Planerade upphandlingar

Upphandlingar i planeringstadium

Rubrikcpv-kodPlanerad
Kött- och köttprodukter 03142300: Animaliska livsmedel
15100000: Animaliska livsmedel, kött och köttprodukter
15111000: Nötkött
15112000: Fjäderfä
15113000: Fläskkött
15114000: Inälvor
15115000: Lamm- och fårkött
Kvartal 2 2018
Rekryteringstjänster - 2018 79600000: Rekryteringstjänster
Kvartal 2 2018
Kvalitetsgranskning av läkemedelsförråd 85100000: Hälsovårdstjänster
Kvartal 2 2018
Skolläkartjänster 2018 85120000: Läkarvård och tillhörande tjänster
85121100: Tjänster utförda av allmänpraktiserande läkare
Kvartal 2 2018
Arbetskläder lokalvård 18100000: Yrkeskläder, särskilda arbetskläder och tillbehör
Kvartal 3 2018
Möbler 2019 39100000: Möbler
39130000: Kontorsmöbler
39150000: Diverse möbler och utrustning
39141300: Förvaringsskåp
39120000: Bord, skåp, skrivbord och bokhyllor
Kvartal 3 2018
Analys- och laboratorietjänster - 2018 71620000: Analystjänster
71900000: Laboratorietjänster
Kvartal 4 2018
Hedemora Ramavtal El, Tele, Data, Kraft och belysning 71000000: Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster
Kvartal 4 2018
Hedemora Ramavtal VS, ventilation, kyla mm 71000000: Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster
Kvartal 4 2018
Hedemora Ramavtal Projektledning, byggledning mm 71000000: Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster
Kvartal 4 2018
Hedemora Ramavtal Konstruktion/Byggnadskonstruktion 71000000: Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster
Kvartal 4 2018
Hedemora Ramavtal Projekteringskonsult-gata, mark, väg etc 71000000: Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster
Kvartal 4 2018
Hedemora Ramavtal Utredningskonsult trafikbuller vibrationer 71000000: Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster
Kvartal 4 2018
Hedemora Ramavtal Miljö och naturvärdesinventeringar, MKB 71000000: Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster
Kvartal 4 2018