Annonser

Annonserade upphandlingar

RubrikPubliceradOmrådeAnbudsdag
Skyltar och underhåll 2017-11-27 34928472: Skyltar
31523000: Upplysta skyltar och namnskyltar
44423400: Skyltar och liknande föremål
2018-01-22
I dag
Kostdatasystem 2017-12-22 48612000: Databashanteringssystem
48610000: Databassystem
48463000: Programvara för statistik
48461000: Programvara för analys eller forskning
48444100: Faktureringssystem
48219300: Programvara för administration
48000000: Programvara och informationssystem
2018-01-25
3 dagar kvar
Tvätt av kundägt gods - Hedemora kommun 2018-01-05 98133000: Tjänster tillhandahållna av sociala medlemsorganisationer
98310000: Tvätt- och kemtvättstjänster
2018-01-26
4 dagar kvar
Hedemora Energi-Ombyggnad av Elverket 1 2018-01-11 45236000: Markanläggning
45262800: Ut- och tillbyggnadsarbeten
45262700: Ombyggnadsarbete
2018-01-31
9 dagar kvar
Flygfotografering och kartering - Hedemora kommun 2018-01-10 71354000: Kartframställning
79961000: Fototjänster
79961200: Flygfotografering
2018-02-01
10 dagar kvar
Hedemora-Rivningsentreprenad Solgården 2018-01-11 45110000: Rivning av byggnader och schaktning
2018-02-05
14 dagar kvar
Hedemora Ramavtal Brandskydd och brandskyddsprojektering 2017-12-18 71630000: Teknisk besiktning och provning
71000000: Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster
2018-02-06
15 dagar kvar
Mark- och anläggningsarbeten, Hedemora 2018-01-12 77314000: Markskötsel
45112000: Grävning och schaktning
45236000: Markanläggning
2018-02-16
25 dagar kvar