Language
Register account

Announcements

Public Procurements

TitlePublishedContextDeadline
Ekologitjänster - naturvårdsåtgärder i landmiljöer 2024-01-24 77000000: Agricultural, forestry, horticultural, aquacultural and apicultural services
90700000: Environmental services
2024-02-27
Today
RFI inför eventuellt införande av LOV inom daglig verksamhet enligt LSS 2024-02-14 85300000: Social work and related services
85310000: Social work services
85311200: Welfare services for the handicapped
85312000: Social work services without accommodation
85312100: Daycare services
2024-02-28
Tomorrow
RFI och intresseanmälan till muntliga dialoger gällande "Huvudgrossist av livsmedel" för Norrköpings kommun 2024-02-19 15000000: Food, beverages, tobacco and related products
2024-03-08
10 days left
Utförandeentreprenad Omtoppning skuldror, Norrköping Airport 2024-02-20 45233000: Construction, foundation and surface works for highways, roads
2024-03-12
14 days left
Ramavtal Måleriarbeten 2024-02-12 45442100: Painting work
2024-03-13
15 days left
RFI Företagshälsovård 2024-02-27 85147000: Company health services
2024-03-13
15 days left
Låssmedstjänster för montering av digitala lås 2024-02-14 98395000: Locksmith services
51110000: Installation services of electrical equipment
45311000: Electrical wiring and fitting work
2024-03-14
16 days left
Tjänst för e-legitimering och signering 2024-02-18 72212730: Security software development services
48730000: Security software package
2024-03-18
20 days left
Drogtester 2024-02-16 38911000: Manual swab test kits
38912000: Automated swab test kits
2024-03-19
21 days left
Ramavtal Enskilda placeringar bostad med särskild service enligt LSS och särskilt boende enligt SoL, V 2024-01-03 85000000: Health and social work services
85300000: Social work and related services
85310000: Social work services
85311000: Social work services with accommodation
85311200: Welfare services for the handicapped
2024-03-31
33 days left
Kaffebröd, tårtor, smörgåsar, m.m. II 2024-02-20 15800000: Miscellaneous food products
15810000: Bread products, fresh pastry goods and cakes
15811000: Bread products
15811100: Bread
15811500: Prepared bread products
15820000: Rusks and biscuits; preserved pastry goods and cakes
2024-04-15
48 days left
Dynamiskt inköpssystem arkitekt, tillgänglighetssakkunnig och inredare, stora projekt 2024-01-17 71000000: Architectural, construction, engineering and inspection services
71200000: Architectural and related services
71221000: Architectural services for buildings
Ongoing bidding
Eget val inom hemtjänsten - LOV 2022-08-15 85000000: Health and social work services
85300000: Social work and related services
85310000: Social work services
85311100: Welfare services for the elderly
Ongoing bidding
HVB-tjänster barn och ungdom 2022-11-28 85000000: Health and social work services
Ongoing bidding