Annonser

Annonserade upphandlingar

RubrikPubliceradOmrådeAnbudsdag
Brandkonsulter 2019-01-21 71530000: Konsulttjänster för bygg- och anläggningsarbeten
71310000: Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster
2019-03-08
13 dagar kvar
Restaurangutrustning 2019-02-13 39315000: Restaurangutrustning
2019-03-15
20 dagar kvar
Klottersanering 2019-02-15 90690000: Klottersanering
2019-03-18
23 dagar kvar
Persontransporter - Buss 2019-02-08 60100000: Vägtransporter
60130000: Passagerartransport på väg för särskilda ändamål
60140000: Icke-reguljär passagerartransport
2019-03-18
23 dagar kvar
Persontransporter - Taxi 2019-02-08 60120000: Taxitjänster
60130000: Passagerartransport på väg för särskilda ändamål
2019-03-18
23 dagar kvar
Familjerådgivning 2011-06-28 85312320: Rådgivning
85312300: Vägledning och rådgivning
anbud kan
lämnas löpande
Boendestöd 2015-03-10 85300000: Socialvård och tillhörande tjänster
anbud kan
lämnas löpande