Planerade upphandlingar

Upphandlingar i planeringstadium

Rubrikcpv-kodPlanerad
Företagshälsovård 85147000: Företagshälsovård
Kvartal 1 2019
Mentorutbildning 80500000: Utbildningstjänster
80511000: Personalutbildning
80532000: Chefsutbildning
79632000: Utbildning av personal
Kvartal 1 2019
Plats på grupp/servicebostad enligt LSS 85300000: Socialvård och tillhörande tjänster
85311200: Social omsorg för handikappade
Kvartal 1 2019
Bemanningstjänst 98513100: Bemanningstjänster för enskilda
Kvartal 1 2019
Elarbeten Hedemora 45314000: Installation av telekommunikationsutrustning
51100000: Installation av elektrisk och maskinteknisk utrustning
32520000: Telekablar och telekommunikationsutrustning
45315100: Eltekniska installationer
45310000: Installation av elektriska ledningar och armatur
Kvartal 1 2019
Personlig assistans på entreprenad Falun 85311200: Social omsorg för handikappade
85320000: Socialvård
Kvartal 1 2019
Material för undervisning i programmering 39162100: Undervisningsutrustning
80000000: Undervisning och utbildning
Kvartal 1 2019
Träd, perenner och växter 03452000: Träd
03120000: Trädgårdsväxter och plantskoleprodukter
Kvartal 1 2019
Leasing/inköp av cyklar och elcyklar samt underhåll -2019 34422000: Cyklar försedda med hjälpmotor
34431000: Cyklar utan motor
37441300: Träningscyklar
34432000: Delar och tillbehör till cyklar
18444112: Cykelhjälmar
34432100: Cykeldäck
34913510: Cykellås
Kvartal 1 2019
Plattsättare (kakel/klinkers) 45430000: Golvbeläggning och väggbeklädnad
45431000: Golv- och plattläggning
Kvartal 1 2019
Servicearbeten - Byggtjänster 44110000: Konstruktionsmaterial
44230000: Byggnadssnickerier
Kvartal 2 2019
Ramavtal hantverkstjänster disiplin Golv VS 45330000: Rörmokeriarbeten
45332000: VA- och dräneringsarbeten
Kvartal 2 2019
Fönsterputsning och höghöjdsstädning 2019 90911300: Fönsterputsning
90919200: Kontorsstädning
90919300: Städning av skolor
90910000: Städning
Kvartal 2 2019
Samordnad distribution 2020 63100000: Godshantering, lagring och tillhörande tjänster
60100000: Vägtransporter
Kvartal 2 2019
Ramavtal hantverkstjänster disiplin Golv Hedemora 44112200: Golvbeläggningar
Kvartal 2 2019
   
12