Annonser

Annonserade upphandlingar

RubrikPubliceradOmrådeAnbudsdag
Mattransporter 2017-04-11 60000000: Transporter (utom avfallstransport)
2017-05-01
2 dagar kvar
Avfallshantering 2017-03-17 90000000: Avlopps- och avfallshantering, sanering och miljötjänster
90500000: Avfallstjänster
90510000: Avfallshantering
90511000: Sophämtning
90511200: Hämtning av hushållssopor
90511300: Insamling av avfall
90511100: Hämtning av deponisopor
90512000: Avfallstransport
90530000: Drift av avfallsupplag
2017-05-08
9 dagar kvar
Behandling av grovavfall 2017-03-17 90510000: Avfallshantering
90500000: Avfallstjänster
90514000: Återvinning av avfall
90513000: Hantering av ofarligt avfall
2017-05-08
9 dagar kvar
Maskindiskmedel och doseringsutrustning 2017-04-24 24000000: Kemiska produkter
2017-05-09
10 dagar kvar
Sjöstaden etapp 2, väg, gc-väg, infarts-P m.m. 2017-04-20 45000000: Anläggningsarbete
45200000: Delar av eller kompletta bygg- och anläggningsarbeten samt väg- och vattenarbeten
45220000: Väg- och vattenbyggnad samt byggnadsverk
45213316: Anläggning av gångbana
45223320: Byggnation av infartsparkering
45233162: Anläggningsarbeten för cykelvägar
45233223: Nybeläggning av körbana
2017-05-18
19 dagar kvar
Besiktning lekplatser ramavtal 2017-04-27 71000000: Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster
71630000: Teknisk besiktning och provning
2017-05-22
23 dagar kvar
Vinterväghållning 2017-04-20 90620000: Snöröjning
90610000: Gaturenhållning och gatsopning
90612000: Gatsopning
45233141: Väghållning
2017-05-26
27 dagar kvar
Arkitekttjänster och ritningshantering - ramavtal 2017-04-20 71200000: Arkitekttjänster
71250000: Arkitekt-, ingenjörs- och mätningstjänster
71251000: Arkitekt- och byggmätningstjäster
71240000: Arkitekt-, ingenjörs- och planeringstjänster
2017-05-26
27 dagar kvar
Tekniska konsulter projektledning m.m. byggprojekt 2017-04-20 71310000: Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster
71315200: Byggkonsulttjänster
71540000: Byggteknisk ledning
71520000: Övervakning av bygg- och anläggningsarbeten
71541000: Byggteknisk projektledning
2017-05-26
27 dagar kvar
Familjerådgivning 2011-06-28 85312320: Rådgivning
85312300: Vägledning och rådgivning
anbud kan
lämnas löpande
Boendestöd 2015-03-10 85300000: Socialvård och tillhörande tjänster
anbud kan
lämnas löpande