Annonser

Annonserade upphandlingar

RubrikPubliceradOrganisationOmrådeAnbudsdag
2404-171 Takbyte Vallen 4 2017-10-05 Nässjö kommun 45000000: Anläggningsarbete
45400000: Färdigställande byggnadsarbeten
45450000: Övriga färdigställande byggnadsarbeten
71000000: Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster
2017-10-19
I dag
Kv. Renen - Parkeringshus 2017-09-04 Skellefteå Industrihus AB 45200000: Delar av eller kompletta bygg- och anläggningsarbeten samt väg- och vattenarbeten
45400000: Färdigställande byggnadsarbeten
45213312: Byggnation av parkeringshus
45300000: Byggnadsinstallationsarbeten
2017-10-19
I dag
Hämtning och omhändertagande av avfall och restprodukter 2017-09-29 Vattenfall AB Procurement Heat 90513400: Bortskaffande av aska
90000000: Avlopps- och avfallshantering, sanering och miljötjänster
90513700: Transport av slam
90512000: Avfallstransport
2017-10-19
I dag
Leverans av elkraft 2017-09-14 Västerås stad 65300000: Eldistribution och tillhörande tjänster
2017-10-19
I dag
IT-Drift 2017 2017-08-29 Årjängs kommun 32000000: Radio-, televisions-, kommuniktions- och telekommunikationsutrustning samt tillhörande utrustning
72000000: IT-tjänster: konsultverksamhet, programvaruutveckling, Internet och stöd
2017-10-19
I dag
Utbildning körkort behörighet B 2017-10-03 Säffle kommun 22454000: Körkort
80411000: Trafikskoletjänster
80411100: Tjänster för körkortsprov
80411200: Körlektioner
2017-10-19
I dag
Rivning byggnad på fastighet Överingenjören, Vännäs kommun 2017-10-09 Vännäs Kommun 45110000: Rivning av byggnader och schaktning
2017-10-19
I dag
Kv. Renen - Parkeringshus 2017-09-04 Skellefteå kommun 45200000: Delar av eller kompletta bygg- och anläggningsarbeten samt väg- och vattenarbeten
45400000: Färdigställande byggnadsarbeten
45213312: Byggnation av parkeringshus
45300000: Byggnadsinstallationsarbeten
2017-10-19
I dag
Turisttåg/Tourist road train 2017-09-15 Linköpings kommun 34631300: Tågsäten
31610000: Elutrustning för motorer och fordon
34100000: Motorfordon
34224000: Delar till släpvagnar, påhängsvagnar och övriga fordon
2017-10-19
I dag
Turisttåg/Tourist road train 2017-09-15 Upphandlingscenter 34631300: Tågsäten
31610000: Elutrustning för motorer och fordon
34100000: Motorfordon
34224000: Delar till släpvagnar, påhängsvagnar och övriga fordon
2017-10-19
I dag
Revisionstjänster 2017-09-12 Vetlanda kommun 79200000: Redovisning, revision och skattemässiga tjänster
2017-10-19
I dag
Lastbil med kran, MA-sektionen 2017-10-02 Umeå Energi AB 34134100: Lastbilar med flak
34100000: Motorfordon
34140000: Tyngre motorfordon
34144000: Motorfordon för särskilda syften
2017-10-19
I dag
Städtjänster 2017-10-05 Lycksele kommun 90910000: Städning
90919000: Kontors- och skolstädning samt rengöring av kontorsutrustning
90911000: Städning av bostäder och byggnader samt fönsterputsning
90919200: Kontorsstädning
2017-10-19
I dag
Rakel-terminaler 2017-10-10 Västerbottens läns landsting 32500000: Telekommunikationsmateriel
2017-10-19
I dag
Försäkringsupphandling 2017-08-22 Skellefteå Kraft AB 66510000: Försäkringar
2017-10-20
I morgon
Helgblommor, snittblommor, krukväxter, tillbehör m.m. 2017-10-06 Vetlanda kommun 03121200: Snittblommor
03121210: Blomsteruppsättningar
2017-10-20
I morgon
Parkering och angöring (Landside) 2017-06-20 Swedavia upphandling 45000000: Anläggningsarbete
45110000: Rivning av byggnader och schaktning
45230000: Bygg- och anläggningsarbeten: rörledningar, kommunikations- och kraftledningar, huvudvägar, vägar, flygplatser och järnvägar; mark- och grundarbeten
2017-10-20
I morgon
Säkerhetssystem Lunds Tr 2017-09-29 Domstolsverket Upphandling 35120000: Bevaknings- och säkerhetssystem
32000000: Radio-, televisions-, kommuniktions- och telekommunikationsutrustning samt tillhörande utrustning
2017-10-20
I morgon
Säkerhetssystem Lunds Tr 2017-09-29 Domstolsverket 35120000: Bevaknings- och säkerhetssystem
32000000: Radio-, televisions-, kommuniktions- och telekommunikationsutrustning samt tillhörande utrustning
2017-10-20
I morgon
Aggregatbyte och OVK-åtgärder Bokbindaren 44, Sollefteå 2017-09-29 Sollefteå kommun 45000000: Anläggningsarbete
45331200: Installation av ventilation och luftkonditionering
2017-10-20
I morgon
     
12345678910111213141516171819202122232425...Sista sidan