Annonser

Annonserade upphandlingar

RubrikPubliceradOmrådeAnbudsdag
Ramavtal för Ljusboxar, UVA och UVB 2018-07-12 33100000: Medicinsk utrustning
2018-08-23
4 dagar kvar
Lokaler för Tandvårdens hus, Borlänge 2018-06-04 70000000: Tjänster avseende fast egendom
2018-08-27
8 dagar kvar
Ludvika lasarett, ombyggnad Medicinmottagningen och Psykiatriska mottagningen 2018-06-11 45215000: Bygg- och anläggningsarbeten: byggnader med anknytning till hälso- och socialvård, krematorier och offentliga toaletter
2018-08-27
8 dagar kvar
Inlösen av korttranskationer och hyra av betalterminaler 2018-08-08 66170000: Finansiell rådgivning, hantering av finansiella transaktioner och clearinghouse-tjänster
2018-08-27
8 dagar kvar
Mora lasarett, nybyggnation för vårdcentral och habilitering, Byggentreprenad 2018-07-02 45215000: Bygg- och anläggningsarbeten: byggnader med anknytning till hälso- och socialvård, krematorier och offentliga toaletter
2018-08-30
11 dagar kvar
Mora lasarett, nybyggnation för vårdcentral och habiliteringen, Elentreprenad 2018-07-02 45310000: Installation av elektriska ledningar och armatur
45215000: Bygg- och anläggningsarbeten: byggnader med anknytning till hälso- och socialvård, krematorier och offentliga toaletter
2018-08-30
11 dagar kvar
Mora lasarett, nybyggnation för vårdcentral och habilitering, Luftentreprenad 2018-07-02 45331210: Installation av ventilation
45215000: Bygg- och anläggningsarbeten: byggnader med anknytning till hälso- och socialvård, krematorier och offentliga toaletter
2018-08-30
11 dagar kvar
Mora lasarett, nybyggnation för vårdcentral och habilitering, Rörentreprenad 2018-07-02 45231112: Installation av rörsystem
45215000: Bygg- och anläggningsarbeten: byggnader med anknytning till hälso- och socialvård, krematorier och offentliga toaletter
2018-08-30
11 dagar kvar
Service av andningsluftscentraler 2018-07-11 50400000: Reparation och underhåll av medicinsk utrustning och precisionsutrustning
50500000: Reparation och underhåll av pumpar, ventiler, kranar, metallbehållare och maskiner
50700000: Reparation och underhåll av utrustning i byggnader
50000000: Reparation och underhåll
2018-08-30
11 dagar kvar
Mora lasarett, nybyggnation för vårdcentral och habilitering 2018-05-03 45215000: Bygg- och anläggningsarbeten: byggnader med anknytning till hälso- och socialvård, krematorier och offentliga toaletter
2018-08-30
11 dagar kvar
Förvaltning och utveckling av SharePoint 2018-06-27 72212200: Programvaruutvecklingstjänster för nätverk, Internet och intranät
72514200: Förvaltning av dataanläggning för datasystemutveckling
72000000: IT-tjänster: konsultverksamhet, programvaruutveckling, Internet och stöd
72212219: Diverse programvaruutvecklingstjänster för nätverk
72261000: Stödtjänster för programvara
2018-08-31
12 dagar kvar
Larmsystem till Folktandvården Dalarna 2018-07-13 35121700: Larmsystem
38822000: Fjärrstyrda larmanordningar
45312000: Installation av larmsystem och antenner
79711000: Larmövervakningstjänster
2018-08-31
12 dagar kvar
Blåsvolymmätare 2018-08-08 33125000: Utrustning för urologisk undersökning
33100000: Medicinsk utrustning
33120000: System för registrering och undersökningsutrustning
33124120: Utrustning för ultraljudsdiagnostik
33112000: Utrustning för medicinsk bildbehandling med ultraljud och doppler
33112300: Ultraljudsscanners
2018-09-05
17 dagar kvar