Announcements

Public Procurements

TitlePublishedContextDeadline
Drift och underhåll område 6 - Industrilandskapet 2020-06-14 77314000: Grounds maintenance services
50800000: Miscellaneous repair and maintenance services
77310000: Planting and maintenance services of green areas
50230000: Repair, maintenance and associated services related to roads and other equipment
77313000: Parks maintenance services
77300000: Horticultural services
50000000: Repair and maintenance services
2020-08-17
41 days left
Fördjupad dammutredning av 2 st reglerdammar i Norrköpings kommun 2020-06-25 71311000: Civil engineering consultancy services
71000000: Architectural, construction, engineering and inspection services
2020-08-18
42 days left
Grävarbeten för installation av kalkfilterbädd i Svensksund 2020-06-26 45000000: Construction work
45112000: Excavating and earthmoving work
2020-08-18
42 days left
Ankarstocken Etapp 1 2020-06-26 45000000: Construction work
2020-08-21
45 days left
Krusenhov - Ny kulvert under Östra Bravikenvägen / Braviken-spåret 2020-06-30 45000000: Construction work
2020-08-21
45 days left
Åtgärder inför linjenät 2020 2020-06-25 45000000: Construction work
2020-08-24
48 days left
Drift och underhåll av gatu- och vägbelysning samt dekorationsbelysning "Stad i ljus" 2020-07-05 50000000: Repair and maintenance services
50232000: Maintenance services of public-lighting installations and traffic lights
50232100: Street-lighting maintenance services
2020-09-02
57 days left
Drift och underhåll Händelöbron 2020-05-30 63712310: Bridge operating services
2020-09-03
58 days left
Projektet Trädföryngring och ombyggnad av Östra Promenaden i partnering 2020-06-27 45000000: Construction work
2020-09-07
62 days left
Renovering av Mäster Påvels gränd och nytt parkstråk kv. Mjölnaren 2020-06-26 45000000: Construction work
45112710: Landscaping work for green areas
2020-09-08
63 days left