Announcements

Public Procurements

TitlePublishedContextDeadline
Vägförvaltningssystem 2021-10-20 48100000: Industry specific software package
71311210: Highways consultancy services
71311220: Highways engineering services
71631480: Road-inspection services
72250000: System and support services
2021-10-27
Today
Konsultstöd processkartläggning 2021-10-22 79410000: Business and management consultancy services
79630000: Personnel services except placement and supply services
79633000: Staff development services
2021-11-04
8 days left
Finansiella tjänster - Mora, Orsa och Älvdalens kommuner, 2021/00043 2021-10-10 66000000: Financial and insurance services
66100000: Banking and investment services
66110000: Banking services
2021-11-08
12 days left
Köksutrustning 2021-09-24 39220000: Kitchen equipment, household and domestic items and catering supplies
39221000: Kitchen equipment
2021-11-15
19 days left
Sakkunniga till de kommunala revisorerna i Älvdalen 2021-10-17 79212300: Statutory audit services
2021-11-16
20 days left
Kommunikationsoperatör Karlsarvet, Månsta och Loka 2021-10-18 64220000: Telecommunication services except telephone and data transmission services
64227000: Integrated telecommunications services
2021-11-17
21 days left
Kommunikationsoperatör Storfjätern 2021-10-20 64220000: Telecommunication services except telephone and data transmission services
64227000: Integrated telecommunications services
2021-11-19
23 days left
Ramavtal för Kopierings- och Tryckeritjänster 2021-10-24 22000000: Printed matter and related products
79800000: Printing and related services
79820000: Services related to printing
79810000: Printing services
79521000: Photocopying services
44423400: Signs and related items
44423450: Nameplates
31523000: Illuminated signs and nameplates
30199700: Printed stationery except forms
30199710: Printed envelopes
22300000: Postcards, greeting cards and other printed matter
22100000: Printed books, brochures and leaflets
2021-11-24
28 days left
Dynamiskt inköpssystem (DIS) avseende mark- och väg-, mm -arbeten, 2017/82 2020-12-24 45111000: Demolition, site preparation and clearance work
45112000: Excavating and earthmoving work
45112100: Trench-digging work
45233140: Roadworks
45233141: Road-maintenance works
45233142: Road-repair works
90620000: Snow-clearing services
90630000: Ice-clearing services
Ongoing bidding
Dynamiskt inköpssystem (DIS) avseende fönsterputs, 2019/108 2020-12-24 90911300: Window-cleaning services
Ongoing bidding
Dynamiskt inköpssystem (DIS) avseende möbler och inredning, 2018/49 2020-12-24 39100000: Furniture
Ongoing bidding
Dynamiskt inköpssystem (DIS) avseende bevakning- mm -tjänster, 2018/17 2020-12-24 79710000: Security services
79714000: Surveillance services
79715000: Patrol services
98351110: Parking enforcement services
Ongoing bidding
Dynamiskt inköpssystem (DIS) avseende elarbeten, 2017/98 2020-12-24 45310000: Electrical installation work
Ongoing bidding
Dynamiskt inköpssystem (DIS) avseende byggarbeten, 2017/96 2020-12-24 45210000: Building construction work
45262800: Building extension work
45453000: Overhaul and refurbishment work
45454000: Restructuring work
Ongoing bidding
DIS Socionomkonsult 2020/00097 2021-03-01 85000000: Health and social work services
85300000: Social work and related services
85320000: Social services
85321000: Administrative social services
Ongoing bidding