Announcements

Public Procurements

TitlePublishedContextDeadline
Livsmedel - grossist 2019-04-15 15000000: Food, beverages, tobacco and related products
2019-06-18
Today
Utveckling av ekonomistyrning och -uppföljning 2019-05-24 Direktupphandling 2019-06-27
9 days left
Driftsstöd och utveckling avseende IAM-plattform 2019-06-03 72000000: IT services: consulting, software development, Internet and support
2019-07-03
15 days left
Lastväxlare med tank till Karlstadsregionens Räddningstjänstförbund 2019-06-04 34114000: Specialist vehicles
34114100: Emergency vehicles
34114110: Rescue vehicles
2019-07-04
16 days left
Kommunikationskonsult, organisationskonsult 2019-06-18 Direktupphandling 2019-07-04
16 days left
Hemtjänst enligt LOV 2018-10-10 98514000: Domestic services
Ongoing bidding
LOV Personlig assistans 2018-12-03 85312400: Welfare services not delivered through residential institutions
Ongoing bidding