Sportartiklar och -utrustning
2018-08-20
I morgon
Mingel och middag 2018-06-29 Sveriges Radio AB 79954000: Festarrangemang
55500000: Matsalstjänster och catering
55000000: Hotell-, restaurang- och detaljhandelstjänster
2018-08-20
I morgon
Kajupprustning 2018-07-06 Sundsvalls kommun 45241100: Anläggningsarbeten för kajer
45000000: Anläggningsarbete
2018-08-20
I morgon
VA-utbyggnad Torsby T3 2018-06-29 Värmdö kommun 45232000: Anläggnings- och tillhörande arbeten för rörledningar och kablar
2018-08-20
I morgon
Barn- och elevregister II 2018-06-19 Upphandlingscenter 48000000: Programvara och informationssystem
2018-08-20
I morgon
Upphandling av Pilfinksgården 2018-05-22 Västerås stad 85300000: Socialvård och tillhörande tjänster
2018-08-20
I morgon
Karolinska Sjukhuset Ombyggnad Endrokimottagning 2018-07-06 Locum AB 45262700: Ombyggnadsarbete
45454000: Ombyggnadstjänster
45262600: Diverse entreprenader inom särskilda fackområden
45300000: Byggnadsinstallationsarbeten
45400000: Färdigställande byggnadsarbeten
2018-08-20
I morgon
Ny huvudmatning Nacka, Björkhagen - Atlasrondellen 2018-06-29 Stockholm Exergi 45000000: Anläggningsarbete
2018-08-20
I morgon
Hedemora-Nybyggnation av vård och omsorgsboende 2018-03-16 Hedemora kommun 45211100: Bygg- och anläggningsarbeten för bostäder
45211350: Byggnation av byggnader med flera funktioner
45213150: Byggnation av kontorsbyggnad
45215000: Bygg- och anläggningsarbeten: byggnader med anknytning till hälso- och socialvård, krematorier och offentliga toaletter
45215210: Bygg- och anläggningsarbeten: vård- och servicehem
45215212: Byggnation av ålderdomshem
45215213: Byggnation av vårdhem
31682500: Reservelektricitetsaggregat
31682510: Reservkraftssystem
2018-08-20
I morgon
Hedemora-Nybyggnation av vård och omsorgsboende 2018-03-16 Aktiebolaget Hedemorabostäder 45211100: Bygg- och anläggningsarbeten för bostäder
45211350: Byggnation av byggnader med flera funktioner
45213150: Byggnation av kontorsbyggnad
45215000: Bygg- och anläggningsarbeten: byggnader med anknytning till hälso- och socialvård, krematorier och offentliga toaletter
45215210: Bygg- och anläggningsarbeten: vård- och servicehem
45215212: Byggnation av ålderdomshem
45215213: Byggnation av vårdhem
31682500: Reservelektricitetsaggregat
31682510: Reservkraftssystem
2018-08-20
I morgon
Service och reparation vitvaror 2018 2018-06-21 Växjöbostäder Aktiebolag 50530000: Reparation och underhåll av maskiner
50532000: Reparation och underhåll av elektriska maskiner, apparater och tillhörande utrustning
2018-08-20
I morgon
Åker 1:1, Nässjö. Stinsen Arena. Ommålning av fasader 2018-08-01 Nässjö kommun 45443000: Fasadarbeten
2018-08-20
I morgon
Falun, Utbyte av gc-bro Masugnsströmmen 2018-06-14 UpphandlingsCenter FBR 44212100: Bro
45111000: Rivning och förberedande anläggningsarbeten
2018-08-20
I morgon
     
12345678910111213141516171819202122232425...Sista sidan