Annonser

Annonserade upphandlingar

RubrikPubliceradOmrådeAnbudsdag
Övervakningsutrustning MR-kompatibel 2017-05-03 33195000: Patientövervakningssystem
33195100: Monitorer
33000000: Medicinsk utrustning, läkemedel och hygienartiklar
2017-05-23
I morgon
Montering, felsökning, reparation och installation av utr 2017-04-27 51410000: Installation av medicinsk utrustning
51300000: Installation av kommunikationsutrustning
51330000: Installation av radiotelefoniapparatur
50110000: Reparations- och underhållstjänster av motorfordon och tillhörande utrustning
50800000: Diverse reparationer och underhåll
2017-05-26
4 dagar kvar
Ultraljudsapparater för hjärtdiagnostik 2017-04-26 33100000: Medicinsk utrustning
33112000: Utrustning för medicinsk bildbehandling med ultraljud och doppler
33124120: Utrustning för ultraljudsdiagnostik
2017-06-01
10 dagar kvar
Digitala parkeringstillstånd för personalparkering 2017-05-22 63712400: Parkeringstjänster
98351100: Bilparkeringstjänster
2017-06-14
23 dagar kvar
Dehydreringsutrustning 2017-05-18 33100000: Medicinsk utrustning
38500000: Apparater för kontroll och provning
2017-06-19
28 dagar kvar
Medicinska gaser 2017-05-11 24100000: Gaser
24111500: Gaser för medicinskt bruk
2017-08-22
92 dagar kvar