Language
Register account

Announcements

Public Procurements

TitlePublishedContextDeadline
Konsulter inom trafikutredning, vägplaner och trafikanalys 2024-05-31 71322500: Engineering-design services for traffic installations
71322000: Engineering design services for the construction of civil engineering works
71300000: Engineering services
71311000: Civil engineering consultancy services
71311220: Highways engineering services
2024-08-09
45 days left
Konsulter inom infrastruktur 2024-06-05 71311000: Civil engineering consultancy services
71300000: Engineering services
71310000: Consultative engineering and construction services
71311300: Infrastructure works consultancy services
2024-08-09
45 days left
Ledningsspolning och slamsugning Hammarö 2024-06-17 34144410: Gully emptiers
90000000: Sewage, refuse, cleaning and environmental services
90400000: Sewage services
90600000: Cleaning and sanitation services in urban or rural areas, and related services
90500000: Refuse and waste related services
2024-08-24
60 days left
Valfrihet inom hemtjänst och delegerad hemsjukvård (LOV) 2017-01-30 85000000: Health and social work services
Ongoing bidding