Annonser

Annonserade upphandlingar

RubrikPubliceradOmrådeAnbudsdag
Rekrytering 2018-10-22 Direktupphandling 2018-10-25
2 dagar kvar
Ramavtal, Offentlig belysning och trafiksignaler, drift och underhåll 2018-10-05 45316110: Installation av vägbelysning
45316212: Installation av trafikljus
50232000: Underhåll av offentlig belysning och trafikljus
50232100: Underhåll av gatubelysning
50232200: Underhåll av trafikljus
50232110: Färdigställande av offentliga belysningsanläggningar
2018-11-05
13 dagar kvar
Låstjänster 2018-10-09 98395000: Låssmedstjänster
2018-11-06
14 dagar kvar
Ramavtal Ventilationsarbeten 2018-10-05 45300000: Byggnadsinstallationsarbeten
45331200: Installation av ventilation och luftkonditionering
45331210: Installation av ventilation
45331220: Installation av luftkonditionering
2018-11-06
14 dagar kvar
Ramavtal VVS-arbeten (värme, sanitet) 2018-10-05 45300000: Byggnadsinstallationsarbeten
45330000: Rörmokeriarbeten
45332400: Montering av sanitetsgods och rör
45331000: Installation av värme, ventilation och luftkonditionering
2018-11-06
14 dagar kvar
Ramavtal Mark- och anläggningsarbeten 2018-10-08 45000000: Anläggningsarbete
45100000: Förberedande anläggningsarbeten
45210000: Byggnadsanläggning
45236200: Markanläggning för fritidsanläggningar
45112000: Grävning och schaktning
2018-11-08
16 dagar kvar
Familjerådgivning 2011-06-28 85312320: Rådgivning
85312300: Vägledning och rådgivning
anbud kan
lämnas löpande
Boendestöd 2015-03-10 85300000: Socialvård och tillhörande tjänster
anbud kan
lämnas löpande