Language
Register account

Announcements

Public Procurements

TitlePublishedContextDeadline
verktygsstöd för projekt, objekt-och portföljstyrning 2023-09-18 48000000: Software package and information systems
72000000: IT services: consulting, software development, Internet and support
2023-10-02
Tomorrow
Vinterväghållning 2023-09-30 45000000: Construction work
45233140: Roadworks
45233141: Road-maintenance works
2023-10-04
3 days left
Konsulter för projektledning och projekledarstöd 2023-09-11 72224000: Project management consultancy services
79421000: Project-management services other than for construction work
2023-10-05
4 days left
Hårdvaror och telefoner med kringutrustning 2023-09-28 30000000: Office and computing machinery, equipment and supplies except furniture and software packages
30100000: Office machinery, equipment and supplies except computers, printers and furniture
30200000: Computer equipment and supplies
32200000: Transmission apparatus for radiotelephony, radiotelegraphy, radio broadcasting and television
32250000: Mobile telephones
32550000: Telephone equipment
32580000: Data equipment
2023-10-10
9 days left
Mark och anläggningsarbeten i Naturreservatsområden 2023-09-15 45000000: Construction work
45112000: Excavating and earthmoving work
45236000: Flatwork
45240000: Construction work for water projects
92533000: Nature reserve services
2023-10-16
15 days left
Medarbetarenkät 2023-09-14 79311000: Survey services
72000000: IT services: consulting, software development, Internet and support
72200000: Software programming and consultancy services
72300000: Data services
79311100: Survey design services
79311200: Survey conduction services
79311300: Survey analysis services
2023-10-17
16 days left
Färskt bröd och konditorivaror 2023-09-24 15810000: Bread products, fresh pastry goods and cakes
15811000: Bread products
15811100: Bread
15812000: Pastry goods and cakes
15812200: Cakes
15821200: Sweet biscuits
2023-10-23
22 days left
Revisionstjänster - Sakkunniga biträden till kommunrevisionen 2023-09-24 79212000: Auditing services
79212100: Financial auditing services
79212200: Internal audit services
79212300: Statutory audit services
2023-10-24
23 days left
Familjerådgivning 2017-02-07 85300000: Social work and related services
Ongoing bidding
Dagverksamhet 2017-06-16 85311100: Welfare services for the elderly
Ongoing bidding
Daglig verksamhet 2019-01-03 85000000: Health and social work services
85300000: Social work and related services
Ongoing bidding
Särskilt boende för äldre, permanent plats, somatik och demensinriktning 2020-10-08 85000000: Health and social work services
85300000: Social work and related services
85310000: Social work services
85311000: Social work services with accommodation
85311100: Welfare services for the elderly
Ongoing bidding
Ledsagar- och avlösarservice enligt LSS, ledsagning och avlösning i hemmet enligt SoL för barn under 18 år 2022-04-05 85000000: Health and social work services
Ongoing bidding
Hemtjänst 2022-04-05 98514000: Domestic services
Ongoing bidding
Boendestöd 2022-04-05 85000000: Health and social work services
Ongoing bidding
Korttidsvistelse enligt LSS eller SoL 2022-09-01 85000000: Health and social work services
85100000: Health services
Ongoing bidding
Vuxenutbildning 2023-01-20 80000000: Education and training services
80400000: Adult and other education services
Ongoing bidding