Planned procurements

Planned procurements

TitleCPV-codePlanned
Hedemora VS arbeten 45330000: Plumbing and sanitary works
45332000: Plumbing and drain-laying work
Quarter 2 2019
Tekniska konsulttjänster El, Tele, Data, Kraft och belysning 71630000: Technical inspection and testing services
71000000: Architectural, construction, engineering and inspection services
Quarter 2 2019
Externa placeringar bland annat korttidsplatser för personer inom socialpsykiatri, äldreomsorg och funktionshinderomsorg 85121270: Psychiatrist or psychologist services
85311100: Welfare services for the elderly
85311200: Welfare services for the handicapped
85312400: Welfare services not delivered through residential institutions
Quarter 2 2019
Spolning, Slamsugning, rengöring, besiktning av cisterner 2019 34144410: Gully emptiers
90513900: Sludge disposal services
90513700: Sludge transport services
90513600: Sludge removal services
Quarter 2 2019
Bemanningstjänst 85142100: Physiotherapy services
98513100: Agency staff services for households
Quarter 2 2019
Livräddningsutrustning 2019 35112000: Rescue and emergency equipment
Quarter 2 2019
Hedemora Ramavtal Miljö och naturvärdesinventeringar, MKB 71000000: Architectural, construction, engineering and inspection services
Quarter 2 2019
Mentorutbildning 80500000: Training services
80511000: Staff training services
80532000: Management training services
79632000: Personnel-training services
Quarter 2 2019
Läkemedels/värdeskåp 39132100: Filing cabinets
39141300: Cabinets
Quarter 2 2019
Företagshälsovård 85147000: Company health services
Quarter 2 2019
Byggarbeten - Hedemora 44110000: Construction materials
44230000: Builders' carpentry
Quarter 2 2019
Träd, perenner och växter 03452000: Trees
03120000: Horticultural and nursery products
Quarter 2 2019
Leasing/inköp av cyklar och elcyklar samt underhåll -2019 34422000: Cycles with auxiliary motors
34431000: Non-motorised bicycles
37441300: Stationary bicycles
34432000: Parts and accessories for bicycles
18444112: Bicycle helmets
34432100: Tyres for bicycles
34913510: Bicycle locks
Quarter 2 2019
Plattsättare (kakel/klinkers) 45430000: Floor and wall covering work
45431000: Tiling work
Quarter 2 2019
Fönsterputsning och höghöjdsstädning 2019 90911300: Window-cleaning services
90919200: Office cleaning services
90919300: School cleaning services
90910000: Cleaning services
Quarter 2 2019
   
12