Announcements

Public Procurements

TitlePublishedContextDeadline
Avloppspumpstation K2 2021-10-27 45232423: Sewage pumping stations construction work
2021-12-03
2 days left
Upphandling, insamling, försäljning och transport av returpapper från ÅVS 2021-11-04 90000000: Sewage, refuse, cleaning and environmental services
90511400: Paper collecting services
2021-12-06
5 days left
Totalentreprenör till ny anläggning för gas- och värmedistribution för Härnösand Energi & Miljö AB 2021-11-15 45231221: Gas supply mains construction work
45231223: Gas distribution ancillary work
45255800: Gas-production plant construction work
45333000: Gas-fitting installation work
65210000: Gas distribution
2021-12-17
16 days left
DIS Tekniska konsulter 2020-01-09 71200000: Architectural and related services
71313000: Environmental engineering consultancy services
71310000: Consultative engineering and construction services
71320000: Engineering design services
71300000: Engineering services
71400000: Urban planning and landscape architectural services
71500000: Construction-related services
71600000: Technical testing, analysis and consultancy services
71800000: Consulting services for water-supply and waste consultancy
71000000: Architectural, construction, engineering and inspection services
Ongoing bidding
DIS Legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal Härnösands kommun 2020-12-04 85000000: Health and social work services
85141000: Services provided by medical personnel
Ongoing bidding