Planerade upphandlingar

Upphandlingar i planeringstadium

Rubrikcpv-kodPlanerad
ITSAM-Dokument och ärendehanteringssystem 48311100: Dokumenthanteringssystem
48000000: Programvara och informationssystem
Kvartal 4 2018