Annonser

Annonserade upphandlingar

RubrikPubliceradOmrådeAnbudsdag
Distribution av lunchportioner 2017-10-23 55521200: Måltidsleveranser
2017-11-22
5 dagar kvar
Upphandling av pumpstation Mjölby 2017-10-26 45230000: Bygg- och anläggningsarbeten: rörledningar, kommunikations- och kraftledningar, huvudvägar, vägar, flygplatser och järnvägar; mark- och grundarbeten
45232000: Anläggnings- och tillhörande arbeten för rörledningar och kablar
45232100: Anläggningsarbeten och tillhörande arbeten: vattenrörledningar
45232150: Arbeten för vattenledningar
45232152: Byggnation av pumpstation
2017-11-27
10 dagar kvar
Vifolkaskolan Hus N Mantorp, Mjölby kommun 2017-10-25 45210000: Byggnadsanläggning
45214000: Bygg- och anläggningsarbeten: undervisnings- och forskningsbyggnader
45214200: Bygg- och anläggningsarbeten: skolbyggnader
45300000: Byggnadsinstallationsarbeten
2017-11-30
13 dagar kvar
Konsultstöd inom detaljplanering Motala kommun 2017-11-01 71400000: Stadsplanering och landskapsvård
71410000: Stadsplanering
71240000: Arkitekt-, ingenjörs- och planeringstjänster
2017-12-04
17 dagar kvar
Anläggningsmaskintjänster Mjölby kommun 2017-11-02 45500000: Uthyrning av maskiner och utrustning för bygg- och anläggningsarbete samt väg- och vattenbyggnad, med maskinskötare
2017-12-04
17 dagar kvar
Drift- och underhåll offentlig belysning Motala kommun 2017-11-17 50232000: Underhåll av offentlig belysning och trafikljus
50232100: Underhåll av gatubelysning
50232110: Färdigställande av offentliga belysningsanläggningar
45316100: Installation av utomhusbelysning
45316110: Installation av vägbelysning
2017-12-19
32 dagar kvar