Language
Register account

Announcements

Public Procurements

TitlePublishedContextDeadline
Ramavtal Bemanningstjänster 2024-05-24 79600000: Recruitment services
79620000: Supply services of personnel including temporary staff
79610000: Placement services of personnel
2024-06-27
2 days left
Ytterö, ombyggnad av styr och ventilationsaggregat 2024-06-03 45000000: Construction work
51900000: Installation services of guidance and control systems
45331210: Ventilation installation work
45331200: Ventilation and air-conditioning installation work
2024-07-01
6 days left
Generalkonsultuppdrag för ventilationsombyggnader på Huddinge sjukhusområde 2024-06-14 71310000: Consultative engineering and construction services
71312000: Structural engineering consultancy services
45262600: Miscellaneous special-trade construction work
2024-08-18
54 days left
Ramavtal konsulttjänster inom hydrologi, geologi och vattenrening 2024-06-19 71000000: Architectural, construction, engineering and inspection services
2024-08-19
55 days left
HS - Ny nätstation NC2 2024-06-12 45300000: Building installation work
45400000: Building completion work
2024-08-19
55 days left
Ramavtal för Systemintegrationstjänster 2024-06-22 72000000: IT services: consulting, software development, Internet and support
72220000: Systems and technical consultancy services
72222300: Information technology services
72228000: Hardware integration consultancy services
2024-08-28
64 days left
Dynamiskt inköpssystem - Kategori 1 Projektledning 2019-05-10 71530000: Construction consultancy services
71541000: Construction project management services
Ongoing bidding
Dynamiskt inköpssystem - Kategori 2 Projekteringsledning 2019-05-10 71541000: Construction project management services
72224000: Project management consultancy services
Ongoing bidding
Dynamiskt inköpssystem - Kategori 3 Installationssamordning 2019-05-10 71541000: Construction project management services
72224000: Project management consultancy services
Ongoing bidding