Annonser

Annonserade upphandlingar

RubrikPubliceradOmrådeAnbudsdag
Tolk och översättartjänster 2019-02-19 79530000: Översättartjänster
79540000: Tolktjänster
2019-03-25
6 dagar kvar
Hämtning farligt och branschspecifikt avfall, Folktandvården 2019-02-19 90000000: Avlopps- och avfallshantering, sanering och miljötjänster
90500000: Avfallstjänster
90600000: Rengöring, hygienisering och tillhörande tjänster i tätort och på landsbygden
2019-03-26
7 dagar kvar
Kompressionsprodukter 2019-03-06 33000000: Medicinsk utrustning, läkemedel och hygienartiklar
33100000: Medicinsk utrustning
33196000: Medicinska hjälpmedel
33140000: Medicinska förbrukningsartiklar
2019-03-26
7 dagar kvar
Drift och skötsel av Birka folkhögskola och Brunflo Hälsocentral 2019-03-16 98341130: Fastighetsskötsel
2019-04-15
27 dagar kvar
A Nilsson Ersättningsetablering 2019-02-25 85142100: Sjukgymnasttjänster
2019-04-16
28 dagar kvar
Vårdval Medicinsk fotvård 2018-01-17 85140000: Diverse hälsovård
anbud kan
lämnas löpande
Hälsoval Region Jämtland Härjedalen 2018-01-17 85100000: Hälsovårdstjänster
anbud kan
lämnas löpande
Vårdval allmäntandvård barn och unga vuxna i Jämtlands län. 2018-01-17 85130000: Tandläkarvård och tillhörande tjänster
anbud kan
lämnas löpande