Announcements

Public Procurements

TitlePublishedContextDeadline
Service och underhåll av hissar mm 2 2019-05-23 50800000: Miscellaneous repair and maintenance services
42416100: Lifts
42400000: Lifting and handling equipment and parts
42998000: Pallet-picking system
50750000: Lift-maintenance services
50740000: Repair and maintenance services of escalators
2019-06-26
Today
Spolning, Slamsugning, rengöring, besiktning av cisterner 2019 2019-05-15 34144410: Gully emptiers
90513900: Sludge disposal services
90513700: Sludge transport services
90513600: Sludge removal services
2019-06-27
Tomorrow
Tekniska konsulttjänster - Ramavtal Byggnadskonstruktion 2019-05-29 45223200: Structural works
71530000: Construction consultancy services
71500000: Construction-related services
45100000: Site preparation work
2019-07-01
5 days left
Fotbollsmål och nät 2019-06-26 37410000: Outdoor sports equipment
37400000: Sports goods and equipment
37450000: Field and court sports equipment
2019-08-30
65 days left
Trygghetslarm - Särskilt boende 2019 2019-06-14 45312000: Alarm system and antenna installation work
38822000: Remote-control siren devices
35121700: Alarm systems
2019-09-02
68 days left
Golvarbeten - Hedemora 2019-06-20 44112200: Floor coverings
2019-09-05
71 days left
Sjuksköterskor 2018 2018-10-25 85141200: Services provided by nurses
79624000: Supply services of nursing personnel
Ongoing bidding