Announcements

Public Procurements

TitlePublishedContextDeadline
Övergripande konsultstöd till VA-avdelningen för organisationsutveckling 2019-07-10 71321300: Plumbing consultancy services
71800000: Consulting services for water-supply and waste consultancy
79000000: Business services: law, marketing, consulting, recruitment, printing and security
98000000: Other community, social and personal services
2019-07-24
3 days left
Konsultstöd i VA-planearbetet 2019-07-19 71000000: Architectural, construction, engineering and inspection services
79000000: Business services: law, marketing, consulting, recruitment, printing and security
98000000: Other community, social and personal services
2019-08-09
19 days left
Direktupphandling verksamhetshandledning Socialtjänsten utredarenheten 2019-06-20 80590000: Tutorial services
85000000: Health and social work services
85321000: Administrative social services
2019-08-12
22 days left
Upphandling av HR-konsulter 2019-05-29 79411100: Business development consultancy services
79414000: Human resources management consultancy services
2019-08-15
25 days left
Drift särskilt boende Solbacka Granparken 2019-06-20 85311100: Welfare services for the elderly
2019-08-25
35 days left
Ramavtal avseende årsentreprenörer till Norrtälje kommun inom, el-, styr- och regler-, måleri-, golv-, ventilations- och VS-arbeten 2019-07-12 03000000: Agricultural, farming, fishing, forestry and related products
2019-09-02
43 days left
Mattransport 2019-06-17 60100000: Road transport services
55521200: Meal delivery service
2019-09-05
46 days left
Restaurering av Å-rummet, Kvarngårdsparkeringen 2019-07-19 45000000: Construction work
2019-10-03
74 days left
familjerådgivning 2015-01-19 85312330: Family-planning services
Ongoing bidding
Kommunal vuxenutbildning/SFI 2018-04-04 80500000: Training services
80400000: Adult and other education services
80200000: Secondary education services
80000000: Education and training services
Ongoing bidding