Planerade upphandlingar

Upphandlingar i planeringstadium

Rubrikcpv-kodPlanerad
Djupfrysta produkter och mejerivaror 15220000: Fryst fisk, fiskfiléer och övrig fisk
15311000: Fryst potatis
15331170: Frysta grönsaker
15500000: Mejeriprodukter
15000000: Livsmedel, drycker, tobak o d
Kvartal 4 2017
Trycksaker, exponeringsprodukter 39294100: Informations- och marknadsföringsprodukter
22100000: Tryckta böcker, broschyrer och foldrar
22990000: Tidningspapper, handgjort papper, annat papper och annan papp, obelagda och obestrukna, av sådana slag som används för skrivning, tryckning eller annat grafiskt ändamål
Kvartal 4 2017
Mindre släckbil - 2017 34144212: Brandbilar med vattentank
34144213: Brandbilar
Kvartal 4 2017
Entrémattor i utbytessystem mattor Tvätteritjänster - 2017 39532000: Dörrmattor
39531000: Mattor
39534000: Industrimattor
Kvartal 4 2017
Service och Underhåll Pelletsanläggningar 39715210: Centralvärmeutrustning
50720000: Reparation och underhåll av centralvärme
50000000: Reparation och underhåll
Kvartal 4 2017
Städmaskiner - 2017 42999200: Industriella golvboningsmaskiner
39713410: Skurmaskiner
Kvartal 1 2018