Planerade upphandlingar

Upphandlingar i planeringstadium

Rubrikcpv-kodPlanerad
Företagshälsovård 85147000: Företagshälsovård
Kvartal 1 2019
Tekniska konsulttjänster - Arkitekter, landskapsarkitekter, Planarkitekter 71631400: Teknisk besiktning av tekniska konstruktioner
71541000: Byggteknisk projektledning
71530000: Konsulttjänster för bygg- och anläggningsarbeten
71310000: Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster
71631000: Teknisk besiktning
Kvartal 1 2019
Mentorutbildning 80500000: Utbildningstjänster
80511000: Personalutbildning
80532000: Chefsutbildning
79632000: Utbildning av personal
Kvartal 1 2019
Bemanningstjänst 98513100: Bemanningstjänster för enskilda
Kvartal 1 2019
Brandbil Hävare, RDM 34144210: Brandfordon
34144213: Brandbilar
34144211: Lastbilar med maskinstege
Kvartal 1 2019
Platsannonsering - riktade och sponsrade inlägg i sociala medier - 2019 79600000: Rekryteringstjänster
79000000: Företagstjänster: lagstiftning, marknadsföring, rådgivning, rekrytering, tryckning och säkerhet
Kvartal 1 2019
Material för undervisning i programmering 39162100: Undervisningsutrustning
80000000: Undervisning och utbildning
Kvartal 1 2019
Fönsterputsning och höghöjdsstädning 2019 90911300: Fönsterputsning
90919200: Kontorsstädning
90919300: Städning av skolor
90910000: Städning
Kvartal 2 2019
Samordnad distribution 2020 63100000: Godshantering, lagring och tillhörande tjänster
60100000: Vägtransporter
Kvartal 2 2019
Bränslepellets 09100000: Bränslen
09000000: Petroleumprodukter, bränsle, elektricitet och andra energikällor
Kvartal 2 2019
Fastighetsvärderingar 77231500: Skogsövervakning eller -utvärdering
79419000: Utvärderingskonsulttjänster
70100000: Fastighetsmäklartjänster avseende egen fast egendom
71321100: Byggnadsekonomiska tjänster
Kvartal 2 2019
Kopieringspapper 30197643: Kopieringspapper
Kvartal 3 2019
Rengöring av sopkärl 2020 90600000: Rengöring, hygienisering och tillhörande tjänster i tätort och på landsbygden
90918000: Rengöring av avfallsbehållare
Kvartal 3 2019
Idrottsutrustning och sportartiklar 37415000: Friidrottsutrustning
37000000: Musikinstrument, sportartiklar, spel, leksaker, hantverk, konsthantverksmateriel och tillbehör
Kvartal 3 2019
Korttidshyra av fordon 2020 34100000: Motorfordon
Kvartal 3 2019
   
12