Planerade upphandlingar

Upphandlingar i planeringstadium

Rubrikcpv-kodPlanerad
Tekniska konsulttjänster - Byggnadskonstruktion 45000000: Anläggningsarbete
71500000: Tjänster för bygg- och anläggningsarbeten
71530000: Konsulttjänster för bygg- och anläggningsarbeten
45223200: Konstruktionsarbete
Kvartal 4 2018
Saneringstjänster 90700000: Miljötjänster
90920000: Sanering av anläggningar
90690000: Klottersanering
90733000: Tjänster avseende vattenföroreningar
45112340: Marksanering
90722200: Miljösanering
Kvartal 4 2018
Journalsystem för elevhälsan 35711000: Ledning, styrning och kommunikationssystem
Kvartal 4 2018
Arbetsskor 2019 18100000: Yrkeskläder, särskilda arbetskläder och tillbehör
18200000: Ytterkläder
18300000: Klädesplagg
18400000: Specialkläder och tillbehör
18800000: Skodon
Kvartal 4 2018
Analys- och laboratorietjänster - 2018 71620000: Analystjänster
71900000: Laboratorietjänster
Kvartal 4 2018
Hedemora Ramavtal VS, ventilation, kyla mm 71000000: Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster
Kvartal 4 2018
Hedemora Ramavtal Projekteringskonsult-gata, mark, väg etc 71000000: Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster
Kvartal 4 2018
Hedemora Ramavtal Utredningskonsult trafikbuller vibrationer 71000000: Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster
Kvartal 1 2019
Hedemora Ramavtal Miljö och naturvärdesinventeringar, MKB 71000000: Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster
Kvartal 1 2019
Smörjoljor - 2018 09211000: Smörjoljor och smörjmedel
Kvartal 1 2019
Hedemora Ramavtal El, Tele, Data, Kraft och belysning 71000000: Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster
Kvartal 1 2019