Announcements

Public Procurements

TitlePublishedContextDeadline
Tjänst för sårbarhetsskanning 2020-12-14 72000000: IT services: consulting, software development, Internet and support
72212210: Networking software development services
2021-01-28
6 days left
Återbruk/återvinning av IT-utrustning 2020-12-17 72000000: IT services: consulting, software development, Internet and support
72500000: Computer-related services
90500000: Refuse and waste related services
90514000: Refuse recycling services
2021-01-28
6 days left
Ramavtal cykelprodukter - produktgrupp 1 2020-12-23 34430000: Bicycles
2021-01-29
7 days left
Upphandling av stabiliserings / återhämtningsplatser 2020-12-29 85300000: Social work and related services
85311000: Social work services with accommodation
2021-02-01
10 days left
Systemstöd för personlig assistans inom LSS/SFB 2021-01-12 48000000: Software package and information systems
48300000: Document creation, drawing, imaging, scheduling and productivity software package
2021-02-02
11 days left