Planned procurements

Planned procurements

TitleCPV-codePlanned
Styr- och övervakningsarbeten för fastighetsdrift 39715210: Central-heating equipment
39563530: Ventilation ducting
71315410: Inspection of ventilation system
79714000: Surveillance services
71700000: Monitoring and control services
Quarter 2 2019
Tekniska konsulttjänster Brand 71630000: Technical inspection and testing services
71000000: Architectural, construction, engineering and inspection services
Quarter 2 2019
Tekniska konsulttjänster El, Tele, Data, Kraft och belysning 71630000: Technical inspection and testing services
71000000: Architectural, construction, engineering and inspection services
Quarter 2 2019
Elevadministrativtsystem till Gagnefs Kommun 48190000: Educational software package
48330000: Scheduling and productivity software package
72250000: System and support services
48931000: Training software package
48000000: Software package and information systems
Quarter 3 2019
Fönsterputsning och höghöjdsstädning 2019 90911300: Window-cleaning services
90919200: Office cleaning services
90919300: School cleaning services
90910000: Cleaning services
Quarter 3 2019
Konsult- och processtöd för utveckling av myndighetsutövning och näringslivskontakter - Gagnef och Säter 79413000: Marketing management consultancy services
79415000: Production management consultancy services
Quarter 3 2019
Elmaterial och ljuskällor 31519100: Incandescent lamps
31500000: Lighting equipment and electric lamps
31510000: Electric filament lamps
31530000: Parts of lamps and lighting equipment
31521000: Lamps
Quarter 3 2019
Trygghetslarm och trygghetstelefoner - Ordinärt boende 35121700: Alarm systems
Quarter 3 2019
Korttidshyra av fordon 2020 34100000: Motor vehicles
Quarter 3 2019
Idrottsutrustning och sportartiklar 37415000: Athletics equipment
37000000: Musical instruments, sport goods, games, toys, handicraft, art materials and accessories
Quarter 3 2019
Rengöring av sopkärl 2020 90600000: Cleaning and sanitation services in urban or rural areas, and related services
90918000: Bin-cleaning services
Quarter 3 2019
Kopieringspapper 2019 30197643: Photocopier paper
Quarter 3 2019
Kommunikationstjänster strategiskt stöd och produktion - Ludvika och Gagnef 79340000: Advertising and marketing services
Quarter 4 2019
Resebyråtjänster 2020 63512000: Sale of travel tickets and package tours services
63511000: Organisation of package tours
Quarter 4 2019
Kylservicearbeten storkök och fastighet 79993100: Facilities management services
50730000: Repair and maintenance services of cooler groups
42123300: Compressors for refrigerating equipment
39711100: Refrigerators and freezers
Quarter 4 2019
   
12