Planned procurements

Planned procurements

TitleCPV-codePlanned
Ramavtal avseende Marina plattformar 72220000: Systems and technical consultancy services
Quarter 2 2020
Ramavtal avseende Marina ledningssystem 72220000: Systems and technical consultancy services
Quarter 2 2020
Ramavtal avseende Systemarbets- och livscykelsstöd till FM tekniska system 72220000: Systems and technical consultancy services
Quarter 2 2020
Ramavtal avseende tekniska konsulttjänster inom ledningssystem 72220000: Systems and technical consultancy services
Quarter 4 2020
Ramavtal avseende konsulttjänster inom verifiering och validering 72220000: Systems and technical consultancy services
Quarter 2 2021