Language
Register account

Announcements

Public Procurements

TitlePublishedContextDeadline
Dykeritjänster 2023-05-16 98363000: Diving services
2023-05-30
2 days left
Revisionstjänster åt Stadsvapnet i Karlshamn AB dess bolag och Stiftelser 2023-05-12 79200000: Accounting, auditing and fiscal services
79210000: Accounting and auditing services
2023-06-12
15 days left
Tekniska Konsluter - Miljöbedömningar samt andra miljö- och klimatutredningar 2023-05-19 71313000: Environmental engineering consultancy services
90700000: Environmental services
90710000: Environmental management
90713000: Environmental issues consultancy services
90713100: Consulting services for water-supply and waste-water other than for construction
2023-06-19
22 days left