Annonser

Annonserade upphandlingar

RubrikPubliceradOmrådeAnbudsdag
Tekniska Konsulter detalj och översiktsplanerare 2018-02-13 71210000: Arkitektoniska konsulttjänster
70332100: Fysisk planering
2018-03-16
25 dagar kvar
Tekniska konsulter mark och exploatering 2018-02-13 71310000: Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster
71210000: Arkitektoniska konsulttjänster
2018-03-19
28 dagar kvar
Teknisk konsult - Sakkunnig brand 2018-02-15 71310000: Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster
2018-03-23
32 dagar kvar
Tekniska konsulter - Arkitekttjänster 2018-02-14 71210000: Arkitektoniska konsulttjänster
71000000: Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster
2018-03-26
35 dagar kvar