Annonser

Annonserade upphandlingar

RubrikPubliceradOmrådeAnbudsdag
Förbrukningsmaterial till kontor och skola/förskola 2017-05-31 22800000: Register, kontoböcker, pärmar, blanketter och övriga trycksaker av papper eller kartong
30197621: Blädderblock
22816300: Självhäftande block
22816100: Anteckningsblock
30190000: Diverse kontorsutrustning och kontorsmateriel
2017-06-30
3 dagar kvar
Förbrukningsmaterial Pyssel & Hobby 2017-05-31 37823000: Fettäkta papper och övriga pappersvaror
37822000: Ritpennor
37820000: Konstmaterial
2017-06-30
3 dagar kvar
Solavskärmningsprodukter 2017 2017-05-23 45421144: Monteringar av markiser
39522130: Markiser
39522100: Presenningar, markiser och jalusier
45212190: Solskyddskonstruktioner
44115900: Solskydd
39515400: Rullgardiner
39515430: Persienner
45421143: Monteringar av persienner
2017-06-30
3 dagar kvar
Personbilar-4WD-2017 2017-06-07 34113000: Fyrhjulsdrivna fordon
34111100: Herrgårdsvagnar
34111200: Bilar av sedanmodell
2017-08-25
59 dagar kvar
Kalkning av sjöar och vattendrag 2017-05-26 60441000: Besprutning från luften
90700000: Miljötjänster
44921200: Bränd kalk
24213000: Släckt kalk
2017-09-04
69 dagar kvar
Moduler Paviljonger 2017-06-26 70311000: Uthyrning eller försäljning av bostadshus
45211340: Byggnation av flerfamiljshus
44211100: Mobila byggnader och modulbyggnader
2017-09-04
69 dagar kvar
Minibussar - 2017 2017-06-12 34115200: Motorfordon för transport av färre än tio personer
34114400: Minibussar
2017-09-08
73 dagar kvar