Announcements

Public Procurements

TitlePublishedContextDeadline
RFI Gång- och cykelmätning 2020-02-19 71355000: Surveying services
2020-02-26
2 days left
Mark-, gatu- och beläggningsarbeten 2020-01-27 45230000: Construction work for pipelines, communication and power lines, for highways, roads, airfields and railways; flatwork
45236000: Flatwork
2020-03-09
14 days left
Digital signering av hälso- och sjukvårdsinsatser 2020-02-06 48180000: Medical software package
48450000: Time accounting or human resources software package
48814000: Medical information systems
72268000: Software supply services
72322000: Data management services
2020-03-09
14 days left
2019-030 Ramavtal Tekniska konsulter, Utredningar 2020-02-13 71000000: Architectural, construction, engineering and inspection services
71600000: Technical testing, analysis and consultancy services
71700000: Monitoring and control services
71800000: Consulting services for water-supply and waste consultancy
2020-03-19
24 days left
Drift och underhåll av Trafiksignalsanläggningar 2020-02-17 45233294: Installation of road signals
45316212: Installation of traffic lights
50232200: Traffic-signal maintenance services
2020-03-23
28 days left
2019-048 Tekniska konsulter Trafikplanering, Gatuprojektering, Konstbyggnadsunderhåll och brojour 2020-02-22 71300000: Engineering services
71310000: Consultative engineering and construction services
71320000: Engineering design services
71400000: Urban planning and landscape architectural services
2020-03-30
35 days left
Familjerådgivning 2017-02-07 85300000: Social work and related services
Ongoing bidding
Dagverksamhet 2017-06-16 85311100: Welfare services for the elderly
Ongoing bidding
Korttidsvistelse enligt LSS och SoL 2018-02-06 85300000: Social work and related services
85100000: Health services
85000000: Health and social work services
Ongoing bidding
Daglig verksamhet 2019-01-03 85000000: Health and social work services
85300000: Social work and related services
Ongoing bidding
Vuxenutbildning 2019-01-21 80000000: Education and training services
80400000: Adult and other education services
Ongoing bidding
Hemtjänst 2019-01-29 98514000: Domestic services
Ongoing bidding
Boendestöd 2019-05-21 85000000: Health and social work services
Ongoing bidding
Ledsagar- och avlösarservice enligt LSS och ledsagning och avlösning i hemmet enligt SoL för barn under 18 år 2019-05-21 85000000: Health and social work services
Ongoing bidding