Annonser

Annonserade upphandlingar

RubrikPubliceradOmrådeAnbudsdag
Förbrukningsartiklar till dialysen och hemdialys 2019-01-20 33181500: Förbrukningsartiklar för vård av njursjuka
33181510: Njurdialysvätska
33181520: Förbrukningsartiklar för njurdialys
33140000: Medicinska förbrukningsartiklar
33181200: Dialysfilter
2019-02-27
4 dagar kvar
Jordbrukstraktor 2019-01-31 16100000: Jordbruks- och skogsmaskiner för markberedning eller odling
2019-02-28
5 dagar kvar
Utvändig målning Strömsund HC 2019-01-29 45440000: Målning och glassättning
45200000: Delar av eller kompletta bygg- och anläggningsarbeten samt väg- och vattenarbeten
44000000: Konstruktioner och konstruktionsmaterial; konstruktionshjälpmedel (utom elutrustning)
50000000: Reparation och underhåll
2019-02-28
5 dagar kvar
Läskameror RU-Region JH 2019-02-04 33196100: Hjälpmedel för äldre personer
33196200: Hjälpmedel för funktionshindrade personer
2019-03-07
12 dagar kvar
Hisservice 2019-01-28 50740000: Reparation och underhåll av hissar
50000000: Reparation och underhåll
2019-03-11
16 dagar kvar
Övervakning till barn- och spädbarnsavdelningen 2019-02-02 33195000: Patientövervakningssystem
33195200: Övervakningscentral
33195100: Monitorer
2019-03-12
17 dagar kvar
Särskild kollektivtrafik 2020, Jämtlands län 2019-02-11 34114300: Färdtjänstfordon
60112000: Kollektivtrafik på väg
34121100: Bussar för kollektivtrafik
60120000: Taxitjänster
2019-03-13
18 dagar kvar
Tolk och översättartjänster 2019-02-19 79530000: Översättartjänster
79540000: Tolktjänster
2019-03-25
30 dagar kvar
Hämtning farligt och branschspecifikt avfall, Folktandvården 2019-02-19 90000000: Avlopps- och avfallshantering, sanering och miljötjänster
90500000: Avfallstjänster
90600000: Rengöring, hygienisering och tillhörande tjänster i tätort och på landsbygden
2019-03-26
31 dagar kvar
Vårdval Medicinsk fotvård 2018-01-17 85140000: Diverse hälsovård
anbud kan
lämnas löpande
Hälsoval Region Jämtland Härjedalen 2018-01-17 85100000: Hälsovårdstjänster
anbud kan
lämnas löpande
Vårdval allmäntandvård barn och unga vuxna i Jämtlands län. 2018-01-17 85130000: Tandläkarvård och tillhörande tjänster
anbud kan
lämnas löpande