Planerade upphandlingar

Upphandlingar i planeringstadium

Rubrikcpv-kodPlanerad
Mark- och anläggningsarbeten 77314000: Markskötsel
45112000: Grävning och schaktning
45236000: Markanläggning
2017
Däck- och däckservice - 2018 34350000: Däck till lätta och tunga fordon
34351000: Däck till lätta fordon
34352000: Extra kraftiga däck
50116500: Reparation av däck, inklusive montering och balansering
Kvartal 1 2017
Trycksaker, exponeringsprodukter 39294100: Informations- och marknadsföringsprodukter
22100000: Tryckta böcker, broschyrer och foldrar
22990000: Tidningspapper, handgjort papper, annat papper och annan papp, obelagda och obestrukna, av sådana slag som används för skrivning, tryckning eller annat grafiskt ändamål
Kvartal 4 2017
Städmaskiner - 2017 42999200: Industriella golvboningsmaskiner
39713410: Skurmaskiner
Kvartal 4 2017
Entrémattor i utbytessystem mattor Tvätteritjänster - 2017 39532000: Dörrmattor
39531000: Mattor
39534000: Industrimattor
Kvartal 4 2017
Skyltar och underhåll 34928472: Skyltar
31523000: Upplysta skyltar och namnskyltar
44423400: Skyltar och liknande föremål
Kvartal 4 2017