Planerade upphandlingar

Upphandlingar i planeringstadium

Rubrikcpv-kodPlanerad
Skanningstjänster 48219300: Programvara för administration
2017
Simulatorer för borrning, bultning och lastning 34150000: Simulatorer
Kvartal 3 2017
Entrémattor i utbytessystem mattor Tvätteritjänster - 2017 39532000: Dörrmattor
39531000: Mattor
39534000: Industrimattor
Kvartal 3 2017
Mark- och anläggningsarbeten 77314000: Markskötsel
45112000: Grävning och schaktning
45236000: Markanläggning
Kvartal 3 2017
Trycksaker, exponeringsprodukter 39294100: Informations- och marknadsföringsprodukter
22100000: Tryckta böcker, broschyrer och foldrar
22990000: Tidningspapper, handgjort papper, annat papper och annan papp, obelagda och obestrukna, av sådana slag som används för skrivning, tryckning eller annat grafiskt ändamål
Kvartal 3 2017
Hotell, Konferensanläggning och Vandrarhem 55110000: Hotellinkvartering
55120000: Mötes- och konferenstjänster på hotell
Kvartal 3 2017
Kommunikations- och reklambyråtjänster 79340000: Reklam och marknadsföring
79341000: Reklam
79342000: Marknadsföring
92111200: Produktion av reklam-, propaganda-, och informationsfilm samt videoproduktion
Kvartal 3 2017
Resebyråtjänster 63000000: Kringtjänster för transporter; resebyråtjänster
63510000: Resebyråtjänster och liknande tjänster
63520000: Transportförmedling
Kvartal 3 2017
Städmaskiner - 2017 42999200: Industriella golvboningsmaskiner
39713410: Skurmaskiner
Kvartal 4 2017