Planerade upphandlingar

Upphandlingar i planeringstadium

Rubrikcpv-kodPlanerad
Tekniska konsulttjänster - Byggnadskonstruktion 45000000: Anläggningsarbete
71500000: Tjänster för bygg- och anläggningsarbeten
71530000: Konsulttjänster för bygg- och anläggningsarbeten
45223200: Konstruktionsarbete
Kvartal 3 2018
Hedemora Ramavtal El, Tele, Data, Kraft och belysning 71000000: Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster
Kvartal 4 2018
Hedemora Ramavtal VS, ventilation, kyla mm 71000000: Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster
Kvartal 4 2018
Hedemora Ramavtal Projektledning, byggledning mm 71000000: Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster
Kvartal 4 2018
Hedemora Ramavtal Konstruktion/Byggnadskonstruktion 71000000: Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster
Kvartal 4 2018
Hedemora Ramavtal Projekteringskonsult-gata, mark, väg etc 71000000: Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster
Kvartal 4 2018
Hedemora Ramavtal Utredningskonsult trafikbuller vibrationer 71000000: Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster
Kvartal 4 2018
Hedemora Ramavtal Miljö och naturvärdesinventeringar, MKB 71000000: Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster
Kvartal 4 2018
Analys- och laboratorietjänster - 2018 71620000: Analystjänster
71900000: Laboratorietjänster
Kvartal 4 2018
Kvalitetsgranskning av läkemedelsförråd 85100000: Hälsovårdstjänster
Kvartal 4 2018
Leksaker, spel och pussel - 2019 37523000: Pussel
37500000: Spel och leksaker; nöjesparksutrustning
37520000: Leksaker
37510000: Dockor
Kvartal 4 2018
Möbler 2019 39100000: Möbler
39130000: Kontorsmöbler
39150000: Diverse möbler och utrustning
39141300: Förvaringsskåp
39120000: Bord, skåp, skrivbord och bokhyllor
Kvartal 4 2018
Sjuksköterskor 2018 85141200: Sjukskötersketjänster
79624000: Förmedling av vårdpersonal
Kvartal 4 2018
Besiktning av lyft- och tryckbärande anordningar, portar, traverser, hissar mm 42410000: Lyft- och hanteringsutrustning
42998000: Lyftanordning för lastpallar
42413100: Inbyggda lyftanordningar
44621210: Varmvattensberedare
71630000: Teknisk besiktning och provning
42123610: Tryckluftsaggregat
50750000: Underhåll av hissar
Kvartal 4 2018
Saneringsarbeten och miljöundersökningar 90700000: Miljötjänster
90920000: Sanering av anläggningar
90690000: Klottersanering
90733000: Tjänster avseende vattenföroreningar
45112340: Marksanering
90722200: Miljösanering
Kvartal 4 2018
   
12