Announcements

Public Procurements

TitlePublishedContextDeadline
Elportföljförvaltning 2019-05-20 71314200: Energy-management services
09310000: Electricity
2019-06-19
Tomorrow
Behandlingshem för ätstörningsbehandling barn/vuxna 2019-05-29 85000000: Health and social work services
85100000: Health services
2019-07-01
13 days left
försäljning av Ersättningsetablering, Läkarmottagning Gynekologi 2019-06-03 85121000: Medical practice services
2019-07-01
13 days left
Artroskopipumpar och shaversystem med tillhörande förbrukningsmaterial 2019-06-03 33162000: Operating theatre devices and instruments
33162200: Operating-theatre instruments
2019-07-03
15 days left
Läkemedel på rekvisition, trastuzumab 2019-06-07 33600000: Pharmaceutical products
2019-07-08
20 days left
Hälsoval Värmland 9999-12-31 85100000: Health services
Ongoing bidding
Vårdval Fysioterapi/Sjukgymnastik 2015-10-30 85142100: Physiotherapy services
Ongoing bidding