Annonser

Annonserade upphandlingar

RubrikPubliceradOmrådeAnbudsdag
Skanning av leverantörsfakturor 2017-02-28 79560000: Arkivering
79995100: Arkiveringstjänster
79999100: Skanning
79999000: Skanning och fakturering
2017-03-30
I dag
Kognitionshjälpmedel 2017-02-28 33190000: Diverse medicinktekniska produkter
33196000: Medicinska hjälpmedel
33196100: Hjälpmedel för äldre personer
33197000: Medicinsk datautrustning
39162200: Hjälpmedel och apparater för undervisning
33196200: Hjälpmedel för funktionshindrade personer
2017-03-30
I dag
Spårbarhetssystem för sterilgods 2017-03-02 33169500: Kirurgiska spårbarhetssystem
2017-04-03
4 dagar kvar
Försäljning av ersättningsetablering sjukgymnastik, Borlänge 2017-01-31 85142100: Sjukgymnasttjänster
2017-04-03
4 dagar kvar
FÖRSTORINGSGLAS MED LEDBELYSNING OCH BATTERIDRIFT 2017-03-23 38624000: Synhjälpmedel
2017-04-06
7 dagar kvar
Avesta lasarett, plan 2, hus 11, ombyggnad HAB 2017-03-07 45454000: Ombyggnadstjänster
45215000: Bygg- och anläggningsarbeten: byggnader med anknytning till hälso- och socialvård, krematorier och offentliga toaletter
2017-04-07
8 dagar kvar
IT-konsult, Förvaltare av SharePoint-plattform 2017-03-28 72000000: IT-tjänster: konsultverksamhet, programvaruutveckling, Internet och stöd
2017-04-10
11 dagar kvar
Operationskläder 2017-03-23 33199000: Sjukvårdskläder
18410000: Specialkläder
2017-04-23
24 dagar kvar
Ombyggnad av hissar, Falu lasarett och Mora lasarett 2017-03-23 45313000: Installation av hissar och rulltrappor
45215000: Bygg- och anläggningsarbeten: byggnader med anknytning till hälso- och socialvård, krematorier och offentliga toaletter
50740000: Reparation och underhåll av hissar
2017-04-24
25 dagar kvar
Öppenvårdsurologi 2017-03-27 85121292: Urologisk vård
79625000: Förmedling av läkare
85100000: Hälsovårdstjänster
85121000: Läkarmottagningstjänster
85141000: Tjänster utförda av vårdpersonal
2017-04-26
27 dagar kvar