Planerade upphandlingar

Upphandlingar i planeringstadium

Rubrikcpv-kodPlan annons
Förbrukningsmaterial Pyssel & Hobby 37823000: Fettäkta papper och övriga pappersvaror
37822000: Ritpennor
37820000: Konstmaterial
Kvartal 2 2017
Tankbil - 2017 34133110: Tankbilar
34144213: Brandbilar
34144212: Brandbilar med vattentank
Kvartal 2 2017
Solavskärmningsprodukter 2017 45421144: Monteringar av markiser
39522130: Markiser
39522100: Presenningar, markiser och jalusier
45212190: Solskyddskonstruktioner
44115900: Solskydd
39515400: Rullgardiner
39515430: Persienner
45421143: Monteringar av persienner
Kvartal 2 2017
Pickupper 4WD - 2017 34131000: Pickupper
Kvartal 2 2017
Minibussar - 2017 34115200: Motorfordon för transport av färre än tio personer
34114400: Minibussar
Kvartal 2 2017
Förbrukningsmaterial till kontor och skola/förskola 22800000: Register, kontoböcker, pärmar, blanketter och övriga trycksaker av papper eller kartong
30197621: Blädderblock
22816300: Självhäftande block
22816100: Anteckningsblock
30190000: Diverse kontorsutrustning och kontorsmateriel
Kvartal 2 2017
Leasing fordon och maskiner - 2017 66114000: Finansiell leasing
Kvartal 2 2017
Stationstankning av drivmedel - Ytterområden - 2017 09134200: Dieselbränsle
09132100: Blyfri bensin
30163100: Bensinkort
Kvartal 2 2017
Transportfordon upp till 3500 kg - 2017 34136100: Lätta skåpbilar
34134100: Lastbilar med flak
34136000: Skåpbilar
Kvartal 2 2017
Ekologiska ägg, potatis och rotfrukter 03142500: Ägg
03200000: Spannmål, potatis, grönsaker, frukt och nötter
15310000: Potatis och potatisprodukter
03212100: Potatis
03221112: Morötter
03221113: Lök
03221110: Rotfrukter
03221410: Vitkål
03221400: Kålväxter
Kvartal 2 2017
Byggmaterial Ludvika 44191000: Diverse byggmaterial av trä
44192000: Diverse annat byggmaterial
Kvartal 2 2017
Kalkning av sjöar och vattendrag 60441000: Besprutning från luften
90700000: Miljötjänster
44921200: Bränd kalk
24213000: Släckt kalk
Kvartal 2 2017
Drift och underhåll av gatubelysning i Gagnef kommun 50232100: Underhåll av gatubelysning
34928500: Gatubelysning
Kvartal 2 2017
Underhåll av skyltar 34928472: Skyltar
31523000: Upplysta skyltar och namnskyltar
44423400: Skyltar och liknande föremål
Kvartal 3 2017
Dokument och fakturahantering 48219300: Programvara för administration
Kvartal 3 2017
   
12