Annonser

Annonserade upphandlingar

RubrikPubliceradOmrådeAnbudsdag
Ombyggnad Nilaskolan, Navet 2017-09-29 45000000: Anläggningsarbete
31000000: Elektriska maskiner, apparater och förbrukningsvaror samt elektrisk utrustning; belysning
44111000: Byggnadsmaterial
44112000: Diverse byggnadskonstruktioner
44190000: Diverse byggmaterial
2017-10-25
7 dagar kvar
Mark och anläggning 2017-10-02 45112360: Återställande av mark
45230000: Bygg- och anläggningsarbeten: rörledningar, kommunikations- och kraftledningar, huvudvägar, vägar, flygplatser och järnvägar; mark- och grundarbeten
43000000: Maskiner för brytning och byggnadsarbeten
45000000: Anläggningsarbete
45233222: Vägbeläggningsarbeten
2017-10-25
7 dagar kvar
Kommunal vuxenutbildning på distans 2017-10-13 80400000: Vuxen- och annan undervisning
80000000: Undervisning och utbildning
2017-11-08
21 dagar kvar
Drift underhåll och support Open ePlatfom 2017-10-18 72000000: IT-tjänster: konsultverksamhet, programvaruutveckling, Internet och stöd
2017-11-17
30 dagar kvar