Annonser

Annonserade upphandlingar

RubrikPubliceradOmrådeAnbudsdag
Datorutrustning 2017-02-01 30000000: Kontorsmaskiner, datorer samt kontors- och datorutrustning, utom möbler och programvara
2017-04-03
7 dagar kvar
Tekniska konsulttjänster mark och anläggning, ramavtal 2017-03-17 71000000: Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster
71310000: Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster
71311000: Konsulttjänster för väg- och vattenbyggnad
71530000: Konsulttjänster för bygg- och anläggningsarbeten
2017-04-20
24 dagar kvar
Konsulttjänster inom samhällsplanering 2017-03-22 71400000: Stadsplanering och landskapsvård
2017-04-24
28 dagar kvar
Avfallshantering 2017-03-17 90000000: Avlopps- och avfallshantering, sanering och miljötjänster
90500000: Avfallstjänster
90510000: Avfallshantering
90511000: Sophämtning
90511200: Hämtning av hushållssopor
90511300: Insamling av avfall
90511100: Hämtning av deponisopor
90512000: Avfallstransport
90530000: Drift av avfallsupplag
2017-05-08
42 dagar kvar
Behandling av grovavfall 2017-03-17 90510000: Avfallshantering
90500000: Avfallstjänster
90514000: Återvinning av avfall
90513000: Hantering av ofarligt avfall
2017-05-08
42 dagar kvar
Familjerådgivning 2011-06-28 85312320: Rådgivning
85312300: Vägledning och rådgivning
anbud kan
lämnas löpande
Boendestöd 2015-03-10 85300000: Socialvård och tillhörande tjänster
anbud kan
lämnas löpande