Announcements

Public Procurements

TitlePublishedContextDeadline
Konsulter inom värme, ventilation, styr- och regler och sanitet 2022-09-24 71321400: Ventilation consultancy services
71000000: Architectural, construction, engineering and inspection services
71315410: Inspection of ventilation system
71321000: Engineering design services for mechanical and electrical installations for buildings
71631000: Technical inspection services
2022-10-24
23 days left
Upphandling av verksamhetssystem Vård och omsorg och IFO 2022-10-01 72000000: IT services: consulting, software development, Internet and support
2022-11-01
31 days left