Annonser

Annonserade upphandlingar

RubrikPubliceradOmrådeAnbudsdag
Konsult inom exploateringsfrågor, ramavtal 2018-04-13 71300000: Ingenjörstjänster
71356300: Tekniska stödtjänster
71356400: Tekniska planeringstjänster
2018-05-07
16 dagar kvar
Brandlarmstjänster 2018-04-11 31625100: Branddetektorer
31625200: Brandlarmssystem
45312100: Installation av brandlarmssystem
2018-05-11
20 dagar kvar
Besiktningstjänster mark-anläggningsentreprenader 2018-04-16 71000000: Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster
71300000: Ingenjörstjänster
71630000: Teknisk besiktning och provning
2018-05-15
24 dagar kvar
Familjerådgivning 2011-06-28 85312320: Rådgivning
85312300: Vägledning och rådgivning
anbud kan
lämnas löpande
Boendestöd 2015-03-10 85300000: Socialvård och tillhörande tjänster
anbud kan
lämnas löpande