Annonser

Annonserade upphandlingar

RubrikPubliceradOrganisationOmrådeAnbudsdag
2330-171 Annebergs skola, byte fettavskiljare mm 2017-11-15 Nässjö kommun 45112000: Grävning och schaktning
45231300: Anläggningsarbete för vatten- och avloppsledningar
45231110: Rörläggningsarbete
45332200: VA-arbeten
45000000: Anläggningsarbete
50000000: Reparation och underhåll
2017-12-13
I dag
Flygfotografering med stereokartering m.m. 2017-11-10 Nässjö kommun 79961200: Flygfotografering
2017-12-13
I dag
Laser system for micromachining 2017-11-22 Uppsala universitet 42610000: Verktygsmaskiner som drivs med laser och fleroperationsmaskiner
2017-12-13
I dag
Bemanning av legitimerad personal inom hälso- och sjukvård 2017-11-22 Karlstads kommun 85100000: Hälsovårdstjänster
2017-12-13
I dag
Undersökningar med mobil MR kamera 2018 2017-11-13 Region Jämtland Härjedalen 85141000: Tjänster utförda av vårdpersonal
33111610: Apparatur för MR-undersökning
85100000: Hälsovårdstjänster
2017-12-13
I dag
Bemanning av legitimerad personal inom hälso- och sjukvård 2017-11-22 Hammarö kommun 85100000: Hälsovårdstjänster
2017-12-13
I dag
Bemanning av legitimerad personal inom hälso- och sjukvård 2017-11-22 Karlstads inköpscentral 85100000: Hälsovårdstjänster
2017-12-13
I dag
Drift, skötsel,installationer och utemiljö i Göteborg 2017-11-08 Sveriges Radio Förvaltnings AB 98341130: Fastighetsskötsel
77314000: Markskötsel
77300000: Trädgårdstjänster
2017-12-13
I dag
Nytt brand- och utrymningslarm för Turkiet 1 & 4, Nygatan 16 2017-11-15 Örnsköldsvik Kommun 45312100: Installation av brandlarmssystem
45300000: Byggnadsinstallationsarbeten
2017-12-13
I dag
Hyra av arbetskläder till vård- och omsorg 2017-11-13 Vännäs Kommun 18100000: Yrkeskläder, särskilda arbetskläder och tillbehör
2017-12-13
I dag
Lärarkonsult Miljövetenskap - Miljöteknik till MIUN 2017-11-30 Mittuniversitetet 80300000: Högre utbildning
80000000: Undervisning och utbildning
2017-12-13
I dag
Spån 2017-11-06 Umeå Universitet 03000000: Jordbruks-, jakt-, fiske- och skogsbruksprodukter samt tillhörande produkter
2017-12-13
I dag
Trygghetslarm och larmmottagning 2017-12-08 Härnösands kommun 35121700: Larmsystem
45312000: Installation av larmsystem och antenner
32552120: Hjälptelefoner
79711000: Larmövervakningstjänster
2017-12-13
I dag
Cykelbarometer 2017-12-01 Örnsköldsvik Kommun 30140000: Räknare och räknemaskiner
48463000: Programvara för statistik
2017-12-14
I morgon
Skogsförvaltning 2017-11-14 Sundsvalls kommun 77231100: Skötseltjänster för skogsresurser
77231300: Skogsförvaltning
2017-12-14
I morgon
Familjerådgivning 2017-11-16 Sigtuna kommun 85312330: Familjeplanering
85312300: Vägledning och rådgivning
85312320: Rådgivning
85312310: Vägledning
2017-12-14
I morgon
Byggmaterial 2017-10-18 Vetlanda kommun 44192000: Diverse annat byggmaterial
44500000: Verktyg, lås, nycklar, gångjärn, fästen, kedjor och fjädrar
44191000: Diverse byggmaterial av trä
44190000: Diverse byggmaterial
44140000: Byggmaterialrelaterade produkter
2017-12-14
I morgon
Måleritjänster 2017-11-27 Skellefteå Kraft AB 44111400: Målarfärg och väggbeklädnadsmaterial
45454000: Ombyggnadstjänster
2017-12-14
I morgon
Mattläggningsarbeten 2017-11-27 Skellefteå Kraft AB 44112200: Golvbeläggningar
45262690: Renovering av byggnader
2017-12-14
I morgon
Förpackningsmaterial till kylda måltider 2017-11-09 Landstinget i Värmland 44618000: Lätta behållare, korkar, kapsyler, kar och lock
15000000: Livsmedel, drycker, tobak o d
2017-12-14
I morgon
     
12345678910111213141516171819202122232425