Language
Register account

Announcements

Public Procurements

TitlePublishedContextDeadline
Hantering av Returpapper - Uthyrning av behållare, insamling samt avsättning av insamlat returpapper 2024-06-21 90000000: Sewage, refuse, cleaning and environmental services
44613800: Containers for waste material
90500000: Refuse and waste related services
2024-09-02
69 days left
Livsmedel 2021-05-26 15800000: Miscellaneous food products
Ongoing bidding
Server och lagring 2022-01-27 48000000: Software package and information systems
48820000: Servers
Ongoing bidding
IT-Konsulter 2022-02-10 72000000: IT services: consulting, software development, Internet and support
Ongoing bidding
Nätverksprodukter 2022-02-13 48000000: Software package and information systems
32412110: Internet network
Ongoing bidding
Auktorisationssystem för fastighetsnära insamling av bygg- och rivningsavfall samt trädgårdsavfall 2022-11-17 90000000: Sewage, refuse, cleaning and environmental services
Ongoing bidding
Auktorisationssystem för fastighetsnära insamling av förpackningar 2023-10-02 90000000: Sewage, refuse, cleaning and environmental services
Ongoing bidding
Takskottning 2024-01-03 90620000: Snow-clearing services
90630000: Ice-clearing services
Ongoing bidding