Annonser

Annonserade upphandlingar

RubrikPubliceradOmrådeAnbudsdag
Anslutning till Swedish Medicines Verification System (SMVS) 2018-10-18 RFI/RFP/RFQ 2018-10-25
2 dagar kvar
Landstingshuset Falun, hus 06, ombyggnad av teknikutrymmen 2018-09-26 45230000: Bygg- och anläggningsarbeten: rörledningar, kommunikations- och kraftledningar, huvudvägar, vägar, flygplatser och järnvägar; mark- och grundarbeten
45331000: Installation av värme, ventilation och luftkonditionering
45315300: Anläggningar för elförsörjning
45315100: Eltekniska installationer
45317000: Övriga elinstallationsarbeten
45262700: Ombyggnadsarbete
45300000: Byggnadsinstallationsarbeten
45232220: Byggnation av undercentral
31214000: Ställverk
45331210: Installation av ventilation
2018-10-29
6 dagar kvar
Ramavtal Åkbarskurmaskiner och skurmaskiner 2018-10-01 42995000: Diverse rengöringsmaskiner
39713410: Skurmaskiner
39713400: Golvvårdsmaskiner
2018-11-05
13 dagar kvar
Mora lasarett, hus 33 och 34, nybyggnation för vårdcentral och habilitering, Elkraftsentreprenör 2018-10-03 45315400: Högspänningsanläggningar
31321300: Högspänningskabel
51111300: Installation av transformatorer
51111200: Installation av generatorer
51111100: Installation av elektriska motorer
51111000: Installation av elektriska motorer, generatorer och transformatorer
50532200: Reparation och underhåll av transformatorer
45317200: Elinstallation av transformatorer
45232221: Transformatorunderstation
31213200: Distributionstransformatorer
31214000: Ställverk
31682530: Reservkraftstillförsel
31682510: Reservkraftssystem
2018-11-08
16 dagar kvar
Inlösen av korttranskationer och hyra av betalterminaler 2018-09-28 66170000: Finansiell rådgivning, hantering av finansiella transaktioner och clearinghouse-tjänster
2018-11-12
20 dagar kvar
Försäljning ersättningsetablering sjukgymnastik 2018-09-14 85142100: Sjukgymnasttjänster
2018-11-15
23 dagar kvar
Försäljning av ersättningsetablering sjukgymnastik 2018-09-14 85142100: Sjukgymnasttjänster
2018-11-15
23 dagar kvar
Diatermiapparater 2018-10-16 33161000: Utrustning för elektrokirurgi
33100000: Medicinsk utrustning
33162000: Apparatur och instrument för operationssalar
2018-11-16
24 dagar kvar
Ramavtal konsulttjänster, Upphandling av Byggadministrativa tjänster 2018-10-18 71300000: Ingenjörstjänster
71000000: Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster
2018-11-23
31 dagar kvar
Ramavtal konsulttjänster, Upphandling av Brandkonsulter 2018-10-18 71300000: Ingenjörstjänster
71000000: Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster
2018-11-23
31 dagar kvar
Ramavtal konsulttjänster, Upphandling av VVS-konsulter 2018-10-18 71300000: Ingenjörstjänster
71000000: Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster
2018-11-23
31 dagar kvar
Ramavtal konsulttjänster, Upphandling av byggnadskonstruktörer 2018-10-18 71000000: Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster
71300000: Ingenjörstjänster
2018-11-23
31 dagar kvar
Ramavtal konsulttjänster, Upphandling av arkitektuppdrag 2018-10-18 71200000: Arkitekttjänster
2018-11-23
31 dagar kvar
Ramavtal konsulttjänster, upphandling av el-konsulter 2018-10-18 71300000: Ingenjörstjänster
71314100: Tjänster på elområdet
71000000: Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster
2018-11-23
31 dagar kvar
Fastighetsdrift Magasin Tallen, Falun 2018-10-22 98341130: Fastighetsskötsel
50000000: Reparation och underhåll
2018-11-27
35 dagar kvar