Language
Register account

Announcements

Public Procurements

TitlePublishedContextDeadline
Hyra av skotare Torsta AB 2023-04-28 03400000: Forestry and logging products
2023-05-29
Tomorrow
Lasarettet 4 Östersund Ny fasad och lastkaj 2023-05-10 45400000: Building completion work
2023-06-14
17 days left
Fordonsdatorer med navigeringsfunktion för ambulanser 2023-05-17 34114121: Ambulances
51240000: Installation services of navigating equipment
2023-06-19
22 days left
Tolk och översättartjänster 2023-05-16 79530000: Translation services
79540000: Interpretation services
2023-06-20
23 days left
Vårdval Medicinsk fotvård 2018-01-17 85140000: Miscellaneous health services
Ongoing bidding
Hälsoval Region Jämtland Härjedalen 2018-01-17 85100000: Health services
Ongoing bidding
Vårdval allmäntandvård barn och unga vuxna i Jämtlands län. 2018-01-17 85130000: Dental practice and related services
Ongoing bidding
Konsulttjänster för externt finansierade projekt och uppdrag 2020-03-21 73000000: Research and development services and related consultancy services
71000000: Architectural, construction, engineering and inspection services
72000000: IT services: consulting, software development, Internet and support
79000000: Business services: law, marketing, consulting, recruitment, printing and security
90700000: Environmental services
90710000: Environmental management
92000000: Recreational, cultural and sporting services
98200000: Equal opportunities consultancy services
98300000: Miscellaneous services
Ongoing bidding
Inköpssystem - Konsulttjänster inom stödfunktioner 2020-12-24 72000000: IT services: consulting, software development, Internet and support
98200000: Equal opportunities consultancy services
90700000: Environmental services
79000000: Business services: law, marketing, consulting, recruitment, printing and security
73000000: Research and development services and related consultancy services
Ongoing bidding