Ongoing bidding

Specifications

Title Procedure Deadline
LOV - Daglig Verksamhet( VON-2019-280 ) LOV (Swedish law on freedom of choice system) Ongoing bidding (electronic tender)
Contracting authorities Last updated Deadline for questions
Karlstads kommun 2023-05-03 Questions are answered regularly (electronic)
CPV-coding
85312100: Daycare services
85312400: Welfare services not delivered through residential institutions
Description
LOV-Daglig Verksamhet
Messages, questions & answers

Here you can take part of the answered questions relating to this procurement.

You can set their own questions by logging in and clicking "Ask question" in the menu on the left if such a button exists. If not see specifications.

All questions will be publicly available as soon as they answered.

ID: 309157

Info 2023-05-02

Utkast till Avtal

Uppdatering av punkt 5.12 Transporter, enligt nedan:

Kommunen beslutar om och ansvarar för att koordinera första bokningen och större ombokningar av transport till och från dagliga verksamheten. Utföraren ansvarar för avbokningar och mindre justeringar av transporter direkt med teknik- och fastighetsförvaltningen.

 

1234
Documents

Contract document

Click on the links to see the content.

Messages, questions & answers
Enclosure Description
Bilagor7 Documents
Beskrivning LOV daglig verksamhet. bedömning och ersättning.docx-2022-08-25 09:19
Bilaga personuppgiftsbiträdesavtal.pdf-2019-12-11 11:17
Ersättning LOV Daglig Verksamhet uppdaterad.docx-2023-02-16 15:36
Kommunens checklista vid ansökan.docx-2019-12-11 11:17
Kvalitetskrav för utförare.docx-2019-12-11 11:17
Servicegarantier-vardighetsgarantier.pdf-2019-12-11 11:17
Uppforandekod.doc-2019-12-11 11:17
Modell1 Document
Skakrav.pdfBeskrivning skakravsformulär2019-12-11 15:09
Upphandlingsdokument2 Documents
Upphandlingsföreskrifter.doc-2019-12-11 11:17
Utkast till avtal .doc-2023-05-03 10:24
 

All documents