Annonser

Annonserade upphandlingar

RubrikPubliceradOmrådeAnbudsdag
Mobil MR-kamera inklusive personal 2017-06-09 85100000: Hälsovårdstjänster
85141000: Tjänster utförda av vårdpersonal
2017-06-27
I dag
Fastighetsdrift Borlänge sjukhus 2017-06-02 50000000: Reparation och underhåll
98341130: Fastighetsskötsel
2017-07-05
8 dagar kvar
Fastighetsdrift Fornby folkhögskola, Borlänge 2017-06-02 50000000: Reparation och underhåll
98341130: Fastighetsskötsel
2017-07-05
8 dagar kvar
Fastighetsdrift Mora folkhögskola 2017-06-02 50000000: Reparation och underhåll
98341130: Fastighetsskötsel
2017-07-05
8 dagar kvar
Fastighetsdrift Malungs folkhögskola 2017-06-02 50000000: Reparation och underhåll
98341130: Fastighetsskötsel
2017-07-05
8 dagar kvar
Fastighetsdrift Korpen, Hedemora 2017-06-02 50000000: Reparation och underhåll
98341130: Fastighetsskötsel
2017-07-05
8 dagar kvar
Fastighetsdrift Grangärde vårdcentral 2017-06-02 50000000: Reparation och underhåll
98341130: Fastighetsskötsel
2017-07-05
8 dagar kvar
Fastighetsdrift Jakobsgårdarnas vårdcentral, Borlänge 2017-06-02 50000000: Reparation och underhåll
98341130: Fastighetsskötsel
2017-07-05
8 dagar kvar
Fastighetsdrift Kvarnsvedens vårdcentral, Borlänge 2017-06-02 50000000: Reparation och underhåll
98341130: Fastighetsskötsel
2017-07-05
8 dagar kvar
Mora lasarett, renovering parkeringsgarage plan 1-2 2017-06-13 45262300: Betongarbeten
45233270: Målning av markeringar för parkeringsplats
45440000: Målning och glassättning
45230000: Bygg- och anläggningsarbeten: rörledningar, kommunikations- och kraftledningar, huvudvägar, vägar, flygplatser och järnvägar; mark- och grundarbeten
45000000: Anläggningsarbete
44113300: Asfalterat material
45215000: Bygg- och anläggningsarbeten: byggnader med anknytning till hälso- och socialvård, krematorier och offentliga toaletter
45223000: Byggnads- och anläggningsarbeten
2017-07-06
9 dagar kvar
Försäljning av läkaretablering, Leksand 2017-05-30 85121000: Läkarmottagningstjänster
85121100: Tjänster utförda av allmänpraktiserande läkare
2017-07-28
31 dagar kvar
Uppdragsutbildning för undersköterskor vid Förlossningsvård 2017-06-22 80561000: Vårdutbildning
79632000: Utbildning av personal
2017-08-20
54 dagar kvar
Dentalinredning till Folktandvården Dalarna 2017-06-20 79931000: Inredningstjänster
39290000: Diverse inredning
33192400: Arbetsutrustning för tandläkare
33192000: Möbler för sjukvårdsändamål
2017-08-21
55 dagar kvar
Medicinska gaser 2017-05-11 24100000: Gaser
24111500: Gaser för medicinskt bruk
2017-08-22
56 dagar kvar
Spårbarhetssystem för sterilt gods 2017-06-26 33169500: Kirurgiska spårbarhetssystem
2017-09-04
69 dagar kvar
RFI Dialysutrustning Funktionsupphandling 2017-06-19 33181000: Dialysapparater
33181500: Förbrukningsartiklar för vård av njursjuka
2017-09-14
79 dagar kvar