Announcements

Public Procurements

TitlePublishedContextDeadline
Förvaltning elkraftsportfölj och elleveranser till Region Dalarna 2019-06-25 65300000: Electricity distribution and related services
09310000: Electricity
2019-08-19
29 days left
Hybrid-/Kombikuvöser 2019-06-17 33152000: Incubators
2019-08-21
31 days left
Lastbil med lastväxlare 2019-07-04 34130000: Motor vehicles for the transport of goods
34134100: Flatbed trucks
34142100: Elevator-platforms trucks
2019-08-21
31 days left
Falu lasarett, Medicinska Gaser, nya tömningscentraler 2019-07-04 45231112: Installation of pipe system
45300000: Building installation work
2019-08-23
33 days left
Brandskyddsutbildning 2019-06-20 80500000: Training services
80511000: Staff training services
80510000: Specialist training services
80550000: Safety training services
2019-08-27
37 days left
Försäljning ersättningsetablering läkarmottagning 2019-06-27 85121000: Medical practice services
2019-08-27
37 days left
Falu lasarett, Utbyggnad Mottagningsstation M1 och M2, entreprenad E2, 2.0 2019-07-02 31214000: Switchgear
45215000: Construction work for buildings relating to health and social services, for crematoriums and public conveniences
45300000: Building installation work
45317000: Other electrical installation work
2019-08-29
39 days left
UTLANDSREKRYTERING AV HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSPERSONAL 2019-06-17 79000000: Business services: law, marketing, consulting, recruitment, printing and security
79600000: Recruitment services
79610000: Placement services of personnel
79624000: Supply services of nursing personnel
79625000: Supply services of medical personnel
2019-08-30
40 days left
Kemikaliehanteringssystem 2019-07-05 48610000: Database systems
48600000: Database and operating software package
48810000: Information systems
48000000: Software package and information systems
2019-09-11
52 days left
IT-stödsystem för servicetjänster 2019-07-05 48000000: Software package and information systems
48500000: Communication and multimedia software package
48600000: Database and operating software package
48900000: Miscellaneous software package and computer systems
72000000: IT services: consulting, software development, Internet and support
2019-09-24
65 days left