Language
Register account

Announcements

Public Procurements

TitlePublishedContextDeadline
Renovering av tak och fasad By86 - 87 S:t Görans sjukhus 2024-01-31 45260000: Roof works and other special trade construction works
45261000: Erection and related works of roof frames and coverings
45452000: Exterior cleaning work for buildings
45300000: Building installation work
45262690: Refurbishment of run-down buildings
45453000: Overhaul and refurbishment work
45400000: Building completion work
2024-02-28
Today
Ombyggnad Brand- och utrymningslarm på Handens sjukhus 2024-02-01 45300000: Building installation work
45400000: Building completion work
2024-03-03
4 days left
Rivning av Borgmästargaraget 2024-02-05 45400000: Building completion work
45300000: Building installation work
2024-03-07
8 days left
Projektledning Förstudie Nybyggnation och renovering av teknikrum Södersjukhuset 2024-02-14 71000000: Architectural, construction, engineering and inspection services
71530000: Construction consultancy services
71540000: Construction management services
71500000: Construction-related services
71541000: Construction project management services
2024-03-14
15 days left
Generalentreprenad för nybyggnad av cykelgarage om 100kvm Danderyds sjukhus 2024-02-14 45300000: Building installation work
45400000: Building completion work
2024-03-15
16 days left
Rivning av byggnad M8 2024-02-16 45400000: Building completion work
45300000: Building installation work
2024-03-17
18 days left
Projektledningstjänster, SÖS – By 74 permanent reservkraft 2024-02-18 45262600: Miscellaneous special-trade construction work
71310000: Consultative engineering and construction services
71312000: Structural engineering consultancy services
2024-03-18
19 days left
SÖS byggnad kanalskenor för EL 2024-02-19 45300000: Building installation work
45400000: Building completion work
2024-03-20
21 days left
Dynamiskt inköpssystem - Kategori 1 Projektledning 2019-05-10 71530000: Construction consultancy services
71541000: Construction project management services
Ongoing bidding
Dynamiskt inköpssystem - Kategori 2 Projekteringsledning 2019-05-10 71541000: Construction project management services
72224000: Project management consultancy services
Ongoing bidding
Dynamiskt inköpssystem - Kategori 3 Installationssamordning 2019-05-10 71541000: Construction project management services
72224000: Project management consultancy services
Ongoing bidding