Planerade upphandlingar

Upphandlingar i planeringstadium

Rubrikcpv-kodPlanerad
Tekniska konsulttjänster - Byggnadskonstruktion 45000000: Anläggningsarbete
71500000: Tjänster för bygg- och anläggningsarbeten
71530000: Konsulttjänster för bygg- och anläggningsarbeten
45223200: Konstruktionsarbete
Kvartal 3 2018
Kvalitetsgranskning av läkemedelsförråd 85100000: Hälsovårdstjänster
Kvartal 4 2018
Leksaker, spel och pussel - 2019 37523000: Pussel
37500000: Spel och leksaker; nöjesparksutrustning
37520000: Leksaker
37510000: Dockor
Kvartal 4 2018
Möbler 2019 39100000: Möbler
39130000: Kontorsmöbler
39150000: Diverse möbler och utrustning
39141300: Förvaringsskåp
39120000: Bord, skåp, skrivbord och bokhyllor
Kvartal 4 2018
Sjuksköterskor 2018 85141200: Sjukskötersketjänster
79624000: Förmedling av vårdpersonal
Kvartal 4 2018
Saneringsarbeten och miljöundersökningar 90700000: Miljötjänster
90920000: Sanering av anläggningar
90690000: Klottersanering
90733000: Tjänster avseende vattenföroreningar
45112340: Marksanering
90722200: Miljösanering
Kvartal 4 2018
Service av storköksutrustning 39221000: Köksutrustning
39314000: Utrustning för industrikök
42959000: Diskmaskiner för storkök
50530000: Reparation och underhåll av maskiner
Kvartal 4 2018
Revisionsbesiktning brandlarmsanläggningar 31625000: Inbrotts- och brandlarm
50413200: Reparation och underhåll av utrustning och anordningar för brandbekämpning
Kvartal 4 2018
Arbetsskor 2018 18100000: Yrkeskläder, särskilda arbetskläder och tillbehör
18200000: Ytterkläder
18300000: Klädesplagg
18400000: Specialkläder och tillbehör
18800000: Skodon
Kvartal 4 2018