Annonser

Annonserade upphandlingar

RubrikPubliceradOmrådeAnbudsdag
Nacka Sjukhus UPS & Ställverk 2018-11-23 31214000: Ställverk
45215140: Byggnation av sjukhusinrättningar
51110000: Installation av elektrisk utrustning
45315600: Lågspänningsanläggningar
2018-12-20
4 dagar kvar
Ramavtal Konsulttjänster inom VVS projektering 2018-11-23 71310000: Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster
71320000: Byggtekniska konstruktionstjänster
2019-01-07
22 dagar kvar
MR/CT Rosenlunds Sjukhus 2018-11-23 45215120: Byggnation av specialvårdsbyggnader
45215130: Byggnation av klinik
45215140: Byggnation av sjukhusinrättningar
45215143: Byggnation av rum för röntgendiagnostik
45215144: Byggnation av lokaler för screening
45262600: Diverse entreprenader inom särskilda fackområden
51400000: Installation av medicinsk och kirurgisk utrustning
2019-01-07
22 dagar kvar
Danderyds sjukhus By 4 Modernisering av hiss 2018-11-23 50740000: Reparation och underhåll av hissar
50750000: Underhåll av hissar
45313100: Hissinstallationer
42416300: Hissverk
42416000: Hissar, skophissar, rulltrappor och rullramper
42416100: Hissar
42417000: Hissar och transportörer
45259900: Modernisering av anläggning
2019-01-08
23 dagar kvar
Teknisk förvaltningsentreprenad byggnad Norrort / Bromma / Kungsholmen 2018-10-31 50700000: Reparation och underhåll av utrustning i byggnader
98341130: Fastighetsskötsel
2019-01-15
30 dagar kvar
Teknisk förvaltningsentreprenad utemiljö Norrort-Bromma/Danderyd/Norrtälje 2018-11-27 77000000: Jordbruks-, skogsbruks-, trädgårds-, vattenbruks- och biodlingstjänster
77300000: Trädgårdstjänster
2019-01-28
43 dagar kvar