Announcements

Public Procurements

TitlePublishedContextDeadline
Tjänster för utskrift av utgående handlingar samt elektroniska fakturor 2020-09-25 72000000: IT services: consulting, software development, Internet and support
2020-10-26
3 days left
Kopiatorer (MFP) med support och underhåll 2020-09-28 30000000: Office and computing machinery, equipment and supplies except furniture and software packages
50000000: Repair and maintenance services
2020-10-28
5 days left
Yttre fastighetsskötsel 2020-10-04 77300000: Horticultural services
2020-11-06
14 days left
Exploatering Busterud 2020-10-07 45000000: Construction work
2020-11-06
14 days left
SMS-tjänst 2020-10-08 64212100: Short Message Service (SMS) services
2020-11-09
17 days left
Besiktning och vibrationsmätning 2020-10-09 71500000: Construction-related services
2020-11-09
17 days left
Karlstad Västra Mottagningsstation, Reläskyddsbyte 130/10KV ställverket 2020-10-14 65000000: Public utilities
65300000: Electricity distribution and related services
2020-11-13
21 days left
Hemhandling - inköp och transport av dagligvaror inklusive digitalt beställningsförfarande 2020-10-23 85000000: Health and social work services
2020-11-16
24 days left
Färjestads Ridklubb om och nybyggnad 2020-10-21 45210000: Building construction work
45212100: Construction work of leisure facilities
2020-11-18
26 days left
LOV Hemtjänst 2020-10-07 98514000: Domestic services
Ongoing bidding
LOV Personlig assistans 2019-09-20 85312400: Welfare services not delivered through residential institutions
Ongoing bidding
LOV - Daglig Verksamhet 2019-12-11 85312100: Daycare services
85312400: Welfare services not delivered through residential institutions
Ongoing bidding