Language
Register account

Announcements

Public Procurements

TitlePublishedContextDeadline
Upphandling av totalentreprenad för projektet Byggnation allmän plats reinvestering Södra Promenaden version 2 2024-06-03 45000000: Construction work
2024-08-23
59 days left
Upphandling av totalentreprenad för projektet Byggnation cykelväg Västerbyholmsvägen 2024-06-11 45000000: Construction work
2024-08-23
59 days left
Drift och underhåll - Reglerdammar 2024-06-20 45000000: Construction work
45247000: Construction work for dams, canals, irrigation channels and aqueducts
50000000: Repair and maintenance services
2024-08-28
64 days left
Upphandling av hyresvärd - LSS Gruppbostad i Norrköpings kommun 2024-06-25 45215000: Construction work for buildings relating to health and social services, for crematoriums and public conveniences
70130000: Letting services of own property
70200000: Renting or leasing services of own property
2024-09-02
69 days left
Drift och underhåll av yttre väderskydd i Norrköpings kommun 2024-05-20 50000000: Repair and maintenance services
2024-09-02
69 days left
Dynamiskt inköpssystem projekt- och byggledning fastighet 2023-07-01 71000000: Architectural, construction, engineering and inspection services
71310000: Consultative engineering and construction services
Ongoing bidding
Dynamiskt inköpssystem arkitekt, tillgänglighetssakkunnig och inredare, stora projekt 2024-01-17 71000000: Architectural, construction, engineering and inspection services
71200000: Architectural and related services
71221000: Architectural services for buildings
Ongoing bidding