Language
Register account

Announcements

Public Procurements

TitlePublishedContextDeadline
Yttre skötsel Landstingsbostäder 2024-05-29 70330000: Property management services of real estate on a fee or contract basis
2024-06-28
3 days left
Slutet formalinsystem och formalinburkar 2 2024-06-13 33140000: Medical consumables
2024-07-11
16 days left
Digitalt egenvårdsstöd via egenmonitorering 2024-06-19 48180000: Medical software package
85141210: Home medical treatment services
2024-08-19
55 days left
Vårdval Medicinsk fotvård 2018-01-17 85140000: Miscellaneous health services
Ongoing bidding
Hälsoval Region Jämtland Härjedalen 2018-01-17 85100000: Health services
Ongoing bidding
Vårdval allmäntandvård barn och unga vuxna i Jämtlands län. 2018-01-17 85130000: Dental practice and related services
Ongoing bidding
Konsulttjänster för externt finansierade projekt och uppdrag 2020-03-21 73000000: Research and development services and related consultancy services
71000000: Architectural, construction, engineering and inspection services
72000000: IT services: consulting, software development, Internet and support
79000000: Business services: law, marketing, consulting, recruitment, printing and security
90700000: Environmental services
90710000: Environmental management
92000000: Recreational, cultural and sporting services
98200000: Equal opportunities consultancy services
98300000: Miscellaneous services
Ongoing bidding
Inköpssystem - Konsulttjänster inom stödfunktioner 2020-12-24 72000000: IT services: consulting, software development, Internet and support
98200000: Equal opportunities consultancy services
90700000: Environmental services
79000000: Business services: law, marketing, consulting, recruitment, printing and security
73000000: Research and development services and related consultancy services
Ongoing bidding