Announcements

Public Procurements

TitlePublishedContextDeadline
RFI Trygghetskameror med tillhörande tjänster 2019-11-06 35125000: Surveillance system
35125100: Sensors
35125300: Security cameras
45315100: Electrical engineering installation works
79711000: Alarm-monitoring services
79714000: Surveillance services
2019-11-15
Today
Konsulttjänster och utbildningar inom krisberedskap, säkerhetsskydd och närliggande områden 2019-10-04 79417000: Safety consultancy services
79430000: Crisis management services
80550000: Safety training services
2019-11-17
2 days left
Upphandlingskonsulter 2019-10-07 79418000: Procurement consultancy services
2019-11-17
2 days left
Öppenvård - Dagbehandling med grundskola och Dagverksamhet för unga 2019-10-10 85112200: Outpatient care services
2019-11-17
2 days left
ÖPPENVÅRD STÖDBOENDE I KOLLEKTIV FORM, TRÄNINGSLÄGENHETER SAMT HELGKOLLO FÖR UNGDOMAR 2019-10-10 85300000: Social work and related services
85310000: Social work services
85311000: Social work services with accommodation
85311300: Welfare services for children and young people
2019-11-17
2 days left
Projektutbildningar 2019-10-21 80500000: Training services
2019-11-20
5 days left
Upphandling av tryckeritjänster 2019-10-23 22000000: Printed matter and related products
22900000: Miscellaneous printed matter
22140000: Leaflets
22120000: Publications
22150000: Brochures
22160000: Booklets
22200000: Newspapers, journals, periodicals and magazines
22210000: Newspapers
2019-11-22
7 days left
ÖPPENVÅRD - FAMILJEBEHANDLING, KONTAKTPERSON OCH UTREDNINGAR 2019-10-10 85000000: Health and social work services
85300000: Social work and related services
2019-11-26
11 days left
Banktjänster 2019-10-28 66000000: Financial and insurance services
66110000: Banking services
2019-11-29
14 days left
Natthärbärge 2019-10-29 85310000: Social work services
85311000: Social work services with accommodation
2019-12-02
17 days left
Familjerådgivning 2017-02-07 85300000: Social work and related services
Ongoing bidding
Dagverksamhet 2017-06-16 85311100: Welfare services for the elderly
Ongoing bidding
Korttidsvistelse enligt LSS och SoL 2018-02-06 85300000: Social work and related services
85100000: Health services
85000000: Health and social work services
Ongoing bidding
Daglig verksamhet 2019-01-03 85000000: Health and social work services
85300000: Social work and related services
Ongoing bidding
Vuxenutbildning 2019-01-21 80000000: Education and training services
80400000: Adult and other education services
Ongoing bidding
Hemtjänst 2019-01-29 98514000: Domestic services
Ongoing bidding
Boendestöd 2019-05-21 85000000: Health and social work services
Ongoing bidding
Ledsagar- och avlösarservice enligt LSS och ledsagning och avlösning i hemmet enligt SoL för barn under 18 år 2019-05-21 85000000: Health and social work services
Ongoing bidding