Announcements

Public Procurements

TitlePublishedContextDeadline
Bemanningstjänster - personal inom socialtjänsten 2022-06-03 79620000: Supply services of personnel including temporary staff
79621000: Supply services of office personnel
85300000: Social work and related services
85321000: Administrative social services
2022-08-22
46 days left
Telefonitjänster 2022-06-03 64200000: Telecommunications services
64210000: Telephone and data transmission services
64214200: Telephone switchboard services
64212000: Mobile-telephone services
64212900: Pre-paid phone card provider services
2022-08-22
46 days left
Drift och avhjälpande underhåll 2022-06-05 98341130: Janitorial services
45212290: Repair and maintenance work in connection with sports facilities
50000000: Repair and maintenance services
75123000: Administrative housing services
2022-08-31
55 days left
Träkvista VOB. Nybyggnad av vård- och omsorgsboende samt livsmedelsbutik/handel 2022-05-15 45215210: Construction work for subsidised residential accommodation
45000000: Construction work
45213100: Construction work for commercial buildings
45215213: Nursing home construction work
45236000: Flatwork
45300000: Building installation work
45400000: Building completion work
2022-09-09
64 days left
Familjerådgivning 2011-06-28 85312320: Counselling services
85312300: Guidance and counselling services
Ongoing bidding
Boendestöd 2015-03-10 85300000: Social work and related services
Ongoing bidding
LOV inom hemtjänst i Ekerö kommun 2019-09-02 98514000: Domestic services
85323000: Community health services
Ongoing bidding
Dynamiskt inköpssystem Hyresmoduler 2020-09-11 44211000: Prefabricated buildings
45000000: Construction work
45300000: Building installation work
Ongoing bidding
Auktorisationssystem - Kommunal vuxenutbildning 2021-01-22 80000000: Education and training services
80200000: Secondary education services
80400000: Adult and other education services
Ongoing bidding
Auktorisationssystem för fastighetsnära insamling av returpapper 2021-10-22 90500000: Refuse and waste related services
90511300: Litter collection services
90511400: Paper collecting services
Ongoing bidding