Announcements

Public Procurements

TitlePublishedContextDeadline
Vagnar och byggbodar 2019-05-22 34220000: Trailers, semi-trailers and mobile containers
2019-06-24
6 days left
Köp av ettiketter och märkning samt litteratur inom området för farligt gods 2019-05-23 30199760: Labels
22100000: Printed books, brochures and leaflets
34900000: Miscellaneous transport equipment and spare parts
2019-06-25
7 days left
Flygdrivmedel F-44 och AVGAS 100 LL 2019-05-24 09130000: Petroleum and distillates
2019-06-27
9 days left
Hyra av långtidsboende för elever på MHS Karlberg 2019-06-10 55100000: Hotel services
2019-07-01
13 days left
Ramavtal för förvaltning och vidareutveckling av system Fenix 2019-06-04 72000000: IT services: consulting, software development, Internet and support
72220000: Systems and technical consultancy services
72230000: Custom software development services
72250000: System and support services
2019-07-04
16 days left
Förhandsannonsering för upphandling Förplägnad och lokalvård inklusive servicetjänster 2019-06-05 55000000: Hotel, restaurant and retail trade services
55300000: Restaurant and food-serving services
55500000: Canteen and catering services
98341130: Janitorial services
79992000: Reception services
90910000: Cleaning services
90900000: Cleaning and sanitation services
2019-08-19
62 days left
RÖS- och TEMPEST-inmätt IT-materiel 2020 2019-06-05 30200000: Computer equipment and supplies
2019-09-10
84 days left