Annonser

Annonserade upphandlingar

RubrikPubliceradOmrådeAnbudsdag
Södertälje Sjukhus Renovering tak hus 9-10-13 2018-03-07 45261910: Takreparation
45262690: Renovering av byggnader
45261000: Uppförande av taklag, takläggning och tillhörande arbeten
45261920: Takunderhåll
45261210: Takläggningsarbete
45453100: Renoveringsarbeten
2018-04-06
14 dagar kvar
Njurcentrum syd Roselunds sjukhus 2018-03-06 45400000: Färdigställande byggnadsarbeten
2018-04-12
20 dagar kvar
HS Ombyggnation av IVA adv B46 och B48 2018-03-06 45215130: Byggnation av klinik
45215142: Byggnation av intensivvårdsavdelning
45262690: Renovering av byggnader
2018-04-13
21 dagar kvar
Södertälje sjukhus Parkeringshus 2018-03-02 45213312: Byggnation av parkeringshus
45400000: Färdigställande byggnadsarbeten
2018-04-20
28 dagar kvar
Besiktningstjänster för tryckkärl, hissar och lyftanordninga 2018-03-22 71000000: Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster
2018-04-27
35 dagar kvar
Danderyds sjukhus Godsmottagning ombyggnad av hus 2018-03-23 45262690: Renovering av byggnader
45213352: Byggnation av servicedepå
45211200: Byggnation av servicehus
45213221: Byggnation av magasinutrymmen
2018-05-03
41 dagar kvar