Annonser

Annonserade upphandlingar

RubrikPubliceradOmrådeAnbudsdag
Tryckeritjänster 2017-06-19 22000000: Trycksaker och tillhörande produkter
2017-08-24
2 dagar kvar
Verksamhetssystem och digitala trygghetslarm 2017-06-15 48000000: Programvara och informationssystem
72000000: IT-tjänster: konsultverksamhet, programvaruutveckling, Internet och stöd
2017-08-31
9 dagar kvar
Källsortering, insamling och behandling 2017-08-09 90511300: Insamling av avfall
90511400: Pappersinsamling
90512000: Avfallstransport
90513000: Hantering av ofarligt avfall
90514000: Återvinning av avfall
90500000: Avfallstjänster
2017-09-13
22 dagar kvar
Familjerådgivning 2011-06-28 85312320: Rådgivning
85312300: Vägledning och rådgivning
anbud kan
lämnas löpande
Boendestöd 2015-03-10 85300000: Socialvård och tillhörande tjänster
anbud kan
lämnas löpande